AUC HISTORIA UNIVERSITATIS CAROLINAE PRAGENSIS

AUC HISTORIA UNIVERSITATIS CAROLINAE PRAGENSIS

Časopis AUC Historia Universitatis Carolinae Pragensis s podtitulem „Příspěvky k dějinám Univerzity Karlovy“ je periodikum věnované nejen historii pražské univerzity, ale i dějinám vzdělanosti a studentského hnutí v českých zemích. Časopis vycházející od roku 1960 v rámci univerzitní řady Acta Universitatis Carolinae přináší také materiálové studie uveřejňující původní historické prameny (všechny stati jsou opatřeny cizojazyčnými, zpravidla německými a anglickými souhrny). Časopis otiskuje pravidelně recenze a anotace prací k dějinám vzdělanosti a kroniku badatelské činnosti.

Dlouhodobou archivaci digitálního obsahu časopisu zajišťuje Portico.

AUC HISTORIA UNIVERSITATIS CAROLINAE PRAGENSIS, Vol 62 No 2 (2022)

Akademická peregrinace v komparaci: Čeští a moravští studenti na vybraných reformovaných školách na území dnešního Německa a Švýcarska (1575–1620)
Ondřej Píš

Raněnovověká řádová studia česko-moravské kapucínské provincie jako alternativa univerzitního vzdělávání
Marek Brčák

Asistent Fyzikálního ústavu Německé univerzity v Praze v letech 1906–1914 se „slibným“ jménem Weiss a měření elementárního elektrického náboje
Emilie Těšínská

Pozůstalost archeologa Wilhelma Kleina v Archivu UK
Jana Ratajová

Memoranda k otázce německých vysokých škol v Česko-Slovensku z listopadu 1938: Edice
Michal V. Šimůnek

12. sjezd českých historiků v Ústí nad Labem (20.–22. září 2022) pohledem dějin vědy, vzdělanosti a lékařství
Marek Brčák, Marek Ďurčanský, Petr Svobodný

Bewertung – eine Kernaufgabe im Archiv
Marek Brčák, Marek Ďurčanský

Konference Student Migration, Scholarly Networks and Book Culture. Basel and the Swiss Academies in their Relations to (East)Central Europe 15th-17th Centuries
Marek Ďurčanský, Jan Boukal

10. mezinárodní konference Evropské společnosti pro dějiny vědy
Milada Sekyrková

Třetí čítanka Husových drobných textů. Jana Nechutová a kolektiv, Mistr Jan Hus, učitel a kolega. Promoční promluvy M. Jana Husa, Brno 2021
Blanka Zilynská

Mlada Holá – Martin Holý a kol., Profesoři pražské utrakvistické univerzity v pozdním středověku a raném novověku (1457/1458‒1622)
František Šmahel

Marie Tošnerová – Miroslava Květová, Paměť měst. Narativní prameny k dějinám Prahy, Českých Budějovic a Litoměřic do roku 1800
Marek Brčák, Marek Ďurčanský

Klára Woitschová – Libor Jůn, Národní muzeum v éře Československa
Marek Ďurčanský

Roman Baron, Misja życia. Praski polonista Marian Szyjkowski (1883–1952) a idea polsko-czeskiego zbliżenia na polu kultury
Marek Ďurčanský

Ivana Lorenzová – Tomáš Štanzel, Jan (Johann) Böhm. Chemik(er) & fotograf
Jana Ratajová

Ingo Runde – Matthias Scherer (Hg.), Emil Julius Gumbel. Mathematiker – Publizist -Pazifist. Beiträge zur Tagung im Universitätsarchiv Heidelberg am 22. Juli 2019
Marie Štemberková

Karla Motyková – Pavel Fojtík, Dlouhý život s archeologií
Jan Boukal

157 x 230 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 150 Kč
ISSN: 0323-0562
E-ISSN: 2336-5730

Ke stažení