AUC HISTORIA UNIVERSITATIS CAROLINAE PRAGENSIS
AUC HISTORIA UNIVERSITATIS CAROLINAE PRAGENSIS

Časopis AUC Historia Universitatis Carolinae Pragensis s podtitulem „Příspěvky k dějinám Univerzity Karlovy“ je periodikum věnované nejen historii pražské univerzity, ale i dějinám vzdělanosti a studentského hnutí v českých zemích. Časopis vycházející od roku 1960 v rámci univerzitní řady Acta Universitatis Carolinae přináší také materiálové studie uveřejňující původní historické prameny (všechny stati jsou opatřeny cizojazyčnými, zpravidla německými a anglickými souhrny). Časopis otiskuje pravidelně recenze a anotace prací k dějinám vzdělanosti a kroniku badatelské činnosti.

Dlouhodobou archivaci digitálního obsahu časopisu zajišťuje Portico.

AUC HISTORIA UNIVERSITATIS CAROLINAE PRAGENSIS, Vol 62 No 1 (2022), 118–119

Detlef Brandes – Alena Míšková, Z katedry dějin východní Evropy na pražskou radnici: Josef Pfitzner (1901–1945)

[Detlef Brandes - Alena Míšková, From the Department of the History of Eastern Europe to Prague City Hall: Josef Pfitzner (1901-1945)]

Jan Boukal

DOI: https://doi.org/10.14712/23365730.2022.24
zveřejněno: 28. 11. 2022

Abstract

Book review on Detlef Brandes – Alena Míšková, Z katedry dějin východní Evropy na pražskou radnici: Josef Pfitzner (1901–1945). Academia: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v.v.i., Praha 2021, 375 stran, ISBN:978-80-200-3171-6; 978-80-88304-37-1.

Creative Commons License
Detlef Brandes – Alena Míšková, Z katedry dějin východní Evropy na pražskou radnici: Josef Pfitzner (1901–1945) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

157 x 230 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 150 Kč
ISSN: 0323-0562
E-ISSN: 2336-5730

Ke stažení