HISTORICKÁ SOCIOLOGIE
HISTORICKÁ SOCIOLOGIE

Interdisciplinární časopis se zaměřuje především ze sociologického, politologického a historického hlediska na problematiku dlouhodobých sociálních procesů a trendů, modernizace, globalizačních tendencí a vlivů. Časopis vytváří širší platformu pro badatele v historických sociálních vědách. Epistemologické pole časopisu není striktně ohraničené a počítá s přesahy do civilizacionistiky, kulturní sociologie a dalších spřízněných oblastí.

Časopis vydává nakladatelství Univerzity Karlovy v Praze Karolinum ve spolupráci s Fakultou humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze.

Historická sociologie je vědecký časopis s otevřeným přístupem, což znamená, že veškerý obsah je volně k dispozici bez poplatku pro uživatele nebo instituci. Uživatelé mohou číst, stahovat, kopírovat, distribuovat, tisknout, vyhledávat nebo odkazovat na plné texty článků v tomto časopise, aniž by potřebovali předchozí povolení od vydavatele nebo autora.

Recenzovaný vědecký časopis vychází dvakrát ročně, v červnu a v prosinci.

Časopis je abstraktován a indexován v CEEOL, CEJSH, DOAJ, EBSCO, Emerging Sources Citation Index, ERIH PLUS, OAJI, recensio.net, Scopus, SSOAR, Ulrichsweb.

Dlouhodobou archivaci elektronického obsahu časopisu zajišťuje Portico.

HISTORICKÁ SOCIOLOGIE, Vol 12 No 1 (2020), 5–8

Hledání další inspirace

[Seeking more Inspiration]

Bohuslav Šalanda

DOI: https://doi.org/10.14712/23363525.2020.1
zveřejněno: 12. 05. 2020

Abstract

Editorial

reference (9)

1. Ajvaz, Michal - Havel, Ivan M. [2008]. Snování. Rok dopisů ve snech. Červený Kostelec: Pavel Mervart.

2. Fischer, Petr - Havel, Ivan M. [2019]. Vizionáři jsou otevřeni podivnostem. Magazín deníku E15, roč. 3, říjen, s. 69-74.

3. Lukeš, Jan [2017]. "Právě proto, že jsem." Rozhovor s Ivanem M. Havlem. Praha: Knihovna Václava Havla.

4. Havel, Ivan M. [2018]. Zápisky introspektora. Praha: OIKOMENH.

5. Narbut, Nikolay P. [2019]. Ten years of historical sociology in Prague: A new perspective branch of Czech sociology. RUDN Journal of Sociology (1): 167-174. CrossRef

6. Stachová, Jiřina - Nosek, Jiří [1993]. Intuice ve vědě a filozofii (Sborník příspěvků). Praha: Filozofický ústav ČSAV.

7. Šalanda, Bohuslav - Štemberk, Jan a kol. [2019]. České století motorismu I. Kulturní roviny českého motorismu. Praha: Karolinum.

8. Štemberk, Jan [2019]. Cestovní ruch a česká společnost na přelomu 19. a 20. století. Historická sociologie (1): 75-88. CrossRef

9. Šubrt, Jiří [2014]. From the Past to the Present and towards Possible Futures: The Collected Works of Norbert Elias (Zpráva o konferenci). Historická sociologie (1): 165-166. CrossRef

Creative Commons License
Hledání další inspirace is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

230 x 157 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 120 Kč
ISSN: 1804-0616
E-ISSN: 2336-3525

Ke stažení