AUC HISTORIA UNIVERSITATIS CAROLINAE PRAGENSIS

AUC HISTORIA UNIVERSITATIS CAROLINAE PRAGENSIS

prof. PhDr. Petr Svobodný, Ph.D., Ústav dějin Univerzity Karlovy a archiv Univerzity Karlovy, Praha, předseda (petr.svobodny@ruk.cuni.cz)

PhDr. Blanka Zilynská, Ph.D., Ústav dějin Univerzity Karlovy a archiv Univerzity Karlovy, Praha, tajemnice (blanka.zilynska@ruk.cuni.cz)

Členové

prof. PhDr. Marie Bláhová, CSc., Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha

doc. PhDr. Ivana Čornejová, CSc., Ústav dějin Univerzity Karlovy a archiv Univerzity Karlovy, Praha

doc. PhDr. Mlada Holá, PhD., Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha

PhDr. Milena Josefovičová, Ph.D., Elektrotechnická fakulta ČVUT v Praze

prof. JUDr. Karel Malý, DrSc., Právnická fakulta Univerzity Karlovy, Praha

prof. PhDr. Jiří Pešek, CSc., Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy, Praha

PhDr. Jiří Stočes, Ph.D., Pedagogická fakulta Západočeské univerzity, Plzeň

Mgr. Michal V. Šimůnek, Ph.D., Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd České republiky, Praha

PhDr. Pavel Urbášek, Archiv Univerzity Palackého v Olomouci

157 x 230 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 150 Kč
ISSN: 0323-0562
E-ISSN: 2336-5730