HISTORICKÁ SOCIOLOGIE

HISTORICKÁ SOCIOLOGIE

Interdisciplinární časopis se zaměřuje především ze sociologického, politologického a historického hlediska na problematiku dlouhodobých sociálních procesů a trendů, modernizace, globalizačních tendencí a vlivů. Časopis vytváří širší platformu pro badatele v historických sociálních vědách. Epistemologické pole časopisu není striktně ohraničené a počítá s přesahy do civilizacionistiky, kulturní sociologie a dalších spřízněných oblastí.

Časopis vydává nakladatelství Univerzity Karlovy v Praze Karolinum ve spolupráci s Fakultou humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze.

Historická sociologie je vědecký časopis s otevřeným přístupem, což znamená, že veškerý obsah je volně k dispozici bez poplatku pro uživatele nebo instituci. Uživatelé mohou číst, stahovat, kopírovat, distribuovat, tisknout, vyhledávat nebo odkazovat na plné texty článků v tomto časopise, aniž by potřebovali předchozí povolení od vydavatele nebo autora.

Recenzovaný vědecký časopis vychází dvakrát ročně, v červnu a v prosinci.

Časopis je abstraktován a indexován v CEEOL, CEJSH, DOAJ, EBSCO, Emerging Sources Citation Index, ERIH PLUS, OAJI, recensio.net, Scopus, SSOAR, Ulrichsweb.

Dlouhodobou archivaci elektronického obsahu časopisu zajišťuje Portico.

HISTORICKÁ SOCIOLOGIE, Vol 15 No 1 (2023)

Historická sociologie hudby: Mysliveček a Mozart
Bohuslav Šalanda

Czech and Polish Mathematicians Facing the Choice Between Transnational and Slavic Contacts
Tomáš W. Pavlíček

Children of the Enemy or the Future of Socialism? Being a Child of an American Soldier in Socialist Czechoslovakia
Michal Korhel

How many Welsh, Sámi, Sorbs … Are There? Numeric Data on Ethnicity and Language Speakers as Controversial Phenomenon
Leoš Šatava

Návrat „domů“: přistěhovalecké vlny do Arménie po druhé světové válce
Petra Košťálová

Politika identit v čínských enklávách amerických měst: muzejní narace
Daniel Topinka, Jakub Havlíček

Od polyarchií k autokraciím: Studium režimních transformací a jeho reflexe
Maxmilián Strmiska, Jaroslav Bílek

Svět automobilu jako součást divadelního repertoáru od konce monarchie do druhé světové války
Ivan Jakubec

Max Weber Gesamtausgabe, Bd. I/7 and I/12. Tübingen: Mohr Siebeck 2018
Jóhann Páll Árnason

Veľké i malé dejiny druhej polovice 80. rokov v zrkadle priateľskej korešpondencie
Ivan Chorvát

Miloslav Petrusek a paradox Schrödingerovy kočky
Jiří Šubrt

Ohlédnutí za Jeanem Baechlerem
Marek Německý

Martin Pelc: Na football!: Fotbalové diváctví a fanouškovská kultura v českých zemích do roku 1939. Praha: NLN 2022, 384 str.
Adam Urban

Martin Dolejský: České Grado. Čelákovice: Městské muzeum v Čelákovicích 2022, 97 str.
Jan Štemberk

Prof. PhDr. Drahomír Jančík, CSc., pětasedmdesátiletý
Ivan Jakubec

Miloslav Petrusek ironický a subverzivní
Miroslav Paulíček

15. konference European Association for Urban History (EAUH), Antverpy, 31. 8. – 3. 9. 2022
Jaroslav Ira

230 x 157 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 120 Kč
ISSN: 1804-0616
E-ISSN: 2336-3525

Ke stažení