AUC HISTORIA UNIVERSITATIS CAROLINAE PRAGENSIS
AUC HISTORIA UNIVERSITATIS CAROLINAE PRAGENSIS

Časopis AUC Historia Universitatis Carolinae Pragensis s podtitulem „Příspěvky k dějinám Univerzity Karlovy“ je periodikum věnované nejen historii pražské univerzity, ale i dějinám vzdělanosti a studentského hnutí v českých zemích. Časopis vycházející od roku 1960 v rámci univerzitní řady Acta Universitatis Carolinae přináší také materiálové studie uveřejňující původní historické prameny (všechny stati jsou opatřeny cizojazyčnými, zpravidla německými a anglickými souhrny). Časopis otiskuje pravidelně recenze a anotace prací k dějinám vzdělanosti a kroniku badatelské činnosti.

Dlouhodobou archivaci digitálního obsahu časopisu zajišťuje Portico.

AUC HISTORIA UNIVERSITATIS CAROLINAE PRAGENSIS, Vol 62 No 1 (2022), 73–97

Ladislav Hejdánek jako student Univerzity Karlovy (1946–1952)

[Ladislav Hejdánek as a Student at the Charles University (1946–1952)]

Václav Dostál

DOI: https://doi.org/10.14712/23365730.2022.18
zveřejněno: 28. 11. 2022

Abstract

This study deals with the studies of Ladislav Hejdánek (1927–2020), one of the most prominent contemporary Czech philosophers, in particular the years he spent at the Prague university both as a student of mathematics (at the Faculty of Science) and later as a student of philosophy (at the Faculty of Arts). The author follows the development of his interests from natural sciences through symbolic logic all the way to his decision to focus on philosophy, which he took after meeting Jan Patočka. The contribution examines the conditions which influenced is studies after the Communist coup-d’état in February 1948, the way he passed the political screening to which all students were subjected, and continuation of studies despite the political situation and a severe illness. Hejdánek is presented as a talented student who despite his ideological nonconformity with the new regime was able to receive a doctorate but was then subsequently for most of his life banned from working in his field of expertise.

klíčová slova: Ladislav Hejdánek; Charles University in Prague; philosophy studies; February 1948; political screening

reference (105)

1. BERKA Karel, Vývoj logiky v ČSR v letech 1945-1953, in: Blanka Zilynská - Petr Svobodný (edd.), Věda v Československu v letech 1945-1953. Sborník z konference, Praha 1999, s. 499-505

2. BÍSEK Tomáš, Ladislav Hejdánek - předmětné doteky, Protestant 31/5, 2020, s. 9

3. BOLTON Jonathan, Dopisy příteli Ladislava Hejdánka, in: týž, Světy disentu. Charta 77, Plastic People of the Universe a česká kultura za komunismu, překlad Petruška Šustrová, Praha 2015, s. 246-252

4. BOLTON Jonathan, Ladislav Hejdánek's Letters to a Friend, in: týž, Worlds of Dissent. Charter 77, the Plastic People of the Universe, and Czech Culture under Communism, Cambridge (Mass.) - London 2012, s. 186-191 CrossRef

5. CONNELLY John, Zotročená univerzita. Sovětizace vysokého školství ve východním Německu, v českých zemích a v Polsku v letech 1945-1956, překlad Jan Kuklík, Praha 2008

6. DOSTÁL Václav, Hejdánek, Ladislav, překlad Lara Bonneau, in: Chantal Delsol - Joanna Nowicki (edd.), La vie de l'esprit en Europe centrale et orientale depuis 1945. Dictionnaire encyclopédique, Paris 2021, s. 647-648

7. DUCHOŇOVÁ Jindra, Inventář Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy 1921-1953 (60), Praha 1982

8. FLOSS Karel, Několik slov k jubileu Ladislava Hejdánka a Jakuba S. Trojana, Reflexe 2012, č. 43, s. 173-175

9. FLOSS Karel, V Písku se vyjevilo leccos podstatného, Křesťanská revue 79/4, 2012, s. 28-29 CrossRef

10. GABRIEL Jiří, Ladislav Rieger, in: týž (ed.), Slovník českých filosofů, Brno 1998, s. 487-488

11. HAVLÍČEK Aleš (ed.), Seznam filosofických a theologických prací (odborných i publicistických) Ladislava V. Hejdánka, Reflexe, 1997, č. 17, s. 10/1-12

12. HAVLÍČEK Aleš, V útrobách zlatého býka. K 85. narozením Ladislava Hejdánka a Jakuba Trojana, Reflexe 2012, č. 43, s. 171-172

13. HAVRÁNEK Jan - KUČERA Karel, Úvod, in: Marie Tulachová (ed.), Disertace pražské university, I, 1882-1953, Praha 1965, s. 3-17

14. HEJDÁNEK Ladislav, Co je dnes zapotřebí. Výbor z Myšlenkových deníků z let 1988-1989, Praha 2012

15. HEJDÁNEK Ladislav, Co je to závist, Křesťanská revue 70/1, 2003, s. 13-15

16. HEJDÁNEK Ladislav, Demokracii máme, demokratů se nedostává [rozhovor s Josefem Mlejnkem], Mladá fronta Dnes 11/6, 2000, s. 16-17 (8. 1.)

17. HEJDÁNEK Ladislav, Dodatek, in: týž, O umění, Praha 2014, s. 129-137

18. HEJDÁNEK Ladislav, Dopis příteli č. 30 (18. 5. 1978), in: týž, Češi a Evropa, Praha 2017, s. 51-57

19. HEJDÁNEK Ladislav, Dopisy příteli, Praha 1993.

20. HEJDÁNEK Ladislav, Doslov, in: týž, Nepředmětnost v myšlení a ve skutečnosti, Praha 1997, s. 190-196

21. HEJDÁNEK Ladislav, Dvojí filosofický odchod: Milan Machovec a Karel Kosík, Reflexe, 2003, č. 24, s. 145-152

22. HEJDÁNEK Ladislav, Gentlemani nemívají většinu [rozhovor s Pavlem Taněvem], Reflex 13/30, 2002, s. 48-50 (25. 7.) CrossRef

23. HEJDÁNEK Ladislav, Kozákovo pojetí pravdy, in: týž, Setkání a odstup, Praha 2010, s. 14-23

24. HEJDÁNEK Ladislav, Ladislav Hejdánek [autorské heslo], in: Jiří Gabriel (ed.), Slovník českých filosofů, Brno 1998, s. 167-168

25. HEJDÁNEK Ladislav, Milovník moudrosti [rozhovor s Jiřím Hoblíkem], Studentské listy 2/4 (18. 2.), 1991, s. 3.

26. HEJDÁNEK Ladislav, Nejhorší je zlo, které vypadá jako dobro. S Ladislavem Hejdánkem o pravdě, zlu, feminismu a mýtu [rozhovor s Olgou Nytrovou], Respekt 6/33, 1995, s. 1 a 12 (14. 8.)

27. HEJDÁNEK Ladislav, Patočka: Péče o duši I, Kritický sborník 16/3, 1996, s. 67-70

28. HEJDÁNEK Ladislav, Rádlovo pojetí pravdy, in: Martin Šimsa (ed.), Relativismus a (post)pravda v demokracii. Se třemi studiemi Ladislava Hejdánka, Ústí nad Labem 2018, s. 279-313

29. HEJDÁNEK Ladislav, Úvod do filosofování, Praha 20212

30. HEJDÁNEK Ladislav, Vnitřní emigrace jako téma [rozhovor s Tomášem Hájkem], Literární noviny 7/51-52 (18. 12.), 1996, s. 7

31. HEJDÁNEK Ladislav, Vpravdě český myslitel, Lidové noviny 31/181 (4. 8.), 2008, s. 9

32. HEJDÁNEK Ladislav, Vztah mezi filosofií a theologií jako filosofický problém, in: týž, Filosofie a víra. Nepředmětnost v myšlení a ve skutečnosti, II, Praha 19992, s. 163-188

33. HEJDÁNEK Ladislav, Wahrheit und Widerstand [rozhovor s Doris Liebermann], in: Doris Liebermann - Jürgen Fuchs - Vlasta Wallat (Hgg.), Dissidenten, Präsidenten und Gemüsehändler. Tschechische und ostdeutsche Dissidenten 1968-1998, Essen 1998, s. 141-154

34. HEJDÁNEK Ladislav, Za profesorem Janem Patočkou (1907-1977), in: týž, Setkání a odstup, Praha 2010, s. 204-206

35. HEJDUK Tomáš, Charter 77 still alive: The Concept of Non-Political Politics in the Work of Ladislav Hejdánek, COMENIUS. Journal of Euro-American Civilization 4/1, 2017, s. 67-85

36. HEJDUK Tomáš, Koncept nepolitické politiky v díle Ladislava Hejdánka, Filosofický časopis 67/4, 2019, s. 541-559

37. HEJDUK Tomáš, Nepolitická politika v díle Ladislava Hejdánka, Praha 2021

38. HEJDUK Tomáš, Pravda a demokracie (K Hejdánkovu pojetí Charty 77 a nepolitické politiky), in: Martin Šimsa (ed.), Relativismus a (post)pravda v demokracii. Se třemi studiemi Ladislava Hejdánka, Ústí nad Labem 2018, s. 250-276

39. HERMANN Tomáš, Disent a filosofie. Podmínky a podoby svobodné tvorby po konsolidaci, in: Jiří Suk - Michal Kopeček - Kristina Andělová - Tomáš Vilímek - Tomáš Hermann - Tomáš Zahradníček, Šest kapitol o disentu, Praha 2017, s. 159-222

40. HERMANN Tomáš, Pantoffeluniversität a filosofové-disidenti, in: Zuzana Daňková - Robert Kanócz (edd.), Mosty a řeka. Sborník Jiřímu Michálkovi k 80. narozeninám, Červený Kostelec 2021, s. 121-151

41. HORÁČEK Michal, Co napadá Michala Horáčka, Mladá fronta Dnes 9/250 (24. 10.), 1998, příloha "Víkend doma", s. II.

42. HOŠEK Pavel, Vzpomínka na Ladislava Hejdánka, Křesťanská revue 87/2, 2020, s. 11-12

43. HRADECKÁ Vladimíra, KSČ a tzv. studijní prověrky na pražských vysokých školách, in: Blanka Zilynská - Petr Svobodný (edd.), Věda v Československu v letech 1945-1953, s. 275-286

44. HRON Jan, Předmluva, in: Ladislav Hejdánek, Havel je uhlík. Filosof a politická odpovědnost, Praha 2009, s. 9-11

45. HRON Jan, Předmluva editora, in: Ladislav Hejdánek, Češi a Evropa, Praha 2017, s. 7-11

46. HUTKA Jaroslav, Řád ztracené boty, Studie, č. 3 (57), 1978, s. 228-229

47. HVÍŽĎALA Karel, Nebezpečné otázky Ladislava Hejdánka, Mladá fronta Dnes 14/286 (8. 12.), 2003, s. B/8

48. JAREŠ Jakub, "Indiferentní - možnost převýchovy!" Cíle tzv. studijní prověrky na vysokých školách a jejich realizace, in: Marie Černá - Jaroslav Cuhra (edd.), Prověrky a jejich místo v komunistickém vládnutí. Československo 1948-1989, Praha 2012, s. 20-53

49. JIRKOVÁ Markéta, Medaile přijela za Hejdánkem, Lidové noviny 32/286 (10. 12.), 2010, s. 24

50. JOHN Ctirad, Žít v pravdě, in: týž, Zrcadlo mých lásek aneb Vzpomínky, Praha 2009, s. 184-187

51. KARFÍK Filip, Hejdánkova filosofie nepředmětnosti, Kritický sborník 17/1, 1997, s. 61-71

52. KEŘKOVSKÝ Pavel, Filosofické "slovo se nám stávalo" a "odkazovalo" nás k tomu, "co být má", Protestant 31/5, 2020, s. 8-9

53. KLIMENT Štěpán, Ke kořenům jedné rodiny. Problém identity, bakalářská práce, Praha 2008 (dostupné online: <https://dspace.cuni.cz/handle/20.500.11956/14119>)

54. KOUBA Pavel, Služba pravdě (Laudatio na Ladislava Hejdánka), Reflexe 1998, č. 18, s. 9/1-2

55. KRANÁT Jan, Filosofie jako provokace. Ladislav Hejdánek 85letý, Křesťanská revue 79/3, 2012, s. 2

56. KRATOCHVIL Antonín, Sovětizace škol, in: týž, Žaluji III. Cesta k Sionu, Praha 1990, s. 10-28

57. KRATOCHVIL Antonín, Die kommunistische Hochschulpolitik in der Tschechoslowakei. Geschichte und Analyse der Entwicklung bis zur Gegenwart, München 1968

58. KUNTER Katharina, Human Rights as a Theological and Political Controversy among East German and Czech Protestants, in: Bruce R. Berglund - Brian Porter-Szűcs (eds.), Christianity and Modernity in Eastern Europe, Budapest - New York 2010, s. 217-243 CrossRef

59. LANDA Ivan, Ohlédnutí za filosofickým dílem Ladislava Hejdánka, Filosofický časopis 68/3, 2020, s. 483-487

60. MÁDR Oto, Ladislav Hejdánek, Teologické texty 3/5, 1992, s. 186

61. NĚMEC Václav, Ladislav Hejdánek: Filosofie nepředmětnosti, in: Markéta Bendová - Johana Borovanská - Daniela Vejvodová, Filosofie v podzemí - Filosofie v zázemí. Podoby filosofie v době normalizace a po sametové revoluci, Praha 2013, s. 168-187

62. NĚMEC Václav, Ladislav Hejdánek. Svědek nepředmětnosti v předmětném světě, Reflexe 2020, č. 58, s. 250-253 CrossRef

63. NĚMEC Václav - JINEK Jakub, Vážení čtenáři… (Editorial), Reflexe 2017, č. 52, s. 3-5 CrossRef

64. PAYNE Jan, Začíná druhý život filosofa Ladislava Hejdánka, Křesťanská revue 87/2, 2020, s. 9-11

65. PECHAR Jiří, Život na hraně, Praha 2009

66. PETRÁŇ Josef, Filozofická fakulta, in: Jan Havránek - Zdeněk Pousta (edd.), Dějiny Univerzity Karlovy, IV, (1918-1990), s. 431-471

67. PETRÁŇ Josef, Filozofové dělají revoluci. Filozofická fakulta Univerzity Karlovy během komunistického experimentu (1948-1968-1989), Praha 2015

68. PETRÁŇ Josef, Nástin dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze (do roku 1948), Praha 1983

69. POLIŠENSKÝ Ondřej, Inventář Filozofické fakulty Univerzity Karlovy 1882-1966 (1970), Praha 1982

70. POSPÍCHAL Petr, Ladislav Hejdánek, in: Alexandr Daniel - Zbigniew Gluza (edd.), Slovník disidentů. Přední osobnosti opozičních hnutí v komunistických zemích v letech 1956-1989, I, překlad Petruška Šustrová, Praha 2019, s. 161-162

71. POUSTA Zdeněk, Smuteční pochod za demokracii, in: Karel Jech (ed.), Stránkami soudobých dějin. Sborník prací k pětašedesátinám historika Karla Kaplana, Praha 1993, s. 198-207

72. POUSTA Zdeněk, Studijní prověrky na českých vysokých školách, Acta Universitatis Carolinae - Historia Universitatis Carolinae Pragensis 36-38/1-2, 1996-1998, s. 87-93

73. POUSTA Zdeněk, Univerzita Karlova v letech 1947-1953, in: Jan Havránek - Zdeněk Pousta (edd.), Dějiny Univerzity Karlovy, IV, (1918-1990), Praha 1998, s. 263-305

74. PŘECECHTĚLOVÁ Milena, Ladislav Hejdánek, in: Milan Balabán (ed.), Logos a svět. Sborník k sedmdesátinám L. Hejdánka a J. S. Trojana, Praha 1997, s. 287

75. REJCHRT Miloš, Nebál se a věřil, Lidové noviny 33/102 (2. 5.), 2020, příloha "Orientace", s. 15

76. RŮŽIČKA Tomáš, Nesmíš si sebe příliš cenit. Osobní vzpomínka na Ladislava Hejdánka, Křesťanská revue 88/1, 2021, s. 42-46

77. ŘEBÍKOVÁ Barbora, Prof. Ladislavu Hejdánkovi byl udělen čestný doktorát až v Písku, Zpravodaj UJEP, 2011, č. 1, s. 33

78. ŘEBÍKOVÁ Barbora, Předmluva, in: Ladislav Hejdánek, O umění, Praha 2014, s. 7-8

79. ŘEBÍKOVÁ Barbora, Předmluva, in: Ladislav Hejdánek, Úvod do filosofování, Praha 2012, s. 11-12

80. SHABU Martin, Odešel "nepředmětný" Hejdánek, Lidové noviny 33/100 (29. 4.), 2020, s. 3

81. SOBOTKA Milan, Patočkova přednáška o Hegelově Fenomenologii ducha ze školního roku 1949/50, Filozofia 70/6, 2015, s. 420-428

82. SOUSEDÍK Stanislav, Meontologie L. Hejdánka. Pokus o kritický výklad, Filosofický časopis 60/4, 1992, s. 673-676

83. STROHS Slavomil, Arnošt Kolman, in: Jiří Gabriel (ed.), Slovník českých filosofů, Brno 1998, s. 275-276

84. ŠIMSA Jan, Bitka u Černého stropu L. P. 1950, in: týž, Bitky Jana Šimsy, Heršpice 2000, s. 76-91

85. ŠIMSA Jan, Je spolupráce a celoživotní přátelství filosofa a theologa něco běžného?, in: Milan Balabán (ed.), Logos a svět. Sborník k sedmdesátinám L. Hejdánka a J. S. Trojana, Praha 1997, s. 9-14

86. ŠIMSA Jan, Milý čtenáři!, in: Ladislav Hejdánek, Dopisy příteli, Praha 1993, s. 7-12

87. ŠIMSA Martin, Čestný doktorát pro Ladislava Hejdánka, Filosofický časopis 59/1, 2011, s. 148-152

88. ŠIMSA Martin, Filosof, křesťan a kritický občan Ladislav Hejdánek, Křesťanská revue 87/2, 2020, s. 7-8

89. ŠIMSA Martin, Hejdánek, Trojan a Křesťanská revue, Křesťanská revue 84/2, 2017, s. 52-55

90. ŠŮRA Adam, Za Ladislavem Hejdánkem, Paměť a dějiny 14/1, 2020, s. 101-102

91. ŠUSTROVÁ Petruška, Příběh myslitele v pomatené době, Lidové noviny 33/100 (29. 4.), 2020, s. 11

92. ŠVEHLA Marek, Nikdo to nechtěl dělat, tak šel. V 92 letech zemřel filozof Ladislav Hejdánek, Respekt 31/19 (4. 5.), 2020, s. 59

93. TOLLAR Václav, Panpsychistické motivy ve filosofii Ladislava Hejdánka, in: Erazim Kohák - Jakub Trnka (edd.), Hledání české filosofie. Soubor studií, Praha 2012, s. 287-300

94. TOLLAR Václav, Pojmové myšlení u Ladislava Hejdánka v kontextu Husserlovy fenomenologie, disertační práce, Praha 2014 (dostupné online: <https://dspace.cuni.cz/handle/20.500.11956/72938>)

95. TOLLAR Václav, Předmluva, in: Ladislav Hejdánek, Co je dnes zapotřebí. Výbor z Myšlenkových deníků z let 1988-1989, Praha 2012, s. 7-12

96. TRETERA Ivo, Vzpomínky na Bohumila Hrabala a na život vůbec, Praha - Litomyšl 2011

97. TROJAN Jakub S., Ladislav Hejdánek: 90 let filozofa [rozhovor s Alešem Prázným], Lidové noviny 30/105 (6. 5.), 2017, příloha "Česká pozice", s. 13-14

98. TROJAN Jakub S., Od Jakuba Trojana (uspořádal Jiří Schneider), Křesťanská revue 87/2, 2020, s. 13-14

99. TROJAN Jakub S., Rozhovory s pamětí, I, Středokluky 2010

100. TULACHOVÁ Marie (ed.), Disertace pražské university, I, 1882-1953, Praha 1965.

101. URBAN Jan, Povedeme-li dialog, bude svět lepší, Deník N 2, 2020, č. 84 (29. 4.), s. 14

102. URBÁŠEK Pavel - PULEC Jiří, Vysokoškolský vzdělávací systém v letech 1945-1969, Olomouc 2012

103. WALTER Milan, Ladislav Hejdánek: Eine biographische Skizze, in: Ladislav Hejdánek, Wahrheit und Widerstand. Prager Briefe, překlad Eva Bauer - Milan Walter, München 1988, s. 276-279

104. ZÁBRANA Jan, Celý život. Výbor z deníků 1948/1984, Praha 20013

105. ZOUHAR Jan, Ludvík Svoboda, in: Jiří Gabriel (ed.), Slovník českých filosofů, Brno 1998, s. 553

Creative Commons License
Ladislav Hejdánek jako student Univerzity Karlovy (1946–1952) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

157 x 230 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 150 Kč
ISSN: 0323-0562
E-ISSN: 2336-5730

Ke stažení