AUC HISTORIA UNIVERSITATIS CAROLINAE PRAGENSIS
AUC HISTORIA UNIVERSITATIS CAROLINAE PRAGENSIS

Časopis AUC Historia Universitatis Carolinae Pragensis s podtitulem „Příspěvky k dějinám Univerzity Karlovy“ je periodikum věnované nejen historii pražské univerzity, ale i dějinám vzdělanosti a studentského hnutí v českých zemích. Časopis vycházející od roku 1960 v rámci univerzitní řady Acta Universitatis Carolinae přináší také materiálové studie uveřejňující původní historické prameny (všechny stati jsou opatřeny cizojazyčnými, zpravidla německými a anglickými souhrny). Časopis otiskuje pravidelně recenze a anotace prací k dějinám vzdělanosti a kroniku badatelské činnosti.

Dlouhodobou archivaci digitálního obsahu časopisu zajišťuje Portico.

AUC HISTORIA UNIVERSITATIS CAROLINAE PRAGENSIS, Vol 62 No 1 (2022), 120–122

Lenka Krátká – Jana Wohlmuth Markupová – Miroslav Vaněk, (K)lidová věda? Proměny a konstanty v práci i životě vědců a vědkyň v letech 1968–2008

[Lenka Krátká - Jana Wohlmuth Markupová - Miroslav Vaněk, (W)folk Science? Transformations and Constants in the Work and Life of Scientists in 1968-2008]

Michal Továrek

DOI: https://doi.org/10.14712/23365730.2022.25
zveřejněno: 28. 11. 2022

Abstract

Book review on Lenka Krátká – Jana Wohlmuth Markupová – Miroslav Vaněk, (K)lidová věda? Proměny a konstanty v práci i životě vědců a vědkyň v letech 1968-2008. Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, Brno 2020, 308 s., ISBN 978-80-7571-8.

Creative Commons License
Lenka Krátká – Jana Wohlmuth Markupová – Miroslav Vaněk, (K)lidová věda? Proměny a konstanty v práci i životě vědců a vědkyň v letech 1968–2008 is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

157 x 230 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 150 Kč
ISSN: 0323-0562
E-ISSN: 2336-5730

Ke stažení