AUC PHILOSOPHICA ET HISTORICA

AUC PHILOSOPHICA ET HISTORICA

AUC Philosophica et Historica je víceoborový akademický časopis zaměřený na humanitní a společenskovědné obory (filozofie, psychologie, pedagogika, sociologie, obecné, české a hospodářské dějiny, pomocné vědy historické a archivnictví, etnologie).

Časopis je indexován v databázích CEEOL, DOAJ a EBSCO.

AUC PHILOSOPHICA ET HISTORICA, Vol 2020 No 2 (2020), 307–313

Prezentace německo-českého umění ve stálých expozicích Národní galerie v Praze

[Presentation of the German-Czech Art in the Permanent Exhibitions of the National Gallery in Prague]

Barbora Pavliš Ficková

DOI: https://doi.org/10.14712/24647055.2021.17
zveřejněno: 02. 08. 2021

Abstract

The aim of this article is to show how the National Gallery presented the German–Czech artists and in which way it interpreted them in its presentation of national modern art. The article points out the issues of the canonisation of Czech modern art and how the politics influenced the art history and why it was so complicated to add the German–Czech artists in the Czech art history even after 1989.

Klíčová slova: modern art; national art; German–Czech art; National Gallery; cultural politics; narrative of history

reference (9)

1. Milena Bartlová - Jindřich Vybíral (eds.), Budování státu: reprezentace Československa v umění, architektuře a designu, Praha 2015.

2. Hana Rousová (ed.), Mezery v historii 1890-1938: Polemický duch střední Evropy - Němci, Židé, Češi, Praha 1994.

3. Anna Habánová - Ivo Habán (eds.), Ztracená generace?: Německočeští výtvarní umělci 1. poloviny 20. století mezi Prahou, Vídní, Mnichovem a Drážďany, Liberec 2013.

4. Ondřej Jakubec - Radka Nokkala Miltová (eds.), Umění a politika: Sborník 4. sjezdu historiků umění, Brno 2013.

5. Ivo Habán, Maxim Kopf 1892-1958: Festival Uprostřed Evropy / Mitte Europa, Cheb 2002.

6. Bernd Krimmel - Jiří Kotalík (eds.), Tschechische Kunst der 20er+30er Jahre: Avantgarde und Tradition, Darmstadt 1988.

7. Anna Habánová (ed.), Mladí lvi v kleci: umělecké skupiny německy hovořících výtvarníků z Čech, Moravy a Slezska v meziválečném období, Řevnice 2013.

8. Jiří Ševčík - Pavlína Morganová - Dagmar Dušková (eds.), České umění 1938-1989 : programy, kritické texty, dokumenty, Praha  2001.

9. Miloslav Lamač - Jiří Padrta, Osma a skupina výtvarných umělců: 1907-1917, Praha 1988.

Creative Commons License
Prezentace německo-českého umění ve stálých expozicích Národní galerie v Praze is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.


vychází: 2 x ročně
ISSN: 0567-8293
E-ISSN: 2464-7055

Ke stažení