AUC PHILOSOPHICA ET HISTORICA
AUC PHILOSOPHICA ET HISTORICA

AUC Philosophica et Historica je víceoborový akademický časopis zaměřený na humanitní a společenskovědné obory (filozofie, psychologie, pedagogika, sociologie, obecné, české a hospodářské dějiny, pomocné vědy historické a archivnictví, etnologie).

Časopis je indexován v databázích CEEOL, DOAJ a EBSCO.

AUC PHILOSOPHICA ET HISTORICA, Vol 2020 No 2 (2020), 117–136

Novobaroko a česká sochařská generace devadesátých let 19. století

[Neo-Baroque and the Generation of Czech Sculptors of the 1890s]

Martina Bezoušková

DOI: https://doi.org/10.14712/24647055.2021.5
zveřejněno: 02. 08. 2021

Abstract

Second half of the 19th century saw a number of national attempts to revise the Baroque values. Czech Neo-Baroque sculpture represents a style-expressive tendency, which reflected this nationally motivated interest and at the same time became a response to the change of esthetic taste of the end of the century. The goal of this article is to introduce the generation of sculptures of 1890s who built on the works of Josef Václav Myslbek, František Bílek and Bohuslav Schnich and presented their Neo-Baroque pieces for public monument tenders or at Art Union exhibitions. Variable and unexplored Neo-Baroque, which can be found in pieces by many authors (Vilím Amort, Quido Kocián, Josef Strachovský, Stanislav Sucharda, Gustav Zoula etc.) helps to find the missing idealistic and stylistic links between key Czech sculptores whose work made way towards modern articulation of matter in the beginning of the 20th century.

Klíčová slova: Neo-Baroque; Baroque revival; Sculpture; Josef Václav Myslbek; Art Union

reference (18)

1. Martina Bezoušková, České novobarokní sochařství (disertační práce, Ústav pro dějiny umění, FF UK), Praha 2019.

2. Vojtěch Birnbaum, Barokní princip v dějinách architektury, Praha 1941.

3. William Egginton, The Theatre of Truth. The Ideology of (Neo)Baroque Aesthetics, Stanford University Press 2009. CrossRef

4. Ernest C. Hassold, The Baroque as a Concept of Art, College Art Journal VI, 1946, No. 1, Autumn, s. 3-28. CrossRef

5. Celda Klouček, Ornamente für Architectur und Kunstgewerbe nach Plastischen Originalen von Celda Klouček, Frankfurt nad Mohanem 1888.

6. Celda Klouček, Návrhy umělecko-průmyslové a dekorativní, 1893.

7. Kateřina Kuthanová - Hana Svatošová (eds.), Metamorfózy. Pražské pomníky 19. století (kat. výst.), Praha 2013.

8. Friedrich Ohmann, Barock. Eine Sammlung von Plafonds, Cartouchen, Consolen, Gittern, Möbeln, Vasen, Öfen, Ornamenten, Interieurs etc., Wien 1897.

9. Taťána Petrasová - Roman Prahl, Mnichov-Praha: Výtvarné umění mezi tradicí a modernou, Praha 2012.

10. Andrea Svitáková, Sochař Vilím Amort, 1864-1913 (diplomová práce, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně), Brno 2012.

11. Vojtěch Volavka, V., Josef Václav Myslbek, Praha, V. Neubert 1942.

12. Vojtěch Volavka, České malířství a sochařství 19. století, Praha 1968.

13. Jindřich Vybíral, Friedrich Ohmann. Objev baroku a počátky moderní architektury v Čechách, Praha 2013.

14. Petr Wittlich, České sochařství ve XX. století, Praha 1978.

15. Petr Wittlich, Česká secese, Praha 1985.

16. Petr Wittlich, Jan Štursa, Praha 2008.

17. Heinrich Wölfflin, Renaissance and Baroque, Cornell University Press 1967.

18. Jan Zeyer, Baroc a rococo. Sbírka architektonických motivů, Vídeň 1895.

Creative Commons License
Novobaroko a česká sochařská generace devadesátých let 19. století is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.


vychází: 2 x ročně
ISSN: 0567-8293
E-ISSN: 2464-7055

Ke stažení