AUC PHILOSOPHICA ET HISTORICA

AUC PHILOSOPHICA ET HISTORICA

AUC Philosophica et Historica je víceoborový akademický časopis zaměřený na humanitní a společenskovědné obory (filozofie, psychologie, pedagogika, sociologie, obecné, české a hospodářské dějiny, pomocné vědy historické a archivnictví, etnologie).

Časopis je indexován v databázích CEEOL, DOAJ a EBSCO.

AUC PHILOSOPHICA ET HISTORICA, Vol 2020 No 2 (2020), 315–326

Domov a návraty osob přemístěných během druhé světové války (Displaced Persons)

[Home and Returns of the Persons Transfered During the World War II (Displaced Persons)]

Jana Kasíková

DOI: https://doi.org/10.14712/24647055.2021.18
zveřejněno: 02. 08. 2021

Abstract

Population transfers during World War II caused the uprooting of millions of people (Displaced Persons) from their homes. Years of imprisonment in concentration camps, in forced labor or exile have left an indelible mark on the lives of individuals. During the time of displacement, their memories of home and the hope for return were often encouraging, if not essential to survival. This article outlines the perceptions of the home during the war, the reality of post-war returns and observes the transformation of “home” in this dramatic time and its presentation by individuals and institutions.

Klíčová slova: displaced Persons – post-war repatriation – perception of home – transformation of home

reference (12)

1. Adrian von Arburg - Tomáš Staněk (eds.), Vysídlení Němců a proměny českého pohraničí 1945-1951, Středokluky 2011.

2. Robin Cohen (ed.), Theories of migration, Cheltenaham 1996.

3. Juliette Denis - Julia Maspero (eds), Personnes déplacées en Allemagne occupée et guerre froide, Bruxelles 2015.

4. Ladislav Feierabend, Politické vzpomínky III, Brno 1996.

5. Jana Havlíková, Místo určení: Sársko: čeští nuceně nasazení vzpomínají, Praha 2004.

6. Jana Kasíková Jana, Ať mohou přijeti. Organizace poválečné repatriace a návratů 1942-1947, Praha 2017.

7. Eugene M. Kulisher, Europe on the move: war and population changes, 1917-1947, New York 1948. CrossRef

8. Jan Němeček - Ivan Šťovíček - Helena Nováčková et al., Zápisy se schůzí československé vlády v Londýně [1945], Praha 2016.

9. Ben Shephard, The Long Road Home, The Aftermath of the Second World War, New York 2011.

10. Karel Sommer, UNRRA a Československo, Opava 1993.

11. Jaroslav Vaculík, Poválečná repatriace československých, tzv. přemístěných osob: (Displaced Persons), Brno 2004.

12. Tara Zahra, The lost children: reconstruction Europe's families after World War II, Cambridge 2011. CrossRef

Creative Commons License
Domov a návraty osob přemístěných během druhé světové války (Displaced Persons) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.


vychází: 2 x ročně
ISSN: 0567-8293
E-ISSN: 2464-7055

Ke stažení