HISTORICKÁ SOCIOLOGIE
HISTORICKÁ SOCIOLOGIE

Interdisciplinární časopis se zaměřuje především ze sociologického, politologického a historického hlediska na problematiku dlouhodobých sociálních procesů a trendů, modernizace, globalizačních tendencí a vlivů. Časopis vytváří širší platformu pro badatele v historických sociálních vědách. Epistemologické pole časopisu není striktně ohraničené a počítá s přesahy do civilizacionistiky, kulturní sociologie a dalších spřízněných oblastí.

Časopis vydává nakladatelství Univerzity Karlovy v Praze Karolinum ve spolupráci s Fakultou humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze.

Historická sociologie je vědecký časopis s otevřeným přístupem, což znamená, že veškerý obsah je volně k dispozici bez poplatku pro uživatele nebo instituci. Uživatelé mohou číst, stahovat, kopírovat, distribuovat, tisknout, vyhledávat nebo odkazovat na plné texty článků v tomto časopise, aniž by potřebovali předchozí povolení od vydavatele nebo autora.

Recenzovaný vědecký časopis vychází dvakrát ročně, v červnu a v prosinci.

Časopis je abstraktován a indexován v CEEOL, CEJSH, DOAJ, EBSCO, Emerging Sources Citation Index, ERIH PLUS, OAJI, recensio.net, Scopus, SSOAR, Ulrichsweb.

Dlouhodobou archivaci elektronického obsahu časopisu zajišťuje Portico.

HISTORICKÁ SOCIOLOGIE, Vol 12 No 1 (2020), 9–32

Biographical Stages and Information Sources in the Formation of Historical Consciousness

Tomáš Karger, Jan Kalenda, Jitka Vaculíková

DOI: https://doi.org/10.14712/23363525.2020.2
zveřejněno: 12. 05. 2020

Abstract

The study inquires into the process of formation of historical consciousness among the population of the Czech Republic. The process is examined in terms of biographical stages and information sources. First, the study draws upon the concept of sensitive period developed by Schuman and Corning. Second, it notes the increasingly mediated nature of socialization to historical consciousness. Data were gathered through a representative survey of the Czech population, with events of February 1948 and August 1968 serving as historical reference points of historical consciousness. Analysis identifies a formative pattern consisting of three stages. The study also identifies typical information sources corresponding to each formative stage. Further analysis employed regression analysis to assess the influence of basic sociodemographic characteristics on the stage in which individuals are socialized.

klíčová slova: historical consciousness; collective memory; sensitive period; socialization; media

reference (60)

1. Aarelaid-Tart, Aili [2016]. The Soviet Past Through the Lenses of Different Memory Communities. In. Nugin, Raili - Kannike, Anu - Raudsepp, Maaris (eds.). Generations in Estonia: Contemporary perspectives on turbulent times. Tartu: University of Tartu Press, 106-127.

2. Anderson, Benedict [2006]. Imagined Communities: Reflections on the Origins and Spread of Nationalism. London: Verso.

3. Assmann, Aleida [2008]. Canon and Archive. In. Erll, Astrid - Nünning, Ansgar (eds.). Cultural memory studies: An international and interdisciplinary hand-book. Berlin: Walter de Gruyter, 97-108.

4. Assmann, Jan [2008]. Communicative and Cultural Memory. In. Erll, Astrid - Nünning, Ansgar (eds.). Cultural memory studies: An international and interdisciplinary hand-book. Berlin: Walter de Gruyter, pp. 109-118.

5. Berger, Peter L. - Luckmann, Thomas [1966]. The Social Construction of Reality. A Treatise in the Sociology of Knowledge. London: Penguin Books.

6. Bourdieu, Pierre - Loïc, Wacquant [1992]. An Invitation to Reflexive Sociology. Cambridge: Polity Press.

7. Connerton, Paul [1989]. How Societies Remember. Cambridge: Cambridge University Press.

8. Connerton, Paul [2009]. How Modernity Forgets. Cambridge: Cambridge University Press.

9. CZSO [December 19, 2017]. Český statistický úřad. Retrieved from: <https://www.czso.cz/csu/czso/ceska-republika-podle-pohlavi-a-veku-2005-2014>.

10. de Regt, Sabrina - Jaspers, Eva - van der Lippe, Tanja [2017]. Explaining age differences in positive attitudes towards national commemorations: the role of what people commemorate. Nations and Nationalism 23 (4): 726-745. CrossRef

11. Edgerton, Gary [2001]. Introduction. Television as Historian: A Different Kind of History Altogether. In. Edgerton, Gary - Rollins, Peter (eds.). Television Histories: Shaping collective memory in the media age. Lexington: The University Press of Kentucky, pp. 1-18.

12. Erll, Astrid - Rigney, Ann [2009]. Mediation, Remediation, and the Dynamics of Cultural Memory. Berlin: Walter de Gruyter.

13. Field, Andy [2005]. Discovering Statistics Using SPSS. London: Sage.

14. Furnham, Adrian - Stacey, Barrie [2016]. Young People's Understanding of Society. London: Routledge.

15. Gammelgaard, Karen [2011]. The Discursive Battle in 1988 Over the Czechoslovak State Holiday 28 October. Scando-Slavica 57 (1): 48-67. CrossRef

16. Goody, Jack [1987]. The Interface Between the Written and the Oral. Cambridge: Cambridge University Press.

17. Guggenheim, Michael [2009]. Building Memory: Architecture, Networks and Users. Memory Studies 2 (1): 39-53. CrossRef

18. Halbwachs, Maurice [1992]. On Collective Memory. Chicago: University of Chicago Press.

19. Hart-Brinson, Peter [2014]. Discourse of generations: The influence of cohort, period and ideology in Americans' talk about same-sex marriage. American journal of Cultural Sociology 2 (2): 221-252. CrossRef

20. Hájek, Martin - Dlouhá, Marie [2011]. Interpretační kooperace v biografických textech. Biograf 54: 25-41.

21. Hobsbawm, Eric - Ranger, Terence [1983]. The Invention of Tradition. Cambridge: Cambridge University Press.

22. Hoskins, Andrew [2009a]. Digital Network Memory. In. Erll, Astrid - Rigney, Ann (eds.). Mediation, remediation, and the dynamics of cultural memory. Berlin: Walter de Gruyter, pp. 91-106.

23. Hoskins, Andrew [2009b]. The Mediatisation of Memory. In. Garde-Hansen, Joanne - Hoskins, Andrew - Reading, Anna (eds.). Save as … digital memories. New York: Palgrave Macmillan, pp. 27-43. CrossRef

24. Hroch, Miroslav [2014]. Paměť a historické vědomí očima historika. In. Maslowski, Nicolas - Šubrt, Jiří (eds.). Kolektivní paměť: K teoretickým otázkám. Prague: Karolinum, pp. 46-65.

25. Kalmus, Veronika [2016]. The Emergence of the "Digital Generation" in Estonia's Transition Period. In. Nugin, Raili - Kannike, Anu - Raudsepp, Maaris (eds.). Generations in Estonia: Contemporary perspectives on turbulent times. Tartu: University of Tartu Press, pp. 319-341.

26. Kalmus, Veronika - Masso, Anu - Laristin, Marju [2013]. Preferences in Media Use and Perception of Inter-Generational Differences Among Age Groups in Estonia: A Cultural Approach to Media Generations. Northern Lights 11 (1): 15-34. CrossRef

27. Končelík, Jakub - Večeřa, Pavel - Orság, Petr [2010]. Dějiny českých médií 20. století. Prague: Portál.

28. Kõresaar, Ene - Jõesalu, Kirsti [2016]. Estonian Memory Culture Since the Post-Communist Turn: Conceptualising Change Through the Lens of Generation. In. Nugin, Raili - Kannike, Anu - Raudsepp, Maaris (eds.). Generations in estonia: Contemporary perspectives on turbulent times. Tartu: University of Tartu Press, pp. 128-158.

29. Kubišová, Zuzana [2014]. Kolektivní paměť a národní identita. In. Maslowski, Nicolas - Šubrt, Jiří (eds.). Kolektivní paměť: K teoretickým otázkám. Prague: Karolinum, pp. 82-111.

30. Kunštát, Daniel [2010]. Pluralita paměti a komunistická minulost: Česká veřejnost a její reflexe roku 1989 a polistopadového vývoje. Naše společnost (Our Society) 8 (1): 29-39.

31. Labischová, Denisa [2012]. Factors Shaping the Historical Consciousness of Pupils, Students and Teachers in Czech Schools. The New Educational Review 29 (3): 148-161.

32. Landsberg, Alison [2004]. Prosthetic Memory: The Transformation of American Rememberance in the Age of Mass Culture. New York: Columbia University Press.

33. Ma, Kyoung Hee - Kim, Hye Kyung [2015]. Collective Memory and Formation of the "Unconscious" Political Generation: Focusing on the Former Period Baby Boomers in Korea. Development and Society 44 (1): 77-106. CrossRef

34. Mannheim, Karl [1952]. Essays on the Sociology of Knowledge. New York: Oxford University Press.

35. Maslowski, Nicolas - Šubrt, Jiří [2014]. Kolektivní paměť: k teoretickým otázkám. Prague: Karolinum.

36. Mayer-Schönberger, Viktor [2009]. Delete: The Virtue of Forgetting in the Digital Age. Princeton: Princeton University Press.

37. Mead, George Herbert [1972]. Mind, Self, and Society: From the Standpoint of a Social Behaviorist. Chicago: University of Chicago Press.

38. Miháliková, Silvia [2005]. Political Symbolism of Slovakia: Between the Cross and European Star. Sociológia 37 (6): 529-552.

39. Nugin, Raili [2015]. The 1970s: Portrait of a Generation at the Doorstep. Tartu: University of Tartu Press.

40. Nugin, Raili [2016]. Negotiating the Past: Some Issues of Transmission of Memories Among Estonian Young People. Studies of Transition States and Societies 8 (2): 14-30.

41. Nugin, Raili - Jõesalu, Kirsti [2016]. Narrating Surroundings and Suppression: The Role of School in Soviet Childhood Memories. European Education 48 (1): 203-219. CrossRef

42. Olick, Jeffrey K. - Robbins, Joyce [1998]. Social Memory Studies: From "Collective Memory" to the Historical Sociology of Mnemonic Practices. Annual Review of Sociology 24 (1): 105-140. CrossRef

43. Pozniak, Kinga [2013]. Generations of Memory in the "Model Socialist Town" of Nowa Huta, Poland. Focaal - Journal of Global and Historical Anthropology 66 (2): 58-68. CrossRef

44. Rüssen, Jörn [2006]. Historical consciousness: Narrative, structure, moral function, and ontological development. In. Seixas, Peter (ed.). Theorizing Historical Consciousness. Toronto: University of Toronto Press, pp. 63-85.

45. Rüssen, Jörn [2008]. History: Narration, Interpretation, Orientation. New York: Barghahn Books.

46. Schuman, Howard - Corning, Amy, D. [2000]. Collective Knowledge of Public Events: The Soviet Era form the Great Purge to Glasnost. American Journal of Sociology 105 (4): 913-956. CrossRef

47. Schuman, Howard - Corning, Amy, D. [2012]. Generational memory and the critical period: Evidence for national and international events. Public Opinion Quarterly 76 (1): 1-31. CrossRef

48. Schuman, Howard - Corning, Amy, D. [2017]. The conversion of generational effects into collective memories. International Journal of Public Opinion Research 29 (3): 520-532.

49. Sturken, Marita [1997]. Tangled Memories: The Vietnam War, the AIDS epidemic, and the politics of remembering. Berkeley, CA: University of California Press.

50. Šubrt, Jiří [2010]. Historické vědomí jako předmět předmět badatelského zájmu: Teorie a výzkum. Kolín: Nezávislé centrum pro studim politiky.

51. Šubrt, Jiří - Pfeiferová, Štěpánka [2010]. Nástin teoreticko-sociologického přístupu k otázce historického vědomí. In. Šubrt, Jiří (ed.). Historické vědomí jako předmět badatelského zájmu: Teorie a výzkum. Kolín: Nezávislé centrum pro studim politiky, pp. 21-30.

52. Šubrt, Jiří - Vinopal, Jiří [2010]. K otázce historického vědomí obyvatel České republiky. Naše společnost 8 (1): 9-20.

53. Šubrt, Jiří - Vinopal, Jiří [2013]. Historické vědomí obyvatel České republiky perspektivou sociologického výzkumu. Prague: Karolinum.

54. Šubrt, Jiří - Vinopal, Jiří - Vávra, Martin [2013]. The Czechs and Their View of History. European Societies 15 (5): 729-752. CrossRef

55. Tekcan, Ali, I. - Boduroglu, Aysecan - Mutlutürk, Aysu - Aktan Erciyes, Asli [2017]. Life-span retrieval of public events: Reminiscence bump for high-impact events, recency for others. Memory and Cognition 45 (7): 1095-1112. CrossRef

56. Vansina, Jan [1985]. Oral Tradition as History. Madison: The University of Wisconsin Press.

57. Vávra, Martin [2013]. Zdroje, z nichž se vytvářejí představy o historii. In. Šubrt, Jiří - Vinopal, Jiří (eds.). Historické vědomí obyvatel České republiky perspektivou sociologického výzkumu. Prague: Karolinum, pp. 39-45.

58. Vihalemm, Triin - Harro-Loit, Halliki [2019]. Measuring Society's Temporal Synchronization Via Days of Importance. Time & Society 28 (4): 1333-1362. CrossRef

59. Welzer, Harald. [2008]. Communicative Memory. In. Erll, Astrid - Nünning, Ansgar (eds.). Cultural memory studies: An international and interdisciplinary hand-book. Berlin: Walter de Gruyter, pp. 285-300.

60. Zerubavel, Eviatar. [2003]. Time Maps: Collective Memory and the Social Shape of the Past. Chicago: University of Chicago Press.

Creative Commons License
Biographical Stages and Information Sources in the Formation of Historical Consciousness is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

230 x 157 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 120 Kč
ISSN: 1804-0616
E-ISSN: 2336-3525

Ke stažení