HISTORICKÁ SOCIOLOGIE
HISTORICKÁ SOCIOLOGIE

Interdisciplinární časopis se zaměřuje především ze sociologického, politologického a historického hlediska na problematiku dlouhodobých sociálních procesů a trendů, modernizace, globalizačních tendencí a vlivů. Časopis vytváří širší platformu pro badatele v historických sociálních vědách. Epistemologické pole časopisu není striktně ohraničené a počítá s přesahy do civilizacionistiky, kulturní sociologie a dalších spřízněných oblastí.

Časopis vydává nakladatelství Univerzity Karlovy v Praze Karolinum ve spolupráci s Fakultou humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze.

Historická sociologie je vědecký časopis s otevřeným přístupem, což znamená, že veškerý obsah je volně k dispozici bez poplatku pro uživatele nebo instituci. Uživatelé mohou číst, stahovat, kopírovat, distribuovat, tisknout, vyhledávat nebo odkazovat na plné texty článků v tomto časopise, aniž by potřebovali předchozí povolení od vydavatele nebo autora.

Recenzovaný vědecký časopis vychází dvakrát ročně, v červnu a v prosinci.

Časopis je abstraktován a indexován v CEEOL, CEJSH, DOAJ, EBSCO, Emerging Sources Citation Index, ERIH PLUS, OAJI, recensio.net, Scopus, SSOAR, Ulrichsweb.

Dlouhodobou archivaci elektronického obsahu časopisu zajišťuje Portico.

HISTORICKÁ SOCIOLOGIE, Vol 15 No 1 (2023), 115–126

Max Weber Gesamtausgabe, Bd. I/7 and I/12. Tübingen: Mohr Siebeck 2018

Jóhann Páll Árnason

DOI: https://doi.org/10.14712/23363525.2023.9
zveřejněno: 24. 05. 2023

Abstract

Review article

reference (8)

1. Albert, Gert [2016]. Wissenschaftstheoretische Überlegungen zur Kulturgebundenheit und Zweckmässigkeit der Begriffsbildung. In. Schwinn, Thomas - Albert, Gert (eds.). Alte Begriffe, neue Probleme. Tübingen: Mohr Siebeck, pp. 31-60.

2. Arnason, Johann P. [2017]. Theorizing the history of religions: The Weberian agenda and its unresolved issues. Social Imaginaries 3 (2): 109-143. CrossRef

3. Breuer, Stefan [2011]. "Herrschaft" in der Soziologie Max Webers. Tübingen: Mohr Siebeck.

4. Buch, Robert - Weidner, Daniel [2014]. Blumenberg lesen. Ein Glossar. Berlin: Suhrkamp.

5. Rickert, Heinrich [2007]. Die Grenzen der naturwissenschaftlichen Begriffsbildung, v. 1-2. Hildesheim: Olms-Weidmann.

6. Schluchter, Wolfgang [2003]. Handlung, Ordnung und Kultur. Grundzüge eines weberianischen Forschungsprogramms. In. Albert, Gert, et al. (eds.). Das Weber-Paradigma. Studien zur Weiterenticklung von Max Webers Forschungsprogramm. Tübingen: Mohr Siebeck, pp. 42-74.

7. Schnädelbach, Herbert [2003]. Die Sprache der Werte. In. Albert, Gert, et al. (eds.). Das Weber-Paradigma. Studien zur Weiterentwicklung von Max Webers Forschungsprogramm. Tübingen: Mohr Siebeck, pp. 97-110.

8. Weber, Max [1981]. Some categories of interpretive sociology. Translated by Edith E. Graber. The Sociological Quarterly 22: 151-180. CrossRef

Creative Commons License
Max Weber Gesamtausgabe, Bd. I/7 and I/12. Tübingen: Mohr Siebeck 2018 is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

230 x 157 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 120 Kč
ISSN: 1804-0616
E-ISSN: 2336-3525

Ke stažení