AUC HISTORIA UNIVERSITATIS CAROLINAE PRAGENSIS
AUC HISTORIA UNIVERSITATIS CAROLINAE PRAGENSIS

Časopis AUC Historia Universitatis Carolinae Pragensis s podtitulem „Příspěvky k dějinám Univerzity Karlovy“ je periodikum věnované nejen historii pražské univerzity, ale i dějinám vzdělanosti a studentského hnutí v českých zemích. Časopis vycházející od roku 1960 v rámci univerzitní řady Acta Universitatis Carolinae přináší také materiálové studie uveřejňující původní historické prameny (všechny stati jsou opatřeny cizojazyčnými, zpravidla německými a anglickými souhrny). Časopis otiskuje pravidelně recenze a anotace prací k dějinám vzdělanosti a kroniku badatelské činnosti.

Dlouhodobou archivaci digitálního obsahu časopisu zajišťuje Portico.

AUC HISTORIA UNIVERSITATIS CAROLINAE PRAGENSIS, Vol 62 No 2 (2022), 262–262

Karla Motyková – Pavel Fojtík, Dlouhý život s archeologií

[Karla Motyková - Pavel Fojtík, Long Life with Archaeology]

Jan Boukal

DOI: https://doi.org/10.14712/23365730.2023.17
zveřejněno: 13. 06. 2023

Abstract

Book review on Karla Motyková – Pavel Fojtík, Dlouhý život s archeologií Pavel Mervart, Červený Kostelec 2021, 314 stran, 8 nečíslovaných stran obrazových příloh, ISBN 978-80-7465-494-7.

Creative Commons License
Karla Motyková – Pavel Fojtík, Dlouhý život s archeologií is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

157 x 230 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 150 Kč
ISSN: 0323-0562
E-ISSN: 2336-5730

Ke stažení