HISTORICKÁ SOCIOLOGIE
HISTORICKÁ SOCIOLOGIE

Interdisciplinární časopis se zaměřuje především ze sociologického, politologického a historického hlediska na problematiku dlouhodobých sociálních procesů a trendů, modernizace, globalizačních tendencí a vlivů. Časopis vytváří širší platformu pro badatele v historických sociálních vědách. Epistemologické pole časopisu není striktně ohraničené a počítá s přesahy do civilizacionistiky, kulturní sociologie a dalších spřízněných oblastí.

Časopis vydává nakladatelství Univerzity Karlovy v Praze Karolinum ve spolupráci s Fakultou humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze.

Historická sociologie je vědecký časopis s otevřeným přístupem, což znamená, že veškerý obsah je volně k dispozici bez poplatku pro uživatele nebo instituci. Uživatelé mohou číst, stahovat, kopírovat, distribuovat, tisknout, vyhledávat nebo odkazovat na plné texty článků v tomto časopise, aniž by potřebovali předchozí povolení od vydavatele nebo autora.

Recenzovaný vědecký časopis vychází dvakrát ročně, v červnu a v prosinci.

Časopis je abstraktován a indexován v CEEOL, CEJSH, DOAJ, EBSCO, Emerging Sources Citation Index, ERIH PLUS, OAJI, recensio.net, Scopus, SSOAR, Ulrichsweb.

Dlouhodobou archivaci elektronického obsahu časopisu zajišťuje Portico.

HISTORICKÁ SOCIOLOGIE, Vol 12 No 1 (2020), 107–119

„Kapitalismus blahobytu“ a „stát blahobytu“. Německé diskuze kapitalismu v perspektivě sociální péče o dělnictvo

[“Welfare Capitalism” and the “Welfare State”. German Discussions on Dapitalism from the Standpoint of the Social Care of the Working Class]

Tomáš Gecko

DOI: https://doi.org/10.14712/23363525.2020.7
zveřejněno: 12. 05. 2020

Abstract

The term capitalism can be considered to be both a designation of a specific historical epoch and an analytical tool in the humanities. This case study focuses on the second level of the term, specifically the usage of capitalism as an aid in the analysis of state and industrial enterprise strategies aiming at the social care of the working class. The text raises the question of whether a developed theoretical system of entrepreneurial strategies towards the working class as the discourse of welfare capitalism, for example, in the Anglo-Saxon countries did emerge in German-language historiographical discourse. Although the German scene worked with an associated term (Wohlfahrtskapitalismus), its intentions were fundamentally different to those of its Anglo-Saxon counterpart, due to the extraordinary emphasis on the state, which emerged as the chief guarantor behind the institutional basis of modernization processes in the economic and sociological theories of the German historical school. Although the postwar German Ordoliberalism vigorously denied primacy to central administration within the economy, the synergy between the state and social policy was always present at the theoretical and practical level. In this context the entrepreneurial class only had limited space to develop generally autonomous social policy, which was legislatively covered by state authorities in Central Europe.

klíčová slova: welfare capitalism; social state; German historical school; Ordoliberalism; business strategies

reference (51)

1. Backhaus, Jürgen H. [1993/1994]. Gustav Schmoller and the Problems of Today. History of Economic Ideas 1/2 (3/1): 3-25.

2. Balabkins, Nicholas W. [1993/1994]. Gustav Schmoller and the Emergence of Welfare Capitalism. History of Economic Ideas 1/2 (3/1): 27-42.

3. Berghoff, Hartmut [1997]. Unternehmenskultur und Herrschaftstechnik. Industrieller Paternalismus: Hohner von 1857 bis 1918. Geschichte und Gesellschaft 23 (2): 167-204.

4. Blasius, Dirk [1971]. Lorenz von Steins Lehre vom Königtum der sozialen Reform und ihre verfassungspolitischen Grundlagen. Der Staat 10 (1): 33-51.

5. Borchert, Jens - Lessenich, Stephan [2012]. Staat - Kapitalismus - Demokratie: Einführung und weiterführende Literatur. In. Borchert, Jens - Lessenich, Stephan (ed.). Der Vergleich in den Sozialwissenschaften: Staat - Kapitalismus - Demokratie. Frankfurt - New York: Campus Verlag, s. 285-304.

6. Braudel, Fernand [1979]. Civilization and Capitalism 15th-18th Century. Vol. 1-3. New York: Harper & Row.

7. Braudel, Fernand [1985]. La Dynamique du Capitalisme. Paris: Flammarion.

8. Braudel, Fernand [1999]. Dynamika kapitalismu. Praha: Argo.

9. Brockhaus Enzyklopädie [1972]. Bd. 14. Auflage 17. Wiesbaden: Brockhaus.

10. Brockhaus Enzyklopädie [1973]. Bd. 17. Auflage 17. Wiesbaden: Brockhaus.

11. Brockhaus Enzyklopädie [1974]. Bd. 20. Auflage 17. Wiesbaden: Brockhaus.

12. Brockhaus Enzyklopädie [1993]. Bd. 20. Auflage 19. Mannheim: Brockhaus.

13. Brockhaus Enzyklopädie [1994]. Bd. 24. Auflage 19. Mannheim: Brockhaus.

14. Der Grosse Brockhaus [1957a]. Bd. 11. Auflage 16. Wiesbaden: Brockhaus.

15. Der Grosse Brockhaus [1957b]. Bd. 12. Auflage 16. Wiesbaden: Brockhaus.

16. Der Grosse Brockhaus: Handbuch des Wissens in zwanzig Bände [1935]. Bd. 20. Auflage 15. Leipzig: Brockhaus.

17. Dworkin, Gerald [2017]. Paternalism. Stanford Encyclopedia of Philosophy. Dostupné z: <https://plato.stanford.edu/entries/paternalism> [18. 8. 2019].

18. Ellerkamp, Marlene [1991]. Industriearbeit, Krankheit und Geschlecht: Zu den sozialen Kosten der Industrialisierung Bremer Textilarbeiterinne 1870-1914. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.

19. Engelhardt, Werner E [2001]. Sozial- und Gesellschaftspolitik - grundlagenbezogen diskutiert. Berlin: Duncker & Humblot.

20. Esping-Andersen, Gøsta [1990]. The Three Worlds of Welfare Capitalism. Princeton - Cambridge: Princeton University Press.

21. Esping-Andersen, Gøsta [1998]. Die drei Welten des Wohlfahrtskapitalismus: Zur politischen Ökonomie des Wohlfahrtsstaates. In. Lessenich, Stephan - Ostner, Hana (ed.). Welten des Wohlfahrtskapitalismus: Der Sozialstaat in vergleichender Perspektive. Frankfurt - New York: Campus Verlag, s. 19-56.

22. Gabler Wirtschafts Lexikon [2004]. Bd. S-Z. Auflage 16. Wiesbaden: Gabler.

23. Griffis, William Elliot [1910]. The Statesmanship of Ito. The North American Review 650 (191): 114-127.

24. Hayek, Friedrich von [1944]. Road to Serfdom. Chicago: University of Chicago Press.

25. Herc, Svatopluk [2020]. Welfare kapitalismus: koncepty a motivace podnikatelů při řešení sociální otázky, 1900-1930. Historická sociologie (2): 87-106.

26. Hilgert, Marie-Elisabeth [1982]. Kapital, Kapitalist, Kapitalismus. In. Otto Brunner - Werner Conze - Reinhart Koselleck (ed.). Geschichtliche Grundbegriffe: Historisches Lexikon zur politisch-sozialen Sprache in Deutschland. Bd. 3. Stuttgart: Klett-Cotta, s. 399-454.

27. Howard, M. C. [1985]. Fernand Braudel on Capitalism: A Theoretical Analysis. Historal Reflections / Réflexions Historiques 3 (12): 469-483.

28. Kocka, Jürgen [2013]. Geschichte des Kapitalismus. Bonn: Bundeszentrale für politische Bildung.

29. Kocka, Jürgen [2016]. Introduction. In. Kocka, Jürgen - Linden, Marcel van der. Capitalism: The Reemergence of a Historical Concept. London - Oxford - New York - New Delhi - Sydney: Bloomsbury, s. 1-10.

30. Kromphardt, Jürgen [2015]. Analysen und Leitbilder des Kapitalismus von Adam Smith bis zum Finanzkapitalismus. Marburg: Metropolis Verlag.

31. Linden, Marcel van der [2011]. Ein globalgeschichtlicher Blickwinkel auf Kapitalismus und Arbeiterklasse. In. Budde, Gunilla (ed.). Kapitalismus: Historische Annäherungen, Göttingen, s. 164.

32. Morishima, Michio [1982]. Why has Japan "Succeeded"?: Western Technology and the Japanese Ethos. Cambridge - London - New York - New Rocehlle - Melbourne - Sydney: Cambridge University Press.

33. Nakane, Chie [1970]. Japanese Society. Berkeley - Los Angeles: University of California Press.

34. Quack, Sigrid [2006]. Die transnationalen Ursprünge des "deutschen Kapitalismus". In. Berghahn, Volker R. - Vitols, Sigurt (ed.). Gibt es einen deutschen Kapitalismus? Tradition und globale Perspektiven der sozialen Marktwirtschaft. Frankfurt - New York: Campus Velag, s. 63-86.

35. Rákosník, Jakub - Tomeš, Igor [2012]. Sociální stát v Československu: Právně-institucionální vývoj v letech 1918-1992. Praha: Auditorium.

36. Rákosník, Jakub [2010]. Sovětizace sociálního státu: Lidově demokratický režim a sociální práva občanů v Československu 1945-1960. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy.

37. Rákosník, Jakub [2012]. Historie pojmu "sociální stát" v Čechách. In. Čechurová, Jana - Andrš, Pavel - Velek, Luboš (ed.). Posláním historik: Pocta prof. Robertu Kvačkovi k 80. narozeninám. Praha: Nakladatelství lidové noviny - Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, s. 323-338.

38. Rassem, Mohammed [1992]. Wohlfahrt, Wohltat, Wohltätigkeit, Caritas. In. Otto Brunner - Werner Conze - Reinhart Koselleck (ed.). Geschichtliche Grundbegriffe: Historisches Lexikon zur politisch-sozialen Sprache in Deutschland. Bd. 7. Stuttgart: Klett-Cotta, s. 595-636.

39. Ritter, Gerhard A. [1991]. Der Sozialstaat: Entstehung und Entwicklung im internationalen Vergleich. Zweite Auflage. München: R. Oldenbourgh Verlag.

40. Schieder, Wolfgang [1984]. Sozialismus. In. Otto Brunner - Werner Conze - Reinhart Koselleck (ed.). Geschichtliche Grundbegriffe: Historisches Lexikon zur politisch-sozialen Sprache in Deutschland. Bd. 5. Stuttgart: Klett-Cotta, s. 923-996.

41. Schneider, Dieter. [1993/1994]. Schmoller and the Theory of the Corporation and of Corporate Control. History of Economic Ideas 1/2 (3/1): 3-25.

42. Schröter, Harm G [2013]. Cartels Revisited: An Overview on Fresh Questions, New Methods, and Surprising Results. Revue économique 64 (6): 989-1010. CrossRef

43. Sombart, Werner [1902-1928]. Der moderne Kapitalismus: Historisch-systematische Darstellung des gesamteuropäischen Wirtschaftslebens von seinen Anfängen bis zur Gegenwart. Bd. 1-3. München - Leipzig: Duncker & Humblot.

44. Ullmann, Hans Peter [1976]. Der Bund der Industriellen. Organisation, Einfluss und Politik klein- und mittelbetrieblicher Industrieller im Deutschen Kaiserreich 1895-1914. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.

45. Ullmann, Hans Peter [1995]. Das Deutsche Kaiserreich 1871-1918. Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag.

46. Ullmann, Hans-Peter [1979]. Industrielle Interessen und die Entstehung der deutschen Sozialversicherung 1880-1889. Historische Zeitschrift 229 (3): 574-610. CrossRef

47. Ullmann, Hans-Peter [1981]. German Industry and Bismarck's Social Security System. In. Mommsen, Wolfgang (ed.). The Emergence of the Welfare State in Britain and Germany: 1850-1950. London - New York: Croom Helm, pp. 133-149. CrossRef

48. Vahlens Grosses Wirtschaftslexikon [1987]. Bd. 2. München: C. H. Beck - Franz Vahlen.

49. Wehler, Hans-Ulrich [2011]. Die Deutschen und der Kapitalismus. In. Budde, Gunilla (ed.), Kapitalismus: Historische Annäherungen. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.

50. Yamawaki, Naoshi [2001]. Walter Eucken and Wilhelm Röpke: A Reappraisal of their Economic Thought and the Policy of Ordoliberalism. In. Shionoya, Yuichi (ed.). The German Historical School: The Historical and Ethical Approach to Economics. London - New York: Routledge, s. 188-201.

51. Zudová-Lešková, Zlatica - Voráček, Emil [2014]. Theory and Practice of the Welfare State in the 20th and the Early 21st Century. In. Zudová-Lešková, Zlatica - Voráček, Emil (ed.). Theory and Practice of the Welfare Statein Europe in 20th Century. Prague: The Institute of History, Academy of Sciences of the Czech Republic, s. 11-45.

Creative Commons License
„Kapitalismus blahobytu“ a „stát blahobytu“. Německé diskuze kapitalismu v perspektivě sociální péče o dělnictvo is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

230 x 157 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 120 Kč
ISSN: 1804-0616
E-ISSN: 2336-3525

Ke stažení