AUC HISTORIA UNIVERSITATIS CAROLINAE PRAGENSIS

AUC HISTORIA UNIVERSITATIS CAROLINAE PRAGENSIS

Časopis AUC Historia Universitatis Carolinae Pragensis s podtitulem „Příspěvky k dějinám Univerzity Karlovy“ je periodikum věnované nejen historii pražské univerzity, ale i dějinám vzdělanosti a studentského hnutí v českých zemích. Časopis vycházející od roku 1960 v rámci univerzitní řady Acta Universitatis Carolinae přináší také materiálové studie uveřejňující původní historické prameny (všechny stati jsou opatřeny cizojazyčnými, zpravidla německými a anglickými souhrny). Časopis otiskuje pravidelně recenze a anotace prací k dějinám vzdělanosti a kroniku badatelské činnosti.

Dlouhodobou archivaci digitálního obsahu časopisu zajišťuje Portico.

AUC HISTORIA UNIVERSITATIS CAROLINAE PRAGENSIS, Vol 61 No 2 (2021)

Archivní vzdělávání v Československu 1918–1938: sudetoněmecké souvislosti
Tomáš Velička

Výstava soudobé kultury v ČSR a Německá univerzita v Praze
Jana Ratajová

Na dovolenou s čekatelným? Profesoři a další vědecko-pedagogičtí pracovníci Univerzity Karlovy po uzavření českých vysokých škol v listopadu 1939
Antonín Kostlán, Michal V. Šimůnek

Stavba kolejí Větrník-sever a Větrník-jih. Příspěvek k dějinám kolejí a menz Univerzity Karlovy v 60. letech 20. století
Michal Továrek

Kongresy pro dějiny vědy a techniky (1929)1937–2021 a Praha
Milada Sekyrková

František Šmahel – Gabriel Silagi (edd.), Statuta et Acta rectorum Universitatis Carolinae Pragensis (1360–1614)
Blanka Zilynská

Mlada Holá – Martin Holý (Hg.), Das Studentenkolleg der Böhmischen Nation der Prager Universität. Edition der Rechnungen aus den Jahren 1541–1611
Ivan Hlaváček

Michael Diefenbacher – Olga Fejtová – Zdzisław Noga (Hgg.), Krakau – Nürnberg – Prag. Stadt und Reformation. Krakau, Nürnberg und Prag (1500–1618) / Kraków – Norymberga – Praga. Miasto i reformacja. Kraków, Norymberga i Praga (1500–1618) / Krakov – Norimberk – Praha. Město a reformace. Krakov, Norimberk a Praha (1500–1618)
Robert T. Tomczak

Petr Hlaváček, Rusové v Praze. Ruští intelektuálové v meziválečném Československu
Michal Továrek

Riikka Palonkorpiová, Věda s lidskou tváří: činnost československých vědců Františka Šorma a Otty Wichterleho během studené války
Michal Továrek

Zdeněk Nebřenský, Marx, Engels, Beatles. Myšlenkový svět polských a československých vysokoškoláků, 1956–1968
Michal Továrek

Naděžda Morávková, Václav Čepelák a katedra historie plzeňské Pedagogické fakulty
Michal Továrek

Marie Jílková (ed.), Nejisté dny sametové revoluce: stávkové deníky pardubických vysokoškoláků 17. 11. 1989–5. 1. 1990
Michal Továrek

Petr Fiala, (M)univerzita. Poslání, výzvy a proměny ve 21. století
Michal Továrek

157 x 230 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 150 Kč
ISSN: 0323-0562
E-ISSN: 2336-5730

Ke stažení