AUC HISTORIA UNIVERSITATIS CAROLINAE PRAGENSIS
AUC HISTORIA UNIVERSITATIS CAROLINAE PRAGENSIS

Časopis AUC Historia Universitatis Carolinae Pragensis s podtitulem „Příspěvky k dějinám Univerzity Karlovy“ je periodikum věnované nejen historii pražské univerzity, ale i dějinám vzdělanosti a studentského hnutí v českých zemích. Časopis vycházející od roku 1960 v rámci univerzitní řady Acta Universitatis Carolinae přináší také materiálové studie uveřejňující původní historické prameny (všechny stati jsou opatřeny cizojazyčnými, zpravidla německými a anglickými souhrny). Časopis otiskuje pravidelně recenze a anotace prací k dějinám vzdělanosti a kroniku badatelské činnosti.

Dlouhodobou archivaci digitálního obsahu časopisu zajišťuje Portico.

AUC HISTORIA UNIVERSITATIS CAROLINAE PRAGENSIS, Vol 62 No 1 (2022), 107–109

Jiří Stočes a kol., Jan ze Šitboře. Úředník, literát, mýtus

[Jiří Stočes et al., Jan ze Šitboře. Official, Literary Figure, Myth]

Anna Pazourková

DOI: https://doi.org/10.14712/23365730.2022.20
zveřejněno: 28. 11. 2022

Abstract

Book review on Jiří Stočes a kol., Jan ze Šitboře. Úředník, literát, mýtus. Domažlice: Nakladatelství Českého lesa, 2021, 274 stran. ISBN 978-80-87316-99-3

Creative Commons License
Jiří Stočes a kol., Jan ze Šitboře. Úředník, literát, mýtus is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

157 x 230 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 150 Kč
ISSN: 0323-0562
E-ISSN: 2336-5730

Ke stažení