AUC HISTORIA UNIVERSITATIS CAROLINAE PRAGENSIS
AUC HISTORIA UNIVERSITATIS CAROLINAE PRAGENSIS

Časopis AUC Historia Universitatis Carolinae Pragensis s podtitulem „Příspěvky k dějinám Univerzity Karlovy“ je periodikum věnované nejen historii pražské univerzity, ale i dějinám vzdělanosti a studentského hnutí v českých zemích. Časopis vycházející od roku 1960 v rámci univerzitní řady Acta Universitatis Carolinae přináší také materiálové studie uveřejňující původní historické prameny (všechny stati jsou opatřeny cizojazyčnými, zpravidla německými a anglickými souhrny). Časopis otiskuje pravidelně recenze a anotace prací k dějinám vzdělanosti a kroniku badatelské činnosti.

Dlouhodobou archivaci digitálního obsahu časopisu zajišťuje Portico.

AUC HISTORIA UNIVERSITATIS CAROLINAE PRAGENSIS, Vol 62 No 1 (2022), 116–118

Tomáš Weissar – Klára Modlíková – Jana Nechutová (edd.), Gnóthi seauton. Sto let klasických studií v Brně v osobních vzpomínkách i úřední korespondenci

[Tomáš Weissar - Klára Modlíková - Jana Nechutová (eds.), Gnóthi seauton. One Hundred Years of Classical Studies in Brno in Personal Memories and Official Correspondence]

Michal Továrek

DOI: https://doi.org/10.14712/23365730.2022.23
zveřejněno: 28. 11. 2022

Abstract

Book review on Tomáš Weissar – Klára Modlíková – Jana Nechutová (edd.), Gnóthi seauton. Sto let klasických studií v Brně v osobních vzpomínkách i úřední korespondenci. Masarykova univerzita, Brno 2020, 308 s., ISBN 978-80-210-9254-9.

Creative Commons License
Tomáš Weissar – Klára Modlíková – Jana Nechutová (edd.), Gnóthi seauton. Sto let klasických studií v Brně v osobních vzpomínkách i úřední korespondenci is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

157 x 230 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 150 Kč
ISSN: 0323-0562
E-ISSN: 2336-5730

Ke stažení