AUC HISTORIA UNIVERSITATIS CAROLINAE PRAGENSIS
AUC HISTORIA UNIVERSITATIS CAROLINAE PRAGENSIS

Časopis AUC Historia Universitatis Carolinae Pragensis s podtitulem „Příspěvky k dějinám Univerzity Karlovy“ je periodikum věnované nejen historii pražské univerzity, ale i dějinám vzdělanosti a studentského hnutí v českých zemích. Časopis vycházející od roku 1960 v rámci univerzitní řady Acta Universitatis Carolinae přináší také materiálové studie uveřejňující původní historické prameny (všechny stati jsou opatřeny cizojazyčnými, zpravidla německými a anglickými souhrny). Časopis otiskuje pravidelně recenze a anotace prací k dějinám vzdělanosti a kroniku badatelské činnosti.

Dlouhodobou archivaci digitálního obsahu časopisu zajišťuje Portico.

AUC HISTORIA UNIVERSITATIS CAROLINAE PRAGENSIS, Vol 62 No 2 (2022), 257–261

Ingo Runde – Matthias Scherer (Hg.), Emil Julius Gumbel. Mathematiker – Publizist -Pazifist. Beiträge zur Tagung im Universitätsarchiv Heidelberg am 22. Juli 2019

[Ingo Runde - Matthias Scherer (eds.), Emil Julius Gumbel. Mathematician - Publicist -Pacifist. Contributions to the conference at Heidelberg University Archives on 22 July 2019]

Marie Štemberková

DOI: https://doi.org/10.14712/23365730.2023.16
zveřejněno: 13. 06. 2023

Abstract

Ingo Runde – Matthias Scherer (Hg.), Emil Julius Gumbel. Mathematiker – Publizist -Pazifist. Beiträge zur Tagung im Universitätsarchiv Heidelberg am 22. Juli 2019. Universitätsverlag Winter, Heidelberg 2022, 251 s. (Heidelberger Schriften zur Universitätsgeschichte, Band 10), ISBN 978-3-8253-4836-6.

Creative Commons License
Ingo Runde – Matthias Scherer (Hg.), Emil Julius Gumbel. Mathematiker – Publizist -Pazifist. Beiträge zur Tagung im Universitätsarchiv Heidelberg am 22. Juli 2019 is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

157 x 230 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 150 Kč
ISSN: 0323-0562
E-ISSN: 2336-5730

Ke stažení