HISTORICKÁ SOCIOLOGIE

HISTORICKÁ SOCIOLOGIE

Interdisciplinární časopis se zaměřuje především ze sociologického, politologického a historického hlediska na problematiku dlouhodobých sociálních procesů a trendů, modernizace, globalizačních tendencí a vlivů. Časopis vytváří širší platformu pro badatele v historických sociálních vědách. Epistemologické pole časopisu není striktně ohraničené a počítá s přesahy do civilizacionistiky, kulturní sociologie a dalších spřízněných oblastí.

Časopis vydává nakladatelství Univerzity Karlovy v Praze Karolinum ve spolupráci s Fakultou humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze.

Historická sociologie je vědecký časopis s otevřeným přístupem, což znamená, že veškerý obsah je volně k dispozici bez poplatku pro uživatele nebo instituci. Uživatelé mohou číst, stahovat, kopírovat, distribuovat, tisknout, vyhledávat nebo odkazovat na plné texty článků v tomto časopise, aniž by potřebovali předchozí povolení od vydavatele nebo autora.

Recenzovaný vědecký časopis vychází dvakrát ročně, v červnu a v prosinci.

Časopis je abstraktován a indexován v CEEOL, CEJSH, DOAJ, EBSCO, Emerging Sources Citation Index, ERIH PLUS, OAJI, recensio.net, Scopus, SSOAR, Ulrichsweb.

Dlouhodobou archivaci elektronického obsahu časopisu zajišťuje Portico.

HISTORICKÁ SOCIOLOGIE, Vol 14 No 2 (2022)

Téma doba vyplaví: Historická sociologie dopravy
Bohuslav Šalanda

Sociology and Pedagogy. On the Establishment of Sociology as a Moral Science by Émile Durkheim
Thomas Kurtz

Society and Language: Debates Surrounding the National Language in Belarusian Society at the Beginning of the 1990s
Alena Marková

The Continuity of the Traditional Livelihood of the Altai-Kizhi People in the Post-Soviet Period from the Perspective of Material Culture and Social Change
Daniel Dědovský

Srovnání krize parlamentarismu v Německu a Rakousku, 1930–1934
Martin Jeřábek

Státní ideologie a národnostní otázka v sovětské Střední Asii na příkladu proměny etnické identity Dunganů
Petr Kokaisl

Morganatický sňatek aristokrata druhé poloviny 19. století jako sociální deviace: příklad Emanuela Collalto e San Salvatore
Jan Koumar

„Russkij Mir“ – nadnacionální integrační projekt či projev postsovětského imperialismu?
Kirill Shevchenko, Petr Lozoviuk

Situovaná (auto)mobilita ve venkovském mikroregionu
Bohuslav Šalanda

David Graeber and David Wengrow: The Dawn of Everything: A New History of Humanity
Jóhann Páll Árnason

Adrian Jitschin: Das Leben des jungen Norbert Elias
Jiří Šubrt

Nicolas Maslowski – Kinga Torbicka (eds.). Contested Legacies of 1989. Geopolitics, Memories and Societies in Central and Eastern Europe
Markéta Minářová

Alexander Onufrák: Vznik a vývoj britskej sociálnej politiky
Katarína Duffeková

230 x 157 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 120 Kč
ISSN: 1804-0616
E-ISSN: 2336-3525

Ke stažení