HISTORICKÁ SOCIOLOGIE
HISTORICKÁ SOCIOLOGIE

Interdisciplinární časopis se zaměřuje především ze sociologického, politologického a historického hlediska na problematiku dlouhodobých sociálních procesů a trendů, modernizace, globalizačních tendencí a vlivů. Časopis vytváří širší platformu pro badatele v historických sociálních vědách. Epistemologické pole časopisu není striktně ohraničené a počítá s přesahy do civilizacionistiky, kulturní sociologie a dalších spřízněných oblastí.

Časopis vydává nakladatelství Univerzity Karlovy v Praze Karolinum ve spolupráci s Fakultou humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze.

Historická sociologie je vědecký časopis s otevřeným přístupem, což znamená, že veškerý obsah je volně k dispozici bez poplatku pro uživatele nebo instituci. Uživatelé mohou číst, stahovat, kopírovat, distribuovat, tisknout, vyhledávat nebo odkazovat na plné texty článků v tomto časopise, aniž by potřebovali předchozí povolení od vydavatele nebo autora.

Recenzovaný vědecký časopis vychází dvakrát ročně, v červnu a v prosinci.

Časopis je abstraktován a indexován v CEEOL, CEJSH, DOAJ, EBSCO, Emerging Sources Citation Index, ERIH PLUS, OAJI, recensio.net, Scopus, SSOAR, Ulrichsweb.

Dlouhodobou archivaci elektronického obsahu časopisu zajišťuje Portico.

HISTORICKÁ SOCIOLOGIE, Vol 15 No 1 (2023), 139–142

Ohlédnutí za Jeanem Baechlerem

[Jean Baechler: A Little Look back]

Marek Německý

DOI: https://doi.org/10.14712/23363525.2023.12
zveřejněno: 24. 05. 2023

Abstract

Obituary

reference (13)

1. Baechler, Jean [1971]. Revolutionary and Counter-Revolutionary War: Some Political and Strategic Lessons from the First Indochina War and Algeria. Journal of International Affairs 25 (1): 70-90.

2. Baechler, Jean [1974]. Le problème de la rupture révolutionnaire: A propos des origines de la Révolution française. European Journal of Sociology 15 (1): 3-32. CrossRef

3. Baechler, Jean [1975a]. Revolution. Key Concepts in the Social Sciences. Oxford: Basil Blackwel.

4. Baechler, Jean [1975b]. The Origins of Capitalism. Oxford: Basil Blackwell.

5. Baechler, Jean [1979]. Suicides. Oxford: Basic Blackwell.

6. Baechler, Jean [1980]. Les origines de la démocratie grecque. European Journal of Sociology 21 (2): 223-284. CrossRef

7. Baechler, Jean [1982]. La nourriture des hommes: Essai sur le néolithique. European Journal of Sociology 23 (2): 241-293. CrossRef

8. Baechler, Jean [1986]. Les présupposés de la comparaison dans les sciences sociales. Revue européenne des sciences sociales 24 (72): 17-32.

9. Baechler, Jean [1988]. The Origins of Modernity: Caste and Feudality (Europe, India and Japan). In. Baechler, Jean - Hall, John A. - Mann, Michael (ed.). Europe and the Rise of Capitalism. Oxford: Basil Blackwell, s. 39-65.

10. Catinchi, Philippe-Jean [2022]. La mort du sociologue Jean Baechler. Le Monde (online), 19. 8. 2022. Dostupné z: <https://www.lemonde.fr/disparitions/article/2022/08/19/la-mort-du-sociologue-jeanbaechler_6138471_3382.html>.

11. Clausewitz, Carl von [2007]. On War. Oxford Worlds Classics. Oxford: Oxford University Press.

12. Mingardi, Alberto [2022]. Capitalism and the Freedom to Walk Away. Wall Streat Journal (online), 26. 8. 2022. Dostupné z: <https://www.wsj.com/articles/capitalism-and-the-freedom-to-walk-away-jean-baechler-france-italy-competition-trade-pluralism-experiments-innovation-11661542276?mod=opinion_lead_pos10>.

13. Wikipedie (online) [2022]. Heslo: Jean Baechler. Dostupné z: <https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean_Baechler>.

Creative Commons License
Ohlédnutí za Jeanem Baechlerem is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

230 x 157 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 120 Kč
ISSN: 1804-0616
E-ISSN: 2336-3525

Ke stažení