AUC HISTORIA UNIVERSITATIS CAROLINAE PRAGENSIS

AUC HISTORIA UNIVERSITATIS CAROLINAE PRAGENSIS

Časopis AUC Historia Universitatis Carolinae Pragensis s podtitulem „Příspěvky k dějinám Univerzity Karlovy“ je periodikum věnované nejen historii pražské univerzity, ale i dějinám vzdělanosti a studentského hnutí v českých zemích. Časopis vycházející od roku 1960 v rámci univerzitní řady Acta Universitatis Carolinae přináší také materiálové studie uveřejňující původní historické prameny (všechny stati jsou opatřeny cizojazyčnými, zpravidla německými a anglickými souhrny). Časopis otiskuje pravidelně recenze a anotace prací k dějinám vzdělanosti a kroniku badatelské činnosti.

Dlouhodobou archivaci digitálního obsahu časopisu zajišťuje Portico.

AUC HISTORIA UNIVERSITATIS CAROLINAE PRAGENSIS, Vol 62 No 1 (2022)

Fenomén raně novověké akademické peregrinace jako specifické téma středoevropské historiografie
Ondřej Píš

Jakob Eduard Wittak a jeho doba v univerzitní kanceláři
Milada Sekyrková

Dziennik [Diary] by Władysław Konopczyński on Writing a Biography of Stanisław Konarski
Piotr Biliński, Zofia Zielińska

Ladislav Hejdánek jako student Univerzity Karlovy (1946–1952)
Václav Dostál

Pokladnice Českého království v neklidné době. Zpráva o konferenci Kutná Hora a husitství
Jan Boukal, Blanka Zilynská

Jiří Stočes a kol., Jan ze Šitboře. Úředník, literát, mýtus
Anna Pazourková

Olga Lomová (ed.), Ex Oriente lux. Rudolf Dvořák (1860–1920)
Michal Továrek

Martin Franc a kol., Habitus českých vědců 1918–1968. Příklad dvou generací
Marek Brčák

Tomáš Weissar – Klára Modlíková – Jana Nechutová (edd.), Gnóthi seauton. Sto let klasických studií v Brně v osobních vzpomínkách i úřední korespondenci
Michal Továrek

Detlef Brandes – Alena Míšková, Z katedry dějin východní Evropy na pražskou radnici: Josef Pfitzner (1901–1945)
Jan Boukal

Lenka Krátká – Jana Wohlmuth Markupová – Miroslav Vaněk, (K)lidová věda? Proměny a konstanty v práci i životě vědců a vědkyň v letech 1968–2008
Michal Továrek

Jaroslav Cuhra – Marie Černá – Markéta Devátá – Tomáš Hermann – Pavlína Kourová, Pojetí a prosazování komunistické výchovy v Československu 1948–1989
Michal Továrek

Jaroslav Pinkas, Jak vzpomínáme na normalizaci. Obrazy normalizační minulosti ve filmu
Michal Továrek

Jaroslav Mužík – Radka Löwenhöfferová – Pavel Krpálek, Univerzitní vzdělávání v minulosti, současnosti a budoucnosti
Michal Továrek

157 x 230 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 150 Kč
ISSN: 0323-0562
E-ISSN: 2336-5730

Ke stažení