HISTORICKÁ SOCIOLOGIE

HISTORICKÁ SOCIOLOGIE

Interdisciplinární časopis se zaměřuje především ze sociologického, politologického a historického hlediska na problematiku dlouhodobých sociálních procesů a trendů, modernizace, globalizačních tendencí a vlivů. Časopis vytváří širší platformu pro badatele v historických sociálních vědách. Epistemologické pole časopisu není striktně ohraničené a počítá s přesahy do civilizacionistiky, kulturní sociologie a dalších spřízněných oblastí.

Časopis vydává nakladatelství Univerzity Karlovy v Praze Karolinum ve spolupráci s Fakultou humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze.

Historická sociologie je vědecký časopis s otevřeným přístupem, což znamená, že veškerý obsah je volně k dispozici bez poplatku pro uživatele nebo instituci. Uživatelé mohou číst, stahovat, kopírovat, distribuovat, tisknout, vyhledávat nebo odkazovat na plné texty článků v tomto časopise, aniž by potřebovali předchozí povolení od vydavatele nebo autora.

Recenzovaný vědecký časopis vychází dvakrát ročně, v červnu a v prosinci.

Časopis je abstraktován a indexován v CEEOL, CEJSH, DOAJ, EBSCO, Emerging Sources Citation Index, ERIH PLUS, OAJI, recensio.net, Scopus, SSOAR, Ulrichsweb.

Dlouhodobou archivaci elektronického obsahu časopisu zajišťuje Portico.

HISTORICKÁ SOCIOLOGIE, Vol 12 No 1 (2020), 131–145

Počiatky mototuristiky na Slovensku v prvej polovici 20. storočia

[The Beginnings of Motor-tourism in Slovakia in the First Half of the 20th Century]

Miroslav Sabol

DOI: https://doi.org/10.14712/23363525.2020.9
zveřejněno: 12. 05. 2020

Abstract

A car belonged to the lifestyle of only a tiny minority of people in Slovakia after the establishment of Czechoslovakia. However, the number of car aficionados grew steadily during the interwar period. This development did not diminish even during WWI, although the majority of private cars were confiscated for the army. Car users were bound by several restrictions, which significantly limited their mobility. Even the services of professional drivers were hardly helpful. The road infrastructure was utterly inadequate. The main tourist destinations, as the most perspective trip destination for drivers, were not prepared for cars. As a result, instead of a relaxing event, the care drive was often a tiresome experience.

Klíčová slova: drivers; tourism; history; leisure time; Slovakia

reference (26)

1. Bibliografia

2. Pramene

3. NA ČR, f. Ministerstvo vnitra

4. SNA, f. Ministerstvo dopravy a verejných prác 1939–1945 (nespracované)

5. SNA, f. Ministerstvo hospodárstva 1939–1945

6. SNA, f. Ministerstvo s plnou mocou pre správu Slovenska

7. SNA, f. Policajne riaditeľstvo I. Bratislava

8. SNA, f. Úrad predsedníctva vlády 1939–1945

9. SNA, f. Ústredný zväz slovenského priemyslu 1921–1950

10. ŠAPO-PP, f. Okresný úrad Poprad

11. ŠA ZA-LM, f. KSTL Ružomberok

12. Autojournal, 1939

13. Automoto, 1946

14. Hospodarský denník, 1941

15. Literatúra

16. Hallon, Ľudovít [2012]. Hospodársky vývin po vzniku ČSR a v 20. rokoch. In. Ferenčuhová, Bohumila - Zemko, Milan. V medzivojnovom Československu 1918-1939. Bratislava: VEDA.

17. Horejš, Miloš a kol. [2014]. Jiří Kristián Lobkowicz. Aristokrat s duší závodníka. Praha: Mladá fronta.

18. Jakubec, Ivan - Štemberk, Jan [2018]. Cestovní ruch pod dohledem Třetí říše. Praha: Karolinum.

19. Jančura, Mikuláš [2017]. Osobný automobilizmus na Slovensku v rokoch 1918-1938. Košice: UPJŠ.

20. Kubáček, Jiři [2007]. Dejiny železníc na území Slovenska. Bratislava: ŽSR.

21. Mücke, Pavel [2017]. Šťastnou cestu…?! Proměny politik cestovaní v cestovním ruchu v Československu za časů studené války (1945-1949). Pelhřimov: Nová tiskárna.

22. Sabol, Miroslav [2015]. Dejiny dopravy na Slovensku 1938-1948 (1950). Bratislava: Prodama.

23. Štemberk, Jan [2013]. Cestovní ruch a česká společnost na přelomu 19. a 20. století. Historická sociologie (1): 75-88. CrossRef

24. Štemberk, Jan [2008]. Automobilista v zajetí reality. Vývoj pravidel silničního provozu v českých zemích v první polovině 20. století. Praha: Karolinum.

25. Štemberk, Jan [2010]. Podnikaní v automobilové dopravě v českých zemích v první polovině 20. století. Praha: Karolinum.

26. Štemberk, Jan [2017]. Pěšky, na lyžích, na kole, lodí či autem. K dějinám československé turistiky v letech 1945-1968. Pelhřimov: Nová tiskárna.

Creative Commons License
Počiatky mototuristiky na Slovensku v prvej polovici 20. storočia is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

230 x 157 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 120 Kč
ISSN: 1804-0616
E-ISSN: 2336-3525

Ke stažení