AUC HISTORIA UNIVERSITATIS CAROLINAE PRAGENSIS

AUC HISTORIA UNIVERSITATIS CAROLINAE PRAGENSIS

AUC Historia Universitatis Carolinae Pragensis
Univerzita Karlova
Ústav dějin UK a archiv UK
Ovocný trh 5
116 36 Praha 1

E-mail:
petr.svobodny@ruk.cuni.cz
blanka.zilynska@ruk.cuni.cz

157 x 230 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 150 Kč
ISSN: 0323-0562
E-ISSN: 2336-5730