HISTORICKÁ SOCIOLOGIE
HISTORICKÁ SOCIOLOGIE

Interdisciplinární časopis se zaměřuje především ze sociologického, politologického a historického hlediska na problematiku dlouhodobých sociálních procesů a trendů, modernizace, globalizačních tendencí a vlivů. Časopis vytváří širší platformu pro badatele v historických sociálních vědách. Epistemologické pole časopisu není striktně ohraničené a počítá s přesahy do civilizacionistiky, kulturní sociologie a dalších spřízněných oblastí.

Časopis vydává nakladatelství Univerzity Karlovy v Praze Karolinum ve spolupráci s Fakultou humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze.

Historická sociologie je vědecký časopis s otevřeným přístupem, což znamená, že veškerý obsah je volně k dispozici bez poplatku pro uživatele nebo instituci. Uživatelé mohou číst, stahovat, kopírovat, distribuovat, tisknout, vyhledávat nebo odkazovat na plné texty článků v tomto časopise, aniž by potřebovali předchozí povolení od vydavatele nebo autora.

Recenzovaný vědecký časopis vychází dvakrát ročně, v červnu a v prosinci.

Časopis je abstraktován a indexován v CEEOL, CEJSH, DOAJ, EBSCO, Emerging Sources Citation Index, ERIH PLUS, OAJI, recensio.net, Scopus, SSOAR, Ulrichsweb.

Dlouhodobou archivaci elektronického obsahu časopisu zajišťuje Portico.

HISTORICKÁ SOCIOLOGIE, Vol 15 No 1 (2023), 61–71

Návrat „domů“: přistěhovalecké vlny do Arménie po druhé světové válce

[“Homecoming”: Immigration Waves to Armenia after World War II.]

Petra Košťálová

DOI: https://doi.org/10.14712/23363525.2023.5
zveřejněno: 24. 05. 2023

Abstract

The paper deals with the repatriation wave of Armenians from the Diaspora to Soviet Armenia in the years 1946–1948. It was the largest targeted and systematic immigration back to the Republic of Armenia, perceived primarily as a motherland and Promised Land; the migration wave and its impact could be considered in the frame of Hebrew aliyahs, or “ascension upward” (toward the Holy City). Returning from exile is called nergaghth in Armenian. The collective memory of Soviet Armenia has usually depicted this immigration as a success, a rescue of a nation threatened by genocide and an afflux of “new blood”; however, the repatriation was perceived as disappointment and historical injustice by repatriates and considered one of the reasons for tensions between the Diaspora and its motherland. After 1956, the majority of repatriates returned to their original host countries; those who remained in Armenia are (even after several generations) called by the pejorative term akhpar.

klíčová slova: Armenia; diaspora; repatriation; integration; Akhpar

reference (44)

1. Abrahamian, Levon [2007]. Dancing Around the Mountain: Armenian Identity Through Rites of Solidarity. In. Grant, Bruce - Yalçin-Heckmann, Lale (ed.). Caucasus Paradigms: Anthropologies, Histories and the Making of a World Area. Berlin: Lit Verlag s. 167-188.

2. Ačarjan, Hračja [1909]. Classification des dialects arméniens. Paris: Librarie Honoré Champion.

3. Agadjanian, Alexander [2014]. Armenian Christianity Today: Identity Politics and Popular Practice. Farnham: Ashgate Publishing.

4. Alalaji, Angelique Sylvia [2015]. Music and the Armenian Diaspora: Searching for Home in Exile. Bloomington: Indiana University Press.

5. Alloyan, Olivia, et al. [2006]. Avis de recherche: une anthologie de la poésie arménienne contemporaine. Marseille: Collection diasporale.

6. Antaramian Hofman, Hazel [2012]. From James Dean to Stalin: the Tragedy of the Armenian Repatriatrion. OBC Transeuropa (online), 17. 8. 2012. Dostupné z: <https://www.balcanicaucaso.org/eng/Areas/Armenia/From-James-Dean-to-Stalin-the-tragedy-of-the-Armenian-repatriation-121168>.

7. Atamian, Sarkis [1955]. The Armenian Community. New York: Philosophical Library.

8. Beledian, Krikor [2001]. Cinquante ans de la littérature arménienne en France. Paris: CNRS Editions.

9. Belmonte, Lydie [2004]. "La Petite Arménie" à Marseille. Marseille: Ed. Jeanne Lafitte.

10. Černý, Václav A. [2007]. "Evangelizace Kavkazu" [The Christianity in Caucasus]. Parrésia 7 (1): 143-160.

11. Dadrian, Vahakn [1996]. Histoire du génocide arménien (Conflits nationaux des Balkans au Caucase). London: Stock.

12. Darieva, Tsypylma - Kaschuba, Wolfgang [2007]. Representations of the Margins in Europe: Politics and Identities in the Baltic and South Caucasian states. Berlin: Campus.

13. Dédéyan, Gérard (ed.) [2007]. Histoire du peuple arménien. Toulouse: Privat.

14. De Waal, Thomas [2018]. The Caucasus: An Introduction. Oxford University Press.

15. Durand, Jannic - Rapti, Ioanna - Giovannoni, Dorota (ed.) [2007]. Armenia Sacra: mémoire chrétienne des Arméniens (IVe-XVIIIe s.). Paris: Éditions Louvre.

16. Fosse, Marit - Fox, John [2015]. Nansen: Explorer and Humanitarian. Lanham: Rowman@Littlefield.

17. Gall, Allon - Leoussi, Athena - Smith, Anthony D. [2010]. The Call of the Homeland: Diaspora Nationalisms, Past and Present. Leiden: Brill.

18. Garsoïan, Nina [1999]. Church and Culture in Early Medieval Armenia. Aldershot: Ashgate Variorum.

19. Hamar, Eleonora [2006]. Diaspora mezi snem a realitou [Diaspora Between the Dream and the Reality ]. Sociální studia 2006 (1): 129-143. CrossRef

20. Hovannisian, Richard. G. [1971]. The Republic of Armenia: the First Year, 1918-1919. Berkeley: University of California Press.

21. Hovannisian, Richard G. [1997]. The Armenian People from Ancient to Modern Times. vol. 1. London: Palgrave MacMillan.

22. Kalayjian, Ani - Paloutzian, Raymond F. [2009]. Forgiveness and Reconciliation. New York: Springer.

23. King, Charles [2007]. Černé moře [Black Sea]. Praha: BB art.

24. Košťálová, Petra [2012]. Stereotypní obrazy a etnické mýty: kulturní identita Arménie [Stereotypical Images and Ethnic Myths: Cultural Identity of Armenia]. Praha: SLON.

25. Košťálová, Petra [2014]. Vyhnanství a exil jako jeden z ústředních motivů arménské etnicity: koncept ghaributhjun [Ghaributhyun: The Exile as One of Central Themes of Armenian Ethnicity]. Český Lid 101 (4): s. 403-419.

26. Kucera, Josua [2019]. Pashinyan takes "Velvet Revolution" on the road to L.A. Eurasianet (online), 23. 9. 2019. Dostupné z: <https://eurasianet.org/pashinyan-takes-velvet-revolution-on-the-road-to-la>.

27. Migliorino, Nicola [2008]. (Re)Constructing Armenia in Lebanon and Syria. Oxford, New York: Berghahn Books.

28. Mouradian, Claire [1995]. De Staline à Gorbatchev: Histoire d'une république soviétique. Paris: Editions Ramsay. Museum of Repatriation (online). Dostupné z: <http://www.hayrenadardz.org/en>.

29. Nersessian, Vrej [2001]. The Bible in the Armenian Tradition. New York: Getty Publication.

30. Nichanian, Marc [2006]. Entre l'art et le témoignage (Littératures arméniennes au XX. siècle). Genève: MētisPresses.

31. Pechkjian, Pauline [2020]. The "akhpars": A Social history of the Mass Migration of Diaspora Armenians to Soviet Armenia 1946-1949. Master thesis, California University Irvine. Dostupné z: <https://escholarship.org/content/qt1mg2956k/qt1mg2956k_noSplash_30bd9b652744e3e6d6efd9ff2b4269b3.pdf?t=qcsby8>.

32. Ram, Harsha [1999]. Prisoners of the Caucasus: Literary Myths and Media Representations of the Chechen Conflict. Berkeley: University of California.

33. Redgateová, Anna Elizabeth [2003]. Arméni [Armenians]. Praha: NLN.

34. Řoutil, Michal - Košťálová, Petra - Novák, Petr [2016]. Katastrofa křesťanů: likvidace Arménů, Asyřanů a Řeků v Osmanské říši v letech 1914-1923 [The Calamity of Christians: The Extermination of Armenians, Assyrians and Greeks in the Ottoman Empire 1914-1923]. Červený Kostelec: Pavel Mervart.

35. Saroyan, William [1958]. Odvážný mladý muž na létající hrazdě [The Daring Young Man on the Flying Trapeze]. Praha: Československý spisovatel.

36. Shahnazarian, Nona [2013]. Letters from the Soviet "Paradise": The Image of Russia Among the Western Armenian Diaspora. Journal of Eurasian Studies 4 (1): 8-17. CrossRef

37. Smith, Anthony D. [1999]. Myths and Memories of the Nation. Oxford University Press.

38. Stopka, Krzysztof [2000]. Ormianie w Polsce dawnej i dzisiejszej [Armenians in Ancient and Contemporary Poland]. Kraków: Ksiegarnia Akademicka.

39. Suny, Ronald Grigor [1993]. Looking Toward Ararat: Armenia in Modern History. Bloomington: Indiana University Press.

40. Švankmajer, Milan, et al. [1995]. Dějiny Ruska [History of Russia]. Praha: NLN.

41. Van Lint, Maarten Theo [2009]. The Formation of Armenian Identity. In. Romeny, R B. ter Haar (ed.). Religious Origins of Nations: Christian Communities of the Near East. Leiden: BRILL.

42. The Prime Minister of the Republic of Armenia (online). Nikol Pashinyan: "Los Angeles is to be the focus of Armenian-California partnership". Dostupné z: https://www.primeminister.am/en/statements-and-messages/item/2019/09/23/Nikol-Pashinyan-Official-Reception.

43. Ye'or, Bat [2002]. Islam and Dhimmitude: Where Civilizations Collide. Madison: Fairleigh Dickinson University Press.

44. Zurcher, Christoph [2007]. The Post-Soviet Wars: Rebellions, Ethnic Conflict and Nationhood in the Caucasus. New York: NYU Press.

Creative Commons License
Návrat „domů“: přistěhovalecké vlny do Arménie po druhé světové válce is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

230 x 157 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 120 Kč
ISSN: 1804-0616
E-ISSN: 2336-3525

Ke stažení