HISTORICKÁ SOCIOLOGIE
HISTORICKÁ SOCIOLOGIE

Interdisciplinární časopis se zaměřuje především ze sociologického, politologického a historického hlediska na problematiku dlouhodobých sociálních procesů a trendů, modernizace, globalizačních tendencí a vlivů. Časopis vytváří širší platformu pro badatele v historických sociálních vědách. Epistemologické pole časopisu není striktně ohraničené a počítá s přesahy do civilizacionistiky, kulturní sociologie a dalších spřízněných oblastí.

Časopis vydává nakladatelství Univerzity Karlovy v Praze Karolinum ve spolupráci s Fakultou humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze.

Historická sociologie je vědecký časopis s otevřeným přístupem, což znamená, že veškerý obsah je volně k dispozici bez poplatku pro uživatele nebo instituci. Uživatelé mohou číst, stahovat, kopírovat, distribuovat, tisknout, vyhledávat nebo odkazovat na plné texty článků v tomto časopise, aniž by potřebovali předchozí povolení od vydavatele nebo autora.

Recenzovaný vědecký časopis vychází dvakrát ročně, v červnu a v prosinci.

Časopis je abstraktován a indexován v CEEOL, CEJSH, DOAJ, EBSCO, Emerging Sources Citation Index, ERIH PLUS, OAJI, recensio.net, Scopus, SSOAR, Ulrichsweb.

Dlouhodobou archivaci elektronického obsahu časopisu zajišťuje Portico.

HISTORICKÁ SOCIOLOGIE, Vol 15 No 1 (2023), 127–133

Veľké i malé dejiny druhej polovice 80. rokov v zrkadle priateľskej korešpondencie

[Big and Small History of the Second Half of the 1980s in a Correspondence Between Friends]

Ivan Chorvát

DOI: https://doi.org/10.14712/23363525.2023.10
zveřejněno: 24. 05. 2023

Abstract

Review article

reference (10)

1. Ale snad i pro toto sme žili, ne? [2016]. Výber z korešpondencie Milana Petruska a Aleny Miltovej s Martinom Bútorom a Zorou Bútorovou, 1985-1989. Praha: Sociologické nakladatelství.

2. Bútora, Martin [1987]. Ľahkým perom. Bratislava: Slovenský spisovateľ.

3. Bútora, Martin [1989a]. Mne sa to nemôže stať. Sociologické kapitoly z alkoholizmu. Martin: Osveta.

4. Bútora, Martin [1989b]. Pozitívni devianti alebo odklínanie stigmatizovaných. Slovenské pohľady 1989 (12): 112-118.

5. Bútorová, Zora - Dianiška, Ivan [1988]. Samoregulácia vedeckého spoločenstva. Sociológia 20 (2): 157-169.

6. Gjuričová, Adéla [2017]. Bohatství pod neviditelným pláštěm? K psychoterapii v Československu po roce 1968. Soudobé dějiny 24 (3): 311-334. CrossRef

7. Grňa, Petr [1986]. Alternativa. Úvahy o postavení sociologie v nealternativní společnosti. Samizdat.

8. Petrusek, Miloslav [1992]. Alternativní sociologie. Praha: KOS.

9. Petrusek, Miloslav [1993]. Teorie a metoda v moderní sociologii. Praha: Karolinum.

10. Petrusek, Miloslav [2009]. Čtyřicet let spolu i vedle sebe (Střípky paměti a útržky poznámek českého sociologa k česko-slovenským vztahům v sociologii. Sociológia 41 (1): 29-38.

Creative Commons License
Veľké i malé dejiny druhej polovice 80. rokov v zrkadle priateľskej korešpondencie is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

230 x 157 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 120 Kč
ISSN: 1804-0616
E-ISSN: 2336-3525

Ke stažení