HISTORICKÁ SOCIOLOGIE
HISTORICKÁ SOCIOLOGIE

Interdisciplinární časopis se zaměřuje především ze sociologického, politologického a historického hlediska na problematiku dlouhodobých sociálních procesů a trendů, modernizace, globalizačních tendencí a vlivů. Časopis vytváří širší platformu pro badatele v historických sociálních vědách. Epistemologické pole časopisu není striktně ohraničené a počítá s přesahy do civilizacionistiky, kulturní sociologie a dalších spřízněných oblastí.

Časopis vydává nakladatelství Univerzity Karlovy v Praze Karolinum ve spolupráci s Fakultou humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze.

Historická sociologie je vědecký časopis s otevřeným přístupem, což znamená, že veškerý obsah je volně k dispozici bez poplatku pro uživatele nebo instituci. Uživatelé mohou číst, stahovat, kopírovat, distribuovat, tisknout, vyhledávat nebo odkazovat na plné texty článků v tomto časopise, aniž by potřebovali předchozí povolení od vydavatele nebo autora.

Recenzovaný vědecký časopis vychází dvakrát ročně, v červnu a v prosinci.

Časopis je abstraktován a indexován v CEEOL, CEJSH, DOAJ, EBSCO, Emerging Sources Citation Index, ERIH PLUS, OAJI, recensio.net, Scopus, SSOAR, Ulrichsweb.

Dlouhodobou archivaci elektronického obsahu časopisu zajišťuje Portico.

HISTORICKÁ SOCIOLOGIE, Vol 12 No 1 (2020), 121–130

Paternalisme industriel – jedna z odpovedí na sociálnu otázku

[Paternalisme Industriel – One of the Answers to Social Question]

Jakub Štofaník

DOI: https://doi.org/10.14712/23363525.2020.8
zveřejněno: 12. 05. 2020

Abstract

The article pays attention to industrial paternalism as one of the models of employer-labour relations that have emerged during the 19th century. It focuses in particular on the French environment, in which industrial paternalism strongly resonated and where we can find many of its important actors. The study brings on the light its precursors and inspirations in the concept of patronage of Frédéric Le Play as well as the interactions between state, entrepreneurship, and working class. The text introduces main characteristics of this managerial approach in the historical context of the end of the 19th and first half of the 20th century with the changing nature of French industry and massive immigration of labour force. It analyses historiographic production devoted to this phenomenon and offers various ways of its interpretation.

klíčová slova: industrial paternalism; social question; France; historiography

reference (21)

1. Cohen, Yves [2013]. Le siècle des chefs. Une histoire transnationale du commandement et de l'autorité (1890-1940). Paris: Éd. Amsterdam.

2. Debouzy, Marianne [1988]. Permanence du paternalisme?. Le Mouvement social 144: 3-16. CrossRef

3. Doria, Corinne [2014]. Aux origines du paternalisme industriel . L'éducation industrielle dans la pensée physiocratique et dans la Société d'encouragement pour l'industrie nationale. Les Etudes Sociales 159: 11-28. CrossRef

4. Dumond, Lionel - Gueslin, André [1993]. Michelin, les hommes du pneu: les ouvriers Michelin, à Clermont-Ferrand, de 1889 à 1940. Paris: Editions de l'Atelier.

5. Ewald, François [1986]. L'Etat providence. Paris: Grasset.

6. Frey, Jean-Pierre [1995]. Le rôle social du patronat: Du paternalisme à l'urbanisme. Paris: Editions L'Harmattan.

7. Gueslin, André [1992]. Le paternalisme revisité en Europe occidentale (seconde moitié du XIXe siècle, début du XXe siècle). Genèses. Sciences sociales et histoire 7 (1): 201-211. CrossRef

8. Charle, Christophe [1991]. Histoire sociale de la France au XIXe siècle. Paris: Le Seuil.

9. Jemelka, Martin - Ševeček, Ondřej [2016]. Tovární města Baťova koncernu: evropská kapitola globální expanze. Praha: Academia.

10. Lamanthe, Annie [2011]. Les métamorphoses du paternalisme: histoire, actualité et dynamiques. Paris: CNRS. Le Play Frédéric [1867]. La Réforme Sociale en France. Paris.

11. Morice, Alain [2000]. Recherches sur le paternalisme et le clientélisme contemporains: méthodes et interprétations. Anthropologie sociale et ethnologie. Paris: Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales.

12. Murard, Lion - Zylberman, Patrick [1976]. Le petit travailleur infatigable: villes-usines, habitat et intimités au XIXe siècle. Paris: Recherches.

13. Namont, Jean-Philippe [2015]. Československá kolonie. Dějiny české a slovenské emigrace ve Francii (1914-1940). Praha: Academia.

14. Noiriel, Gérard [1988]. Du "patronage" au "paternalisme": la restructuration des formes de domination de la main-d'oeuvre ouvrière dans l'industrie métallurgique française. Le Mouvement social 144: 17-35. CrossRef

15. Noiriel, Gérard [(1986) 2011]. Les ouvriers dans la société française XIXe-XXe siècle. Paris: Éditions du Seuil.

16. Petit, Héloïse - Thévenot, Nadine [2006]. Les nouvelles frontières du travail subordonné. Approche pluridisciplinaire. Paris: La Découverte.

17. Reid, Donald [1985]. Industrial Paternalism: Discourse and Practice in Nineteenth-Century French Mining and Metallurgy, Comparative Studies in Society and History 27 (4): 579-607. CrossRef

18. Savoye, Antoine [1994]. Les débuts de la sociologie empirique: études socio-historiques, 1830-1930. Paris: Méridiens Klincksieck.

19. Savoye, Antoine - Cardoni, Fabien [2007]. Frédéric Le Play: parcours, audience, héritage. Paris: École des mines de Paris.

20. Stearns, Peter [1978]. Paths to authority: the middle class and the industrial labor force in France, 1820-48. Urbana: University of Illinois Press.

21. Štofaník, Jakub [2017]. Medzi krížom a kladivom: recepcia sociálneho myslenia v katolíckej cirkvi v prvej polovici 20. storočia. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy.

Creative Commons License
Paternalisme industriel – jedna z odpovedí na sociálnu otázku is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

230 x 157 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 120 Kč
ISSN: 1804-0616
E-ISSN: 2336-3525

Ke stažení