AUC HISTORIA UNIVERSITATIS CAROLINAE PRAGENSIS
AUC HISTORIA UNIVERSITATIS CAROLINAE PRAGENSIS

Časopis AUC Historia Universitatis Carolinae Pragensis s podtitulem „Příspěvky k dějinám Univerzity Karlovy“ je periodikum věnované nejen historii pražské univerzity, ale i dějinám vzdělanosti a studentského hnutí v českých zemích. Časopis vycházející od roku 1960 v rámci univerzitní řady Acta Universitatis Carolinae přináší také materiálové studie uveřejňující původní historické prameny (všechny stati jsou opatřeny cizojazyčnými, zpravidla německými a anglickými souhrny). Časopis otiskuje pravidelně recenze a anotace prací k dějinám vzdělanosti a kroniku badatelské činnosti.

Dlouhodobou archivaci digitálního obsahu časopisu zajišťuje Portico.

AUC HISTORIA UNIVERSITATIS CAROLINAE PRAGENSIS, Vol 62 No 1 (2022), 128–130

Jaroslav Mužík – Radka Löwenhöfferová – Pavel Krpálek, Univerzitní vzdělávání v minulosti, současnosti a budoucnosti

[Jaroslav Mužík - Radka Löwenhöfferová - Pavel Krpálek, University Education in the Past, Present and Future]

Michal Továrek

DOI: https://doi.org/10.14712/23365730.2022.28
zveřejněno: 28. 11. 2022

Abstract

Book review on Jaroslav Mužík – Radka Löwenhöfferová – Pavel Krpálek, Univerzitní vzdělávání v minulosti, současnosti a budoucnosti. Professional Publishing, Praha 2020, 128 s., ISBN 978-80-88260-45-5.

Creative Commons License
Jaroslav Mužík – Radka Löwenhöfferová – Pavel Krpálek, Univerzitní vzdělávání v minulosti, současnosti a budoucnosti is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

157 x 230 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 150 Kč
ISSN: 0323-0562
E-ISSN: 2336-5730

Ke stažení