AUC HISTORIA UNIVERSITATIS CAROLINAE PRAGENSIS
AUC HISTORIA UNIVERSITATIS CAROLINAE PRAGENSIS

Časopis AUC Historia Universitatis Carolinae Pragensis s podtitulem „Příspěvky k dějinám Univerzity Karlovy“ je periodikum věnované nejen historii pražské univerzity, ale i dějinám vzdělanosti a studentského hnutí v českých zemích. Časopis vycházející od roku 1960 v rámci univerzitní řady Acta Universitatis Carolinae přináší také materiálové studie uveřejňující původní historické prameny (všechny stati jsou opatřeny cizojazyčnými, zpravidla německými a anglickými souhrny). Časopis otiskuje pravidelně recenze a anotace prací k dějinám vzdělanosti a kroniku badatelské činnosti.

Dlouhodobou archivaci digitálního obsahu časopisu zajišťuje Portico.

AUC HISTORIA UNIVERSITATIS CAROLINAE PRAGENSIS, Vol 62 No 2 (2022), 255–256

Ivana Lorenzová – Tomáš Štanzel, Jan (Johann) Böhm. Chemik(er) & fotograf

[Ivana Lorenzová - Tomáš Štanzel, Jan (Johann) Böhm. Chemist(er) & photographer]

Jana Ratajová

DOI: https://doi.org/10.14712/23365730.2023.15
zveřejněno: 13. 06. 2023

Abstract

Book review on Ivana Lorenzová – Tomáš Štanzel, Jan (Johann) Böhm. Chemik(er) & fotograf, Národní technické muzeum a Masarykův ústav a Archiv Akademie věd ČR, Praha 2020, 300 s., ISBN 978-80-7037-274-6 (NTM), ISBN 978-80-87782-84-2 (MÚAAV ČR).

Creative Commons License
Ivana Lorenzová – Tomáš Štanzel, Jan (Johann) Böhm. Chemik(er) & fotograf is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

157 x 230 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 150 Kč
ISSN: 0323-0562
E-ISSN: 2336-5730

Ke stažení