HISTORICKÁ SOCIOLOGIE
HISTORICKÁ SOCIOLOGIE

Interdisciplinární časopis se zaměřuje především ze sociologického, politologického a historického hlediska na problematiku dlouhodobých sociálních procesů a trendů, modernizace, globalizačních tendencí a vlivů. Časopis vytváří širší platformu pro badatele v historických sociálních vědách. Epistemologické pole časopisu není striktně ohraničené a počítá s přesahy do civilizacionistiky, kulturní sociologie a dalších spřízněných oblastí.

Časopis vydává nakladatelství Univerzity Karlovy v Praze Karolinum ve spolupráci s Fakultou humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze.

Historická sociologie je vědecký časopis s otevřeným přístupem, což znamená, že veškerý obsah je volně k dispozici bez poplatku pro uživatele nebo instituci. Uživatelé mohou číst, stahovat, kopírovat, distribuovat, tisknout, vyhledávat nebo odkazovat na plné texty článků v tomto časopise, aniž by potřebovali předchozí povolení od vydavatele nebo autora.

Recenzovaný vědecký časopis vychází dvakrát ročně, v červnu a v prosinci.

Časopis je abstraktován a indexován v CEEOL, CEJSH, DOAJ, EBSCO, Emerging Sources Citation Index, ERIH PLUS, OAJI, recensio.net, Scopus, SSOAR, Ulrichsweb.

Dlouhodobou archivaci elektronického obsahu časopisu zajišťuje Portico.

HISTORICKÁ SOCIOLOGIE, Vol 15 No 1 (2023), 105–114

Svět automobilu jako součást divadelního repertoáru od konce monarchie do druhé světové války

[The World of the Automobile as Part of the Theatre Repertoire from the End of the Monarchy to the Second World War]

Ivan Jakubec

DOI: https://doi.org/10.14712/23363525.2023.8
zveřejněno: 24. 05. 2023

Abstract

The paper focuses on a hitherto unexplored area of research into the modern means of transport – the automobile and automotive issues in the field of theatre. The author has approached this area of problems from a developmental, historical and cultural-historical point of view. The basis consists of selected (surviving) theatre plays (including signs and posters) that appeared on stage in various forms and shapes from the end of the monarchy to the Second World War. The paper is based on a study of the library collections of the IDU (Institute of Theatre Arts) Library, the National Library and the database of the “Czech Amateur Theatre”.

klíčová slova: automobile; automobilism; theatre; theatre plays; Bohemia; Czechoslovakia

reference (21)

1. Balák, Karel [sine data]. Trampoty automobilisty. In. Balák, Karel. Veselá dětská beseda. Básně, recitace, písně a sceny pro veselé dětské besedy. 2. díl. Praha, s. 37-39.

2. Balák, Karel [sine data]. Veselí automobilisté. In. Balák, Karel. Veselá dětská beseda. Básně, recitace, písně a sceny pro veselé dětské besedy. 3. díl. Praha, s. 29-31.

3. Bernard [Bernášek], Antonín - Vrbský, Bedřich [1926]. Šofér. Praha.

4. Brázda, Pavel [1937]. Jedno srdce pro dvě lásky. Praha.

5. Driml, Karel [1923]. Kašpárek v Americe čili O tom, čeho je se stříci našim dětem na ulici. In. Driml, Karel. Kašpárkovy zdravotnické táčky. Kašpárkovy výstupy pro loutkové, maňáskové, bramborové a dětské divadélko. Choceň, s. 19-22.

6. Jakubec, Ivan [2019]. Automobil na divadle. Automobil jako subjekt i objekt v divadelních hrách. In. Šalanda, Bohuslav - Štemberk, Jan, a kol. České století motorismu I. Kulturní roviny českého motorismu. Praha: Karolinum, s. 35-50.

7. Jakubec, Ivan [2006]. Romuald Božek. In. Hudební divadlo v českých zemích. Osobnosti 19. století. Praha: Divadelní ústav - Academia, s. 73-74.

8. John, Josef [1924]. Šofér svého pána. Rkp.

9. Karas, Josef F. [1930]. Automobilový princ. Společenská hra s veselým koncem o třech jednáních. Praha.

10. Kraatz, Kurt [sine data]. Automobilista. Žert ve třech jednáních. Praha.

11. Kren, Jean [sine data]. Autovíla (Autoliebchen).

12. Liška Doudlebský, Josef [1928]. Dvě laurinky (Laurinka a "laurinka"). 2. vyd. Soběslav.

13. Longen, Emil Artur [sine data]. 30 HP a smůla. Fraška s autem o jednom dějiství. Praha.

14. Lukáš, Miroslav [2017]. Divadlo v Mikulově za éry rodu Dietrichsteinů (od konce 16. století do druhé světové války). Dis. práce, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity. Dostupné z: <https://is.muni.cz/th/n9a9r/priloha.pdf>.

15. Lužanská, Karla [1926]. Ona a její šofér. Praha.

16. Nešvera, Rudolf [1929]. Automobilová princezna. Loutková veselohra o třech jednáních. Choceň.

17. Nový, A. J. [sine data]. Revoluce v domácnosti (Made in Czechoslovakia). Veselohra o třech jednáních. Praha.

18. Šulc, Miroslav [2002]. Česká operetní kronika 1863-1948: vyprávění a fakta. Praha: Divadelní ústav.

19. Verner, Jiří [sine data]. Mozek za milion. Veselohra o neopatrné automobilistce a její oběti o třech jednáních. Rkp. Praha.

20. Veselovský, Jindřich [sine data]. Šoférovy trampoty. Praha.

21. Z předměstských divadel [1913]. Vlasť, časopis pro poučení a zábavu 29 (5).

Creative Commons License
Svět automobilu jako součást divadelního repertoáru od konce monarchie do druhé světové války is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

230 x 157 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 120 Kč
ISSN: 1804-0616
E-ISSN: 2336-3525

Ke stažení