AUC HISTORIA UNIVERSITATIS CAROLINAE PRAGENSIS

AUC HISTORIA UNIVERSITATIS CAROLINAE PRAGENSIS

Mám napsaný článek, který chci publikovat v HUCP. Co s ním?

– redakce přijímá články z oblasti dějiny školství a vzdělanosti
– rukopis prosím zašlete e-mailem na adresu blanka.zilynska@ruk.cuni.cz nebo petr.svobodny@ruk.cuni.cz
– k rukopisu je třeba přiložit informace o pracovišti a kontaktní údaje autora/autorky, včetně e-mailové adresy

Jak má zasílaný rukopis vypadat?

– vytvořený ve formátu textového editoru Word (.doc, .docx, .rtf)
– dodržuje citační pravidla HUCP (viz níže Citační pravidla časopisu AUC – Historia Universitatis Carolinae Pragensis)
– jazyk: čeština, slovenština, němčina, angličtina, po dohodě francouzština, polština příp. další
– obrazové přílohy: pouze v nezbytné míře, nikoliv jako doprovodné ilustrace; připojit k rukopisu samostatně v datové podobě, případně ve fyzické podobě k naskenování v redakci; obrázky musí být doplněny popisem v textové části příspěvku; podrobnější informace o požadovaných formátech a rozlišení obrazových příloh včetně grafů viz níže Pokyny pro autory nakladatelství Karolinum)
– tabulky: dodávat ve formátu .xls, .xlsx
– mapy, plány a kresby musí být opatřeny grafickým měřítkem
– součástí rukopisu musí být i resumé v rozsahu cca poloviny až jedné stránky. Překlad do němčiny si zajistí redakce
– a dále krátký abstrakt (přibližně 3 věty) a klíčová slova; překlad do angličtiny si zajistí redakce

Jaký má mít rukopis rozsah a formální podobu?

– písmo: Times New Roman, velikost 12, řádkování 1,5
– písmo v poznámkách pod čarou: Times New Roman, velikost 10, řádkování 1
– obvyklý rozsah článků a studií: 25 NS
– rozsah recenzí: obvykle do 4 stran

Co se s rukopisem děje a jaké jsou termíny?

– časopis vychází 2x ročně
– každý rukopis hodnotí dva nezávislí recenzenti
– s výsledkem recenzního řízení je autor seznáme v nejkratším možném termínu
– redakce si vyhrazuje právo jazykové úpravy všech textů; veškeré stylistické i jiné úpravy má autor možnost posoudit při korektuře

Otevřený přístup

Autoři již svým nabídnutím textu dávají souhlas se zveřejněním svého článku v časopise a berou na vědomí, že AUC Historia Universitatis Carolinae Pragensis je časopis s otevřeným přístupem. Otevřený přístup časopisu znamená, že veškerý obsah je volně k dispozici bez poplatku pro uživatele nebo instituci. Uživatelé mohou číst, stahovat, kopírovat, distribuovat, tisknout, vyhledávat nebo odkazovat na plné texty článků v tomto časopise, aniž by potřebovali předchozí povolení od vydavatele nebo autora.

Oznámení o copyrightu

Časopis AUC Historia Universitatis Carolinae Pragensis používá u recenzovaných článků i ostatních textů, které publikuje, licenci Creative Commons Attribution 4.0. Spolu s odevzdáním příspěvku do redakce časopisu autoři souhlasí s použitím licence CC BY 4.0 u své práce. Copyright vydavatel ponechává autorům.

Publikační poplatky

Autoři neplatí žádné poplatky ani za recenzní řízení, ani za publikování svých prací.

157 x 230 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 150 Kč
ISSN: 0323-0562
E-ISSN: 2336-5730

Ke stažení