AUC HISTORIA UNIVERSITATIS CAROLINAE PRAGENSIS

AUC HISTORIA UNIVERSITATIS CAROLINAE PRAGENSIS

Tištěná čísla lze objednat na adrese:

Univerzita Karlova
Ústav dějin UK a archiv UK
Ovocný trh 5
116 36 Praha 1

E-mail: jirina.urbanova@ruk.cuni.cz

157 x 230 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 150 Kč
ISSN: 0323-0562
E-ISSN: 2336-5730