AUC HISTORIA UNIVERSITATIS CAROLINAE PRAGENSIS
AUC HISTORIA UNIVERSITATIS CAROLINAE PRAGENSIS

Časopis AUC Historia Universitatis Carolinae Pragensis s podtitulem „Příspěvky k dějinám Univerzity Karlovy“ je periodikum věnované nejen historii pražské univerzity, ale i dějinám vzdělanosti a studentského hnutí v českých zemích. Časopis vycházející od roku 1960 v rámci univerzitní řady Acta Universitatis Carolinae přináší také materiálové studie uveřejňující původní historické prameny (všechny stati jsou opatřeny cizojazyčnými, zpravidla německými a anglickými souhrny). Časopis otiskuje pravidelně recenze a anotace prací k dějinám vzdělanosti a kroniku badatelské činnosti.

Dlouhodobou archivaci digitálního obsahu časopisu zajišťuje Portico.

AUC HISTORIA UNIVERSITATIS CAROLINAE PRAGENSIS, Vol 62 No 1 (2022), 57–72

Dziennik [Diary] by Władysław Konopczyński on Writing a Biography of Stanisław Konarski

Piotr Biliński, Zofia Zielińska

DOI: https://doi.org/10.14712/23365730.2022.17
zveřejněno: 28. 11. 2022

Abstract

Stanisław Konarski (1700–1773) – a Piarist, playwright, poet, translator, publisher, publicist, reformer of education, and founder of the Collegium Nobilium; one of the most important personages of eighteenth-century Polish history. His earliest scientific biography was written by the Krakow historian Władysław Konopczyński in 1926. Based on Konopczyński’s Diary¸ this study presents a reconstruction of work on this important book and challenges surrounding its publication.

klíčová slova: Władysław Konopczyński (1880–1952); biography; Stanisław Konarski (1700–1773); Diary; Polish history

reference (22)

1. BARTŮŠEK Václav, Stanisław Hieronymus Konarski (1700-1773), Pedagogika. Časopis pro vědy o vzdělávání a výchově 40/5, 1990, s. 558-568

2. BARTŮŠEK Václav, Stosunek Jana Evangelisty Purkyněʾgo do dzieła Stanisława Hieronyma Konarskiego, in: Irena Stasiewicz Jasiukowa - Jan Janko (edd.), Z dziejów polsko-czeskich i polsko-słowackich kontaktów naukowych, Warszawa 1990, s. 163-171

3. BILIŃSKI Piotr - PLICHTA Paweł (eds.), Władysław Konopczyński, Dziennik 1918-1921, I-II, Warszawa 2016

4. BILIŃSKI Piotr - PLICHTA Paweł (eds.), Władysław Konopczyński, Dziennik 1922-1926, I-II, Warszawa 2021

5. BILIŃSKI Piotr - ZIELIŃSKA Zofia, Stanisław Konarski Władysława Konopczyńskiego, in: Władysław Konopczyński, Stanisław Konarski, Kraków - Warszawa 2016, p. VII-XXVII

6. BILIŃSKI Piotr, Władysław Konopczyński 1880-1952. Człowiek i dzieło, Kraków 2017

7. BILIŃSKI Piotr, Władysław Konopczyński. Historyk i polityk II Rzeczypospolitej (1880-1952), Warszawa 1999

8. GÓRSKI Konrad, Krzemiński Stanisław, Polski Słownik Biograficzny XV, 1970, s. 522-524

9. HULEWICZ Jan, Michalski Stanisław, Polski Słownik Biograficzny XX, 1975, s. 599

10. KONOPCZYŃSKI Władysław, Mrok i świt. Studia historyczne, Warszawa 1911

11. KONOPCZYŃSKI Władysław, O wartość naszej spuścizny dziejowej, Warszawa 2009

12. KONOPCZYŃSKI Władysław, Polska a Szwecja od pokoju oliwskiego do upadku Rzeczypospolitej 1660-1795, Warszawa 1924

13. KONOPCZYŃSKI Władysław, Stanisław Konarski jako reformator polityczny, Przegląd Narodowy 1, 1908, s. 14-46

14. KONOPCZYŃSKI Władysław, Stanisław Konarski, Warszawa 1926

15. KONOPCZYŃSKI Władysław, System konstytucyjny Stanisława Konarskiego, Przegląd Polski 182, 1911, s. 23-43

16. KOT Stanisław (ed.), Stanisław Konarski, Ustawy szkolne, translated by W. Germain, Kraków 1925

17. KOT Stanisław, Historia wychowania, Warszawa 1924

18. KOT Stanisław, Reforma szkolna S. Konarskiego, Kraków 1923

19. MICHALSKI Jerzy, O rzekomych i rzeczywistych pismach Andrzeja Zamoyskiego, in: idem, Studia i szkice historyczne z XVIII i XIX wieku, I, Warszawa 2007, s. 135-146

20. SKOWROŃSKI Piotr (ed.), «Suum cuique» jako próba zjednoczenia narodowego, in: idem, Królewskie diagnozy. Pisma publicystyczne Stanisława Augusta, Warszawa 2019, s. 93-135

21. ZAJĄC Paweł, «O religii poczciwych ludzi» Stanisława Konarskiego - między historiografią a nowymi ustaleniami na podstawie akt Kongregacji Świętego Oficjum, Kwartalnik Historyczny 128/4, 2021, pp. 913-936 CrossRef

22. ZIÓŁKOWSKI Tadeusz, Erzepki Bolesław, Polski Słownik Biograficzny VI, 1948, p. 295

Creative Commons License
Dziennik [Diary] by Władysław Konopczyński on Writing a Biography of Stanisław Konarski is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

157 x 230 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 150 Kč
ISSN: 0323-0562
E-ISSN: 2336-5730

Ke stažení