AUC HISTORIA UNIVERSITATIS CAROLINAE PRAGENSIS
AUC HISTORIA UNIVERSITATIS CAROLINAE PRAGENSIS

Časopis AUC Historia Universitatis Carolinae Pragensis s podtitulem „Příspěvky k dějinám Univerzity Karlovy“ je periodikum věnované nejen historii pražské univerzity, ale i dějinám vzdělanosti a studentského hnutí v českých zemích. Časopis vycházející od roku 1960 v rámci univerzitní řady Acta Universitatis Carolinae přináší také materiálové studie uveřejňující původní historické prameny (všechny stati jsou opatřeny cizojazyčnými, zpravidla německými a anglickými souhrny). Časopis otiskuje pravidelně recenze a anotace prací k dějinám vzdělanosti a kroniku badatelské činnosti.

Dlouhodobou archivaci digitálního obsahu časopisu zajišťuje Portico.

AUC HISTORIA UNIVERSITATIS CAROLINAE PRAGENSIS, Vol 62 No 2 (2022), 250–252

Klára Woitschová – Libor Jůn, Národní muzeum v éře Československa

[Klára Woitschová - Libor Jůn, National Museum in the Era of Czechoslovakia]

Marek Ďurčanský

DOI: https://doi.org/10.14712/23365730.2023.13
zveřejněno: 13. 06. 2023

Abstract

Book review on Klára Woitschová – Libor Jůn, Národní muzeum v éře Československa. Národní muzeum, Praha 2019, 368 s. + 96 stran obrazových příloh, ISBN 978-80-7036-595-3.

Creative Commons License
Klára Woitschová – Libor Jůn, Národní muzeum v éře Československa is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

157 x 230 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 150 Kč
ISSN: 0323-0562
E-ISSN: 2336-5730

Ke stažení