AUC HISTORIA UNIVERSITATIS CAROLINAE PRAGENSIS
AUC HISTORIA UNIVERSITATIS CAROLINAE PRAGENSIS

Časopis AUC Historia Universitatis Carolinae Pragensis s podtitulem „Příspěvky k dějinám Univerzity Karlovy“ je periodikum věnované nejen historii pražské univerzity, ale i dějinám vzdělanosti a studentského hnutí v českých zemích. Časopis vycházející od roku 1960 v rámci univerzitní řady Acta Universitatis Carolinae přináší také materiálové studie uveřejňující původní historické prameny (všechny stati jsou opatřeny cizojazyčnými, zpravidla německými a anglickými souhrny). Časopis otiskuje pravidelně recenze a anotace prací k dějinám vzdělanosti a kroniku badatelské činnosti.

Dlouhodobou archivaci digitálního obsahu časopisu zajišťuje Portico.

AUC HISTORIA UNIVERSITATIS CAROLINAE PRAGENSIS, Vol 62 No 2 (2022), 127–183

Asistent Fyzikálního ústavu Německé univerzity v Praze v letech 1906–1914 se „slibným“ jménem Weiss a měření elementárního elektrického náboje

[Assistant at the Institute of Physics of the German University in Prague in 1906–1914 with ‘Promising’ Name Weiss and His Measurements of the Elementary Electric Charge]

Emilie Těšínská

DOI: https://doi.org/10.14712/23365730.2023.3
zveřejněno: 13. 06. 2023

Abstract

This study is dedicated to the Austrian physicist Edmund Weiss (1884–1932) and his time as assistant at the Institute of Physics of the German University in Prague in 1906–1914. Particular attention is paid to his 1911 habilitation work on the elementary quantum of electricity, which he measured in experiments with ultramicroscopic silver particles. In this work, Weiss repeated the measurements of Vienna physicist Felix Ehrenhaft. Unlike he, Weiss managed to confirm – with the help of Einstein’s 1905 formula for Brownian molecular motion – the value of elementary quantum of electricity, which had first been established by R. A. Millikan in his ‘oil drop’ experiments. Albert Einstein, at that time (in 1911–1912) professor of theoretical physics at the German University in Prague, praised Edmund Weiss and his work at the First Solvay Conference on Physics in Brussels in autumn 1911. Details of Weiss’s habilitation work at the Institute of Physics in Prague were described in letters written by Anton Lampa, professor and director of the institute, and addressed to the doyen of Viennese physics Viktor von Lang. Full texts of six of Lampa’s letters (in German) are appended to the study.

klíčová slova: Edmund Weiss (1884–1932); Albert Einstein; German University in Prague; elementary quantum of electricity

reference (14)

1. BRAUNBECK Joseph, Der andere Physiker. Das Leben von Felix Ehrenhaft, Wien 2003

2. BUCHWALD Jed Z. - WARWICK Andrew (eds.), Histories of the Electron, Cambridge, Massachusetts, 2001 CrossRef

3. DAHL Per F., Flash of the Cathode Rays. A History of J. J. Thomson's Electron, Bristol and Philadelphia 2019

4. Disertace pražské university II (1882-1943), Praha 1965

5. JANKO Jan, Vědy o životě v českých zemích 1750-1950, Práce z dějin Akademie věd B 12, Praha 1997

6. KEINTZEL Brigitta - KOROTIN Ilse (Hgg.), Wissenschafterinnen in und aus Österreich. Leben - Werk - Wirken, Wien 2002 CrossRef

7. KLEIN Martin J. - KOX A. J. - SCHULMANN Robert (eds.), The Collected Papers of Albert Einstein, V, The Swiss Years. Correspondence, 1902-1914, Princeton University Press 1993

8. KORMOS Buchwald Diana - SCHULMANN Robert - ILLY József et al. (eds.), The collected papers of Albert Einstein, IX, The Berlin years: correspondence, January 1919 - April 1920, The Princeton University Press 2004, on line: https://einsteinpapers.press.princeton.edu/vol9-doc/3

9. LANGEVIN Paul - DE BROGLIE Maurice (eds.), La théorie du rayonnement et les quanta. Rapports et discussions de la Réunion tenue a Bruxelles, du 30 octobre au 3 novembre 1911, Paris 1912

10. MEHRA Jagdish- RECHENBERT Helmut, The Historical Development of Quantum Theory, V, Erwin Schrödinger and the Rise of Wave Mechanics, Part 1: Schrödinger in Vienna and Zurich 1887-1925, New York 1981

11. MILLIKAN Robert A., The electron and the light-quant from the experimental point of view, Nobel lecture, May 23, 1923, on line https://www.nobelprize.org/prizes/physics/1923/millikan/lecture/.

12. MOORE Walter, Schrödinger, life and thought, Cambridge University Press 1989 CrossRef

13. TĚŠÍNSKÁ Emilie, Profilování teoretické fyziky na pražské univerzitě a vazby s pražským působením A. Einsteina před 100 lety, Pokroky matematiky, fyziky a astronomie 57, 2012, s. 146-168

14. TINZOVÁ Bohuslava, Hydropat Josef Weiss (1795-1847) a jeho synové, Jeseník 2004

Creative Commons License
Asistent Fyzikálního ústavu Německé univerzity v Praze v letech 1906–1914 se „slibným“ jménem Weiss a měření elementárního elektrického náboje is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

157 x 230 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 150 Kč
ISSN: 0323-0562
E-ISSN: 2336-5730

Ke stažení