AUC PHILOSOPHICA ET HISTORICA
AUC PHILOSOPHICA ET HISTORICA

AUC Philosophica et Historica je víceoborový akademický časopis zaměřený na humanitní a společenskovědné obory (filozofie, psychologie, pedagogika, sociologie, obecné, české a hospodářské dějiny, pomocné vědy historické a archivnictví, etnologie).

Časopis je indexován v databázích CEEOL, DOAJ a EBSCO.

AUC PHILOSOPHICA ET HISTORICA, Vol 2020 No 2 (2020), 167–194

Panelák jako výsledek vědeckotechnického experimentu

[Panelak as a product of the scientific experiment]

Eva Novotná

DOI: https://doi.org/10.14712/24647055.2021.7
zveřejněno: 02. 08. 2021

Abstract

The article deals with the history of prefabricated houses (panelaks) in the context of Czechoslovakian construction industry at the turn of the 50´s and 60´s. It focuses on the historical, ideological and material aspects of the development and seeks further influences in political and social issues of that time, including a short excursion to the Soviet Union. The article pays main attention to construction experiments (especially monoliths) and the invention of housing districts (estates) of the time.

Klíčová slova: Czechoslovakia; architecture and urbanism history; housing construction; thaw; prefab; experimental buildings; housing estate; monolith

reference (29)

1. Constructed Happines. Domestic Enviroment in the Cold War Era, Tallinn 2005

2. Peter Cook, Experimental Architecture, New York 1970, s. 30-67.

3. Michal Čech, Vývoj komplexnej kvality panelových domov, Pozemní stavby XII, 1964, č. 7, s. 276-281.

4. Vlastimil Čuhel, Kvádrová výstavba, Architektura ČSR XVI, 1957, č. 4-5, s. 164.

5. Diskuse: K experimentálnímu projektování, Architektura ČSSR XIX, 1960, s. 559.

6. Diskuse o otázkách soudobé výstavby a architektury v SSSR I a II, VÚVA Praha 1955.

7. II. všesvazový sjezd sovětských architektů. Sborník přeložených materiálů, Praha 1955.

8. Boris Groys, Panel houses: Stations on the way to utopia, in: Pedro Alonso - Hugo Palmarola (eds), Monolith Controversies. Pavilion of Chile, Ostfildern 2014, s. 46-47.

9. Hubert Guzik, Čtyři cesty ke koldomu, Praha 2014.

10. Jan Hanzlík - Jana Zajoncová - Lenka Hájková, Teplice: Architektura moderní doby 1860-2000, Ústí nad Labem 2016.

11. Steven E. Harris, Communism on Tomorrow Street. Mass Housing and Everyday Life after Stalin, Baltimore 2013.

12. Václav Havránek - Miroslav Růžička, Monolitický krabicový obytný dům, Pozemní stavby VI, 1958, č. 10, s. 515-521.

13. Karel Janů, K otázce montovaných bytových staveb, Architektura ČSR XIII, 1954, s. 35-41. CrossRef

14. Rostislav Koryčánek (ed.), Na prahu zítřka. Brněnská architektura a vizuální kultura v období socialismu, Brno 2014.

15. Alois Kreuzer, Experimentální projekty a stavby pro zajištění hromadné bytové výstavby, Československý architekt V, 1959, č. 15-19, s. 2.

16. Philipp Meuser - Dimitrij Zadorin, Towards a Typology of Soviet Mass Housing. Prefabrication in the USSR 1955-1991, Berlin 2015.

17. Virag Molnar, In Search of the Ideal Socialist Home in Post-Stalinist Hungary: Prefabricated Mass Housing or Do-It-Yourself Home?, Journal of Design History XXIII, 2010, No. 1, s. 61-81. CrossRef

18. Ákos Moravánszky - Judith Hopfengärter, Re-Humanizing Architecture: New Forms of Community, 1950-1970, Vol. I, Basel 2017. CrossRef

19. Hugo Palmarola - Pedro Ignacio Alonso, Tropical Assemblage. The Soviet Large Panel in Cuba, in: Beyond Imported Magic. Essays on Science, Technology and Society in Latin America, Cambridge, Mass. 2014, s. 159-179. CrossRef

20. Zdeněk Pexider, Prodejní střediska nová forma obchodního vybavení sídliště, Architektura ČSR XVIII, 1959, č. 3, s. 179-183.

21. Karel Prager, Upravený panelový dům G 57, Architektura ČSSR XXI, 1962, č. 5, s. 295-297.

22. Lucie Skřivánková - Rostislav Švácha - Eva Novotná - Karolina Jirkalová (eds), Paneláci 1. Padesát sídlišť v českých zemích. Kritický katalog k cyklu výstav Příběh paneláku, Uměleckoprůmyslové museum v Praze 2016, s. 172-179.

23. Karel Storch, Pokusný bytový dům o 11 podlažích v Brně, Architektura ČSSR XX, 1961, č. 5, s. 307-314.

24. Oldřich Strádal, Bytová výstavba ve Skandinávii, Pozemní stavby VI, 1958, č. 5, s. 266-271.

25. Julius Šif, Poznámky o některých kompozičních otázkách a o výtvarném řešení obytných budov, Architektura ČSSR XX, 1961, s. 260.

26. Jaromír Štván, Pravidla plánování a stavby sídlišť, Praha 1966.

27. Rostislav Švácha - Ludmila Hájková, Kde budeme žít zítra, in: Vít Havránek (ed.), Akce slovo pohyb prostor. Experimenty v umění šedesátých let, Praha 1999, s. 114-145.

28. Ludevít Végh, Montované stavby, Praha 1959.

29. Miloslav Wimmer, Panelové domy s montovaným skeletem, Praha 1956.

Creative Commons License
Panelák jako výsledek vědeckotechnického experimentu is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.


vychází: 2 x ročně
ISSN: 0567-8293
E-ISSN: 2464-7055

Ke stažení