AUC HISTORIA UNIVERSITATIS CAROLINAE PRAGENSIS
AUC HISTORIA UNIVERSITATIS CAROLINAE PRAGENSIS

Časopis AUC Historia Universitatis Carolinae Pragensis s podtitulem „Příspěvky k dějinám Univerzity Karlovy“ je periodikum věnované nejen historii pražské univerzity, ale i dějinám vzdělanosti a studentského hnutí v českých zemích. Časopis vycházející od roku 1960 v rámci univerzitní řady Acta Universitatis Carolinae přináší také materiálové studie uveřejňující původní historické prameny (všechny stati jsou opatřeny cizojazyčnými, zpravidla německými a anglickými souhrny). Časopis otiskuje pravidelně recenze a anotace prací k dějinám vzdělanosti a kroniku badatelské činnosti.

Dlouhodobou archivaci digitálního obsahu časopisu zajišťuje Portico.

AUC HISTORIA UNIVERSITATIS CAROLINAE PRAGENSIS, Vol 62 No 2 (2022), 199–220

Memoranda k otázce německých vysokých škol v Česko-Slovensku z listopadu 1938: Edice

[Memoranda on the Issue of German Universities in Czecho-Slovakia from November 1938: An Edition]

Michal V. Šimůnek

DOI: https://doi.org/10.14712/23365730.2023.5
zveřejněno: 13. 06. 2023

Abstract

This study outlines the position of German universities in the Czech Lands after the Munich Agreement on the secession of Czech border areas of 30 September 1938. A short introduction explains the situation in the autumn of 1938, when various German officials issued a number of proclamations and memorial volumes in which they expressed their views on the subject of German schools either remaining in their current locations or moving to the ceded areas (Liberec/Reichenberg), eventually even to occupied Austria (Linz). The core of this study consists of an edition of four documents from October and November 1938, in the original German version, which are presented to the public for the very first time in extenso.

klíčová slova: Czecho-Slovakia 1938; German universities in Bohemia and Moravia; Munich Agreement

Creative Commons License
Memoranda k otázce německých vysokých škol v Česko-Slovensku z listopadu 1938: Edice is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

157 x 230 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 150 Kč
ISSN: 0323-0562
E-ISSN: 2336-5730

Ke stažení