AUC HISTORIA UNIVERSITATIS CAROLINAE PRAGENSIS
AUC HISTORIA UNIVERSITATIS CAROLINAE PRAGENSIS

Časopis AUC Historia Universitatis Carolinae Pragensis s podtitulem „Příspěvky k dějinám Univerzity Karlovy“ je periodikum věnované nejen historii pražské univerzity, ale i dějinám vzdělanosti a studentského hnutí v českých zemích. Časopis vycházející od roku 1960 v rámci univerzitní řady Acta Universitatis Carolinae přináší také materiálové studie uveřejňující původní historické prameny (všechny stati jsou opatřeny cizojazyčnými, zpravidla německými a anglickými souhrny). Časopis otiskuje pravidelně recenze a anotace prací k dějinám vzdělanosti a kroniku badatelské činnosti.

Dlouhodobou archivaci digitálního obsahu časopisu zajišťuje Portico.

AUC HISTORIA UNIVERSITATIS CAROLINAE PRAGENSIS, Vol 62 No 2 (2022), 243–246

Mlada Holá – Martin Holý a kol., Profesoři pražské utrakvistické univerzity v pozdním středověku a raném novověku (1457/1458‒1622)

[Mlada Holá - Martin Holý et al., Professors of the Prague Utraquist University in the Late Middle Ages and Early Modern Period (1457/1458-1622)]

František Šmahel

DOI: https://doi.org/10.14712/23365730.2023.11
zveřejněno: 13. 06. 2023

Abstract

Book review on Mlada Holá – Martin Holý a kol., Profesoři pražské utrakvistické univerzity v pozdním středověku a raném novověku (1457/1458‒1622), Academia a Historický ústav 2022, 650 s. a 43 obr., ISBN 978-80-200-3328-4 (Academia), ISBN 978-80-7286-375-4 (Historický ústav).

Creative Commons License
Mlada Holá – Martin Holý a kol., Profesoři pražské utrakvistické univerzity v pozdním středověku a raném novověku (1457/1458‒1622) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

157 x 230 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 150 Kč
ISSN: 0323-0562
E-ISSN: 2336-5730

Ke stažení