HISTORICKÁ SOCIOLOGIE

HISTORICKÁ SOCIOLOGIE

Časopis Historická sociologie
Pracoviště historické sociologie
Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy
U Kříže 8
158 00 Praha-Jinonice
E-mail: bohuslav.salanda@fhs.cuni.cz

230 x 157 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 120 Kč
ISSN: 1804-0616
E-ISSN: 2336-3525