HISTORICKÁ SOCIOLOGIE

HISTORICKÁ SOCIOLOGIE

Interdisciplinární časopis se zaměřuje především ze sociologického, politologického a historického hlediska na problematiku dlouhodobých sociálních procesů a trendů, modernizace, globalizačních tendencí a vlivů. Časopis vytváří širší platformu pro badatele v historických sociálních vědách. Epistemologické pole časopisu není striktně ohraničené a počítá s přesahy do civilizacionistiky, kulturní sociologie a dalších spřízněných oblastí.

Časopis vydává nakladatelství Univerzity Karlovy v Praze Karolinum ve spolupráci s Fakultou humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze.

Historická sociologie je vědecký časopis s otevřeným přístupem, což znamená, že veškerý obsah je volně k dispozici bez poplatku pro uživatele nebo instituci. Uživatelé mohou číst, stahovat, kopírovat, distribuovat, tisknout, vyhledávat nebo odkazovat na plné texty článků v tomto časopise, aniž by potřebovali předchozí povolení od vydavatele nebo autora.

Recenzovaný vědecký časopis vychází dvakrát ročně, v červnu a v prosinci.

Časopis je abstraktován a indexován v CEEOL, CEJSH, DOAJ, EBSCO, Emerging Sources Citation Index, ERIH PLUS, OAJI, recensio.net, Scopus, SSOAR, Ulrichsweb.

Dlouhodobou archivaci elektronického obsahu časopisu zajišťuje Portico.

HISTORICKÁ SOCIOLOGIE, Vol 12 No 1 (2020)

Hledání další inspirace
Bohuslav Šalanda

Biographical Stages and Information Sources in the Formation of Historical Consciousness
Tomáš Karger, Jan Kalenda, Jitka Vaculíková

Colonial Heritages, Educational Incompartibilities and the Challenges for a Reunified Cameroon: 1961–2016
Roland N. Ndille

Body-hacking: On the Relationship between People and Material Entities in the Practice of Technological Body Modifications
Jana Kadlecová

Marxismus a česká historiografie: příklad pojmu manufaktura, 1866–1956
Zdeněk Nebřenský

Welfare kapitalismus: koncepty a motivace podnikatelů při řešení sociální otázky, 1900–1930
Svatopluk Herc

„Kapitalismus blahobytu“ a „stát blahobytu“. Německé diskuze kapitalismu v perspektivě sociální péče o dělnictvo
Tomáš Gecko

Paternalisme industriel – jedna z odpovedí na sociálnu otázku
Jakub Štofaník

Počiatky mototuristiky na Slovensku v prvej polovici 20. storočia
Miroslav Sabol

Od filozofie k historické sociologii a zpět. Rozhovor s Jóhannem Pállem Árnasonem
Bohuslav Šalanda, Jiří Šubrt

Stopa Immanuela Wallersteina
Marek Německý

Eva Hahnová: Češi o Češích: dnešní spory o dějiny
Iva Buštová

Dennis Smith: Civilized Rebels. An Inside Story of the West’s Retreat from Global Power
Jana Vitíková

Jan Kalenda: Formování evropských států: Autoři, modely a teoretická syntéza
Jakub Koláček

Konference k 10. výročí Centra vizuální historie Malach: Prague Visual History and Digital Humanities Conference 2020
Jiří Kocián, Jakub Mlynář

230 x 157 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 120 Kč
ISSN: 1804-0616
E-ISSN: 2336-3525

Ke stažení