HISTORICKÁ SOCIOLOGIE

HISTORICKÁ SOCIOLOGIE

Předplatné

240 Kč/rok

E-mail: journals@karolinum.cz

230 x 157 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 120 Kč
ISSN: 1804-0616
E-ISSN: 2336-3525