HISTORICKÁ SOCIOLOGIE
HISTORICKÁ SOCIOLOGIE

Interdisciplinární časopis se zaměřuje především ze sociologického, politologického a historického hlediska na problematiku dlouhodobých sociálních procesů a trendů, modernizace, globalizačních tendencí a vlivů. Časopis vytváří širší platformu pro badatele v historických sociálních vědách. Epistemologické pole časopisu není striktně ohraničené a počítá s přesahy do civilizacionistiky, kulturní sociologie a dalších spřízněných oblastí.

Časopis vydává nakladatelství Univerzity Karlovy v Praze Karolinum ve spolupráci s Fakultou humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze.

Historická sociologie je vědecký časopis s otevřeným přístupem, což znamená, že veškerý obsah je volně k dispozici bez poplatku pro uživatele nebo instituci. Uživatelé mohou číst, stahovat, kopírovat, distribuovat, tisknout, vyhledávat nebo odkazovat na plné texty článků v tomto časopise, aniž by potřebovali předchozí povolení od vydavatele nebo autora.

Recenzovaný vědecký časopis vychází dvakrát ročně, v červnu a v prosinci.

Časopis je abstraktován a indexován v CEEOL, CEJSH, DOAJ, EBSCO, Emerging Sources Citation Index, ERIH PLUS, OAJI, recensio.net, Scopus, SSOAR, Ulrichsweb.

Dlouhodobou archivaci elektronického obsahu časopisu zajišťuje Portico.

HISTORICKÁ SOCIOLOGIE, Vol 15 No 1 (2023), 27–46

Children of the Enemy or the Future of Socialism? Being a Child of an American Soldier in Socialist Czechoslovakia

Michal Korhel

DOI: https://doi.org/10.14712/23363525.2023.3
zveřejněno: 24. 05. 2023

Abstract

After the US Army liberated Czechoslovakia and consequently left the country at the end of 1945, local women started to give birth to children fathered by American soldiers. As a result of their multifaceted origin these children had to face various challenges in post-war Czechoslovakia. Not only did the perception of their fathers change from liberators to enemies of socialism. Being illegitimate, children of US soldiers also challenged traditional social values. In the case of mixed-race children, their different physical characteristics (e. g. skin color) could make them targets to manifestations of racism in Czechoslovak society. Based on an analysis of available archival sources, this study asks whether there was a specific state policy towards children of American soldiers. Furthermore, with the help of oral history interviews the study also examines the impact the various aspects of these children’s origin had on their everyday life.

klíčová slova: children born of war; socialism; illegitimacy; racism; liberation of Czechoslovakia; US Army

reference (49)

1. Fischer, Petr - Kodet, Roman [2013]. Americans in West Bohemia in 1945. West Bohemian Historical Review 3 (1): 138-155.

2. Fritz, Regina, et al. [2015], "Guter Dauerpflegeplatz gesucht." Kinder afro-amerikanischer GIs und österreichischer Frauen in der Besatzungszeit. In. Satjukow, Silke - Stelzl-Marx, Barbara (eds.). Besatzungskinder. Die Nachkommen alliierter Soldaten in Österreich und Deutschland. Wien et al.: Böhlau Verlag, pp. 207-217. CrossRef

3. Frommer, Benjamin [2005]. National Cleansing. Retribution against Nazi Collaborators in Postwar Czechoslovakia. Cambridge: Cambridge University Press.

4. Gries, Rainer - Satjukow, Silke [2015]. "Bankerte!" Besatzungskinder in Deutschland nach 1945. Frankfurt am Main - New York: Campus Verlag.

5. Halamová, Veronika [2014]. Politické procesy v Československu 1949-1953: nástroj legitimizace komunistického režimu a homogenizace společnosti. Ostrava: Moravapress.

6. Heidenreich, Gisela [2017]. Leerstelle Osteuropa. In. Heidenreich, Gisela (ed.). Born of War - vom Krieg geboren. Europas verleugnete Kinder. Berlin: Ch. Links Verlag, pp. 335-337.

7. Hessler, Julie [2006]. Death of an African Student in Moscow. Cahiers du monde russe 47 (1-2): 33-63. CrossRef

8. Holečková, Marta E. [2013]. Konfliktní lekce z internacionalismu. Studenti z "třetího světa" a jejich konfrontace s českým prostředím (1961-1974). Soudobé dějiny 20 (1-2): 158-175. CrossRef

9. Holečková, Marta E. [2019]. Příběh zapomenuté univerzity: Universita 17. listopadu (1961-1974) a její místo v československém vzdělávacím systému a společnosti. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy.

10. Kaplan, Karel [2007]. Proměny české společnosti (1948-1960), Část první. Praha: Ústav pro soudobé dějiny.

11. Kaplan, Karel [2005]. Politické procesy 50. let v Československu. In. Foitzik, Jan - Pernes, Jiří (eds.). Politické procesy v Československu po roce 1945 a "Případ Slánský". Sborník příspěvků ze stejnojmenné konference, pořádané ve dnech 14.-16. dubna 2003 v Praze. Brno: Prius, pp. 107-114.

12. Knapík, Jiří - Franc, Martin, et al. [2018]. Mezi pionýrským šátkem a mopedem: děti, mládež a socialismus v českých zemích 1948-1970. Praha: Academia.

13. Korhel, Michal [2018]. Česky cítiť, ľudovodemokraticky myslieť! Štátna politika voči česko-nemeckým deťom a ich rodinám v prvých rokoch socialistickej diktatúry. Historie - Otázky - Problémy 10 (2): 11-25.

14. Korhel, Michal [2021]. Children as "collateral damage" of nationalisation campaigns? The persecution of "nationally unreliable" persons in Czechoslovakia after the Second World War. In. Lee, Sabine - Glaesmer, Heide - Stelzl-Marx, Barbara (eds.). Children Born of War. Past, Present and Future. London - New York: Routledge, pp. 212-231. CrossRef

15. Lišková, Kateřina [2018]. Sexual Liberation, Socialist Style: Communist Czechoslovakia and the Science of Desire, 1945-1989. New York: Cambridge University Press.

16. Lee, Sabine [2017]. Children Born of War in the Twentieth Century. Manchester: Manchester University Press.

17. Mark, James [2010]. The Unfinished Revolution: Making Sense of the Communist Past in Central-Eastern Europe. New Haven: Yale University Press.

18. Michlic, Joanna B. [2011]. "The War Began For Me After the War." Jewish Children in Poland, 1945-1949. In. Friedman, Jonathan (ed.). The Routledge History of the Holocaust. London: Routledge, pp. 484-499.

19. Mochmann, Ingvill C. [2017a]. Children Born of War - A Decade of International and Interdisciplinary Research. Historical Social Research 42 (1): 320-346.

20. Mochmann, Ingvill C. [2017b]. Reflections on the Definition and Categorization of "Children Born of War". Acta Medica Academica 46 (2): 180-181. CrossRef

21. Mrňka, Jaromír [2015]. Svéhlavá periferie: každodennost diktatury KSČ na příkladu Šumperska a Zábřežska v letech 1945-1960. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů.

22. Nečasová, Denisa [2018]. Nový socialistický člověk: Československo 1948-1956. Brno: Host.

23. Nečasová, Denisa [2020]. Obrazy nepřítele v Československu 1948-1956. Praha: Nakladatelství Lidové noviny.

24. Palivodová, Eva [2012]. Obrazy nepřátel. Vnější nepřátelé v československé komunistické propagandě v letech 1948-1956. Historie - Otázky - Problémy 4 (1): 39-53.

25. Pažout, Jaroslav - Portmann, Kateřina (eds.) [2018]. "Nechtění" spoluobčané. Skupiny obyvatel perzekvovaných či marginalizovaných z politických, národnostních, náboženských i jiných důvodů v letech 1945-1989. Praha - Liberec: Ústav pro studium totalitních režimů, Technická univerzita v Liberci.

26. Peleška, Michal [2013]. Americká armáda v Plzni 1945 a její obraz v dobovém tisku. Diploma thesis. Západočeská univerzita v Plzni, Filozofická fakulta.

27. Pinkas, Jaroslav [2014]. Propaganda, škola, normalizace. Didaktické využití normalizační propagandy. In. Pažout, Jaroslav (ed.). Informační boj o Československo/v Československu (1945-1989). Praha - Liberec: Ústav pro studium totalitních režimů, Technická univerzita v Liberci, pp. 208-223.

28. Rákosník, Jakub - Šustrová, Radka [2016]. Rodina v zájmu státu: populační růst a instituce manželství v českých zemích 1918-1989. Praha: Nakladatelství Lidové noviny.

29. Roberts, Benjamin B. [2004]. History of Childhood. Europe. In. Fass, Paula S. (ed.). Encyclopedia of Children and Childhood. New York: Macmillan Reference, pp. 422-426.

30. Roberts, Mary L. [2013]. What soldiers do: sex and the American GI in World War II France. Chicago: University of Chicago Press.

31. Röger, Maren [2015]. Kriegsbeziehungen Intimität, Gewalt und Prostitution im besetzten Polen, 1939 bis 1945. Frankfurt am Main: Fischer.

32. Roubíková-Švehlová, Jana [2011]. Dcery nepřátel státu: psychologický odkaz. Praha: Columbus.

33. Rychlík, Jan [2007]. Cestování do ciziny v habsburské monarchii a v Československu: pasová, vízová a vystěhovalecká politika 1848-1989. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR.

34. Rychlík, Jan [2018]. Kdo patřil a kdo nepatřil do československého (pracujícího) lidu. In. Pažout, Jaroslav - Portmann, Kateřina (eds.) "Nechtění" spoluobčané. Skupiny obyvatel perzekvovaných či marginalizovaných z politických, národnostních, náboženských i jiných důvodů v letech 1945-1989. Praha - Liberec: Ústav pro studium totalitních režimů, Technická univerzita v Liberci.

35. Stelzl-Marx, Barbara [2017]. Wehrmachtskinder in der Sowjetunion. Die vergessenen Sekundäropfer des Zweiten Krieges. In. Heidenreich, Gisela (ed.). Born of War - vom Krieg geboren. Europas verleugnete Kinder. Berlin: Ch. Links Verlag, pp. 338-359.

36. Salganik, Matthew J. - Heckathorn, Douglas D. [2004]. Sampling and estimation in hidden populations using respondent-driven sampling. Sociological Methodology 34 (1): 193-240. CrossRef

37. Spurný, Matěj [2011]. Nejsou jako my. Česká společnost a menšiny v pohraničí (1945-1960). Praha: Antikomplex.

38. Staněk, Tomáš [1991]. Odsun Němců z Československa 1945-1947. Praha: Academia - NV.

39. Stephan, Anke [2004]. Erinnertes Leben: Autobiographien, Memoiren und Oral-History-Interviews als historische Quellen. Digitales Handbuch zur Geschichte und Kultur Russlands und Osteuropas (online), Band 10, Das Forschungsportal zu Ost-, Ostmittel- und Südosteuropa. Available at: <https://epub.ub.uni-muenchen.de/627/1/Stephan-Selbstzeugnisse.pdf>.

40. Vaněk, Miroslav (ed.) [2009]. Obyčejní lidé…?! Pohled do života tzv. mlčící většiny. Academia: Praha.

41. Venken, Machteld - Röger, Maren [2015]. Growing Up in the Shadow of the Second World War: European Perspectives. European Review of History: Revue européenne d'histoire 22 (2): 199-220. CrossRef

42. Venken, Machteld [2014]. Nationalisation Campaigns and Teachers' Practices in Belgian-German and Polish-German Border Regions (1945-1956). Nationalities Papers 42 (2): 223-241. CrossRef

43. Volf, Darina [2018]. Constructing New Friends and Enemies: Rewriting Czechoslovak History after the Communist Takeover. In. Mrozik, Agnieszka - Holubec, Stanislav (eds.). Historical Memory of Central and East European Communism. New York - London: Routledge, pp. 242-259. CrossRef

44. Volf, Darina [2017]. Über Riesen und Zwerge: Tschechoslowakische Amerika- und Sowjetunionbilder 1948-1989. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.

45. Wagnerová, Alena [2016]. Women as the Object and Subject of the Socialist Form of Women's Emancipation. In. Jusová, Iveta - Šiklová, Jiřina (eds.). Czech Feminisms: Perspectives on Gender in East Central Europe. Bloomington, Indiana: Indiana University Press, pp. 77-94. CrossRef

46. Winkler, Martina [2017]. Kindheitsgeschichte. Eine Einführung. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.

47. Wolf, Diane L. [2007]. Beyond Anne Frank: Hidden Children and Postwar Families in Holland. Berkeley, California: University of California Press.

48. Zahra, Tara [2011]. The Lost Children. Reconstructing Europe's Families after World War II. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press.

49. Zavacká, Marína [2013]. Kto je náš a kto je Nemec? Lojálny československý občan a "nemeckosť" v rokoch 1948-1956. Acta Universitatis Carolinae Studia Territoriala 13 (1-2): 237-260.

Creative Commons License
Children of the Enemy or the Future of Socialism? Being a Child of an American Soldier in Socialist Czechoslovakia is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

230 x 157 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 120 Kč
ISSN: 1804-0616
E-ISSN: 2336-3525

Ke stažení