AUC HISTORIA UNIVERSITATIS CAROLINAE PRAGENSIS
AUC HISTORIA UNIVERSITATIS CAROLINAE PRAGENSIS

Časopis AUC Historia Universitatis Carolinae Pragensis s podtitulem „Příspěvky k dějinám Univerzity Karlovy“ je periodikum věnované nejen historii pražské univerzity, ale i dějinám vzdělanosti a studentského hnutí v českých zemích. Časopis vycházející od roku 1960 v rámci univerzitní řady Acta Universitatis Carolinae přináší také materiálové studie uveřejňující původní historické prameny (všechny stati jsou opatřeny cizojazyčnými, zpravidla německými a anglickými souhrny). Časopis otiskuje pravidelně recenze a anotace prací k dějinám vzdělanosti a kroniku badatelské činnosti.

Dlouhodobou archivaci digitálního obsahu časopisu zajišťuje Portico.

AUC HISTORIA UNIVERSITATIS CAROLINAE PRAGENSIS, Vol 62 No 2 (2022), 187–198

Pozůstalost archeologa Wilhelma Kleina v Archivu UK

[Collections of the Archaeologist Wilhelm Klein in the Archive of the Charles University]

Jana Ratajová

DOI: https://doi.org/10.14712/23365730.2023.4
zveřejněno: 13. 06. 2023

Abstract

This contribution presents the collections of Classical archaeologist Wilhelm Klein (1850–1924), kept in the Archive of the Charles University, which have recently become accessible to researchers. Klein worked at the German Charles–Ferdinand University (later German University) in 1886–1923. Surviving correspondence demonstrates this Prague professor’s involvement in the communication networks of contemporary Classical archaeologists and art collectors, and not only German and Austrian ones. Of special importance is his correspondence with the archaeologist Ludwig Pollak. Appended at the end of the study are selected letters by Ludwig Pollak, Alphonse Van Branteghem, Eugénie Sellers Strong, Heinrich Alfred Schmid, and the mathematician Georg Pick.

klíčová slova: German University in Prague; Germans in Prague circa 1900; Classical archaeology; Wilhelm Klein; Eugénie Sellers Strong; Ludwig Pollak; Alphonse Van Branteghem; Georg Alfred Schmid; Georg Pick

Creative Commons License
Pozůstalost archeologa Wilhelma Kleina v Archivu UK is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

157 x 230 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 150 Kč
ISSN: 0323-0562
E-ISSN: 2336-5730

Ke stažení