HISTORICKÁ SOCIOLOGIE
HISTORICKÁ SOCIOLOGIE

Interdisciplinární časopis se zaměřuje především ze sociologického, politologického a historického hlediska na problematiku dlouhodobých sociálních procesů a trendů, modernizace, globalizačních tendencí a vlivů. Časopis vytváří širší platformu pro badatele v historických sociálních vědách. Epistemologické pole časopisu není striktně ohraničené a počítá s přesahy do civilizacionistiky, kulturní sociologie a dalších spřízněných oblastí.

Časopis vydává nakladatelství Univerzity Karlovy v Praze Karolinum ve spolupráci s Fakultou humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze.

Historická sociologie je vědecký časopis s otevřeným přístupem, což znamená, že veškerý obsah je volně k dispozici bez poplatku pro uživatele nebo instituci. Uživatelé mohou číst, stahovat, kopírovat, distribuovat, tisknout, vyhledávat nebo odkazovat na plné texty článků v tomto časopise, aniž by potřebovali předchozí povolení od vydavatele nebo autora.

Recenzovaný vědecký časopis vychází dvakrát ročně, v červnu a v prosinci.

Časopis je abstraktován a indexován v CEEOL, CEJSH, DOAJ, EBSCO, Emerging Sources Citation Index, ERIH PLUS, OAJI, recensio.net, Scopus, SSOAR, Ulrichsweb.

Dlouhodobou archivaci elektronického obsahu časopisu zajišťuje Portico.

HISTORICKÁ SOCIOLOGIE, Vol 15 No 1 (2023), 5–9

Historická sociologie hudby: Mysliveček a Mozart

[Historical Sociology of Music: Mozart and Mysliveček]

Bohuslav Šalanda

DOI: https://doi.org/10.14712/23363525.2023.1
zveřejněno: 24. 05. 2023

Abstract

Editorial

reference (9)

1. Bláhová, Jindřiška [2022]. Stín naplněný hudbou. Empatie místo faktů. Film Il Boemo vypráví svěže o životě historické osobnosti. Respekt 43/2022 (23. 10. 2022): 54-58.

2. Casini, Claudio [1995]. Amadeus. Život Mozartův. Praha: Academia.

3. Čeleda, Jaroslav [1946]. Josef Mysliveček, tvůrce pražského nářečí hudebního rokoka tereziánského. Praha: J. Svoboda.

4. Elias, Norbert [2006]. Mozart. Portret geniusza. Warszawa: Wydawnictvo W.A.B.

5. Freeman, Daniel [2022]. Josef Mysliveček: Život a dílo. Praha: Vyšehrad.

6. Freeman, Daniel [2022]. Il Boemo. Průvodce po životě a díle Josefa Myslivečka. Praha: Vyšehrad.

7. Hošek, Radislav [1962]. Lidovost a lidové motivy u Aristofana. Praha: Státní pedagogické nakladatelství.

8. Jirků, Irena [2022]. Filmový režisér a scenárista Petr Václav. Hospodářské noviny, Příloha Víkend, 21.-23. 10. 2022: 26-27.

9. Pečman, Josef [1981]. Josef Mysliveček. Praha: Supraphon.

Creative Commons License
Historická sociologie hudby: Mysliveček a Mozart is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

230 x 157 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 120 Kč
ISSN: 1804-0616
E-ISSN: 2336-3525

Ke stažení