AUC PHILOSOPHICA ET HISTORICA

AUC PHILOSOPHICA ET HISTORICA

AUC Philosophica et Historica je víceoborový akademický časopis zaměřený na humanitní a společenskovědné obory (filozofie, psychologie, pedagogika, sociologie, obecné, české a hospodářské dějiny, pomocné vědy historické a archivnictví, etnologie).

Časopis je indexován v databázích CEEOL, DOAJ a EBSCO.

AUC PHILOSOPHICA ET HISTORICA, Vol 2020 No 2 (2020), 339–349

Pološero jako inspirativní hranice (Prolínání undergroundu se současnou městskou baladou)

[Semidarkness as Border of Inspiration]

Vladimír Merta

DOI: https://doi.org/10.14712/24647055.2021.20
zveřejněno: 02. 08. 2021

Abstract

My paper is based on concept of Social unconscious and Basic Musical Matrix, defined by Foulkes (1964) and videly commented by Helena Klímová (2017). She explains and compares two different approaches to the personal freedom: that of Underground, subversive art, imported from West, and home-spun folk song. While pure poetry and other forms of literature are thoroughly mapped by generations, the field of songwriting and lyrics is seldom closely watched, if not completely neglected.

Klíčová slova: underground; folk music; politics; poetry; social unconscious; matrix

reference (15)

1. Kurt R. Eissler, Freud and the Psychoanalysis of History, Journal of the American Psychoanalytic Association, October 1, 1963, s. 675n. CrossRef

2. Siegmund Heinrich Foulkes, Therapeutic group analysis, London 1964.

3. Earl Hopper, The Social Unsconcious: Selected Papers, Philadelphia 2002..

4. Earl Hopper - Haim Weinberg, Sociální nevědomí u osob, skupin a společností, 3. díl: Základová matrix - nové pohledy a přístupy, Praha 2018

5. Sara Towe Horsfall - Jan-Martijn Meij - Meghan D. Probstfield (eds.), Music Sociology, Examining the Role of Music in Social Life, London 2013.

6. Viktor Karlík, Podzemní práce / Underground Work: Zpětný deník / Retroactive Diary, Praha 2012.

7. Helena Klímová, Podle článku 29, Hlava II: Sběrný dokument, Praha 2017.

8. Helena Klímová (ed.), Trauma, sen, svědomí. Traumatisované skupiny - hojení - identita. Výběr textů z mezinárodní mezioborové konference, Praha 2012.

9. Heinz Kohut, Self Psychology and the Humanities, New York 1985.

10. Dieter Nitzgen - Earl Hopper, The Concepts of the Social Unconscious and the Matrix in the Works of S. H. Foulkes, researchgate.net/publication/331735509, vyhledáno 11. 12. 2020.

11. Petr Placák (ed.), U nás ve sklepě: Antologie poesie druhé generace undergroundu, Praha 2013.

12. Jaroslav Riedel, The Plastic People of the Universe - Texty, Praha 2001.

13. Regine Scholz, The social unconscious and the foundation matrix - some thoughts, Group-analytic Contents, 56: 27-28, vyhledáno 10. 1. 2021.

14. Walter Stone, Contributions of Self Psychology to Group Psychotherapy: Selected Papers, London 2009.

15. Mirek Vodrážka, Decivilisace, Červený Kostelec 2007.

Creative Commons License
Pološero jako inspirativní hranice (Prolínání undergroundu se současnou městskou baladou) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.


vychází: 2 x ročně
ISSN: 0567-8293
E-ISSN: 2464-7055

Ke stažení