HISTORICKÁ SOCIOLOGIE
HISTORICKÁ SOCIOLOGIE

Interdisciplinární časopis se zaměřuje především ze sociologického, politologického a historického hlediska na problematiku dlouhodobých sociálních procesů a trendů, modernizace, globalizačních tendencí a vlivů. Časopis vytváří širší platformu pro badatele v historických sociálních vědách. Epistemologické pole časopisu není striktně ohraničené a počítá s přesahy do civilizacionistiky, kulturní sociologie a dalších spřízněných oblastí.

Časopis vydává nakladatelství Univerzity Karlovy v Praze Karolinum ve spolupráci s Fakultou humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze.

Historická sociologie je vědecký časopis s otevřeným přístupem, což znamená, že veškerý obsah je volně k dispozici bez poplatku pro uživatele nebo instituci. Uživatelé mohou číst, stahovat, kopírovat, distribuovat, tisknout, vyhledávat nebo odkazovat na plné texty článků v tomto časopise, aniž by potřebovali předchozí povolení od vydavatele nebo autora.

Recenzovaný vědecký časopis vychází dvakrát ročně, v červnu a v prosinci.

Časopis je abstraktován a indexován v CEEOL, CEJSH, DOAJ, EBSCO, Emerging Sources Citation Index, ERIH PLUS, OAJI, recensio.net, Scopus, SSOAR, Ulrichsweb.

Dlouhodobou archivaci elektronického obsahu časopisu zajišťuje Portico.

HISTORICKÁ SOCIOLOGIE, Vol 12 No 1 (2020), 157–161

Stopa Immanuela Wallersteina

[In the Trail of Immanuel Wallerstein]

Marek Německý

DOI: https://doi.org/10.14712/23363525.2020.11
zveřejněno: 12. 05. 2020

reference (17)

1. Abrams, Philip [1982]. Historical Sociology. New York: Cornell University Press.

2. Abu-Lughod, Janet [1989]. Before European Hegemony. The World System A.D. 1250-1350. Oxford: Oxford University Press.

3. Buzan, Barry - Little, Richard [2000]. International Systems in World History. Oxford: Oxford University Press.

4. Frank, Andre Gunder - Gills, Barry K. (ed). [1996]. The World System. Five Hundred Years or Five Thousands. New York: Routledge.

5. Genzlinger, Neil [2019]. Immanuel Wallerstein, Sociologist With Global View, Dies at 88. The New York Times, 10. 9. 2019. Dostupné z: <https://www.nytimes.com/2019/09/10/books/immanuel-wallerstein-dead.html>.

6. Holubec, Stanislav [2009]. Sociologie světových systémů. Hegemonie, centra, periférie. Praha: SLON.

7. Immanuel Wallerstein: The Global Systemic Crisis and the Struggle for a Post-Capitalist World [video] [2015]. YouTube, 8. 6. 2015. Dostupné z: <https://www.youtube.com/watch?v=riK3dlgusrI>.

8. Ragin, Charles - Chirot, Daniel [1984]. The World System of Immanuel Wallerstein: Sociology and Politics as History. In. Skocpol, Theda (ed.). Visions and Methods in Historical Sociology. Cambridge: Cambridge University Press, s. 276-312. CrossRef

9. Skocpol, Theda [1979]. States and Social Revolutions. A Comparative Analysis of France, Russia and China. Cambridge: Cambridge University Press.

10. Smith, Denis [1991]. The Rise of Historical Sociology. Philadelphia: Temple Univesity Press.

11. Tilly, Charles [1984]. Big Structures, Large Processes, Huge Comparisions. New York: Russell Sage Foundation.

12. Wallerstein, Immanuel [1969]. Universities in Turmoil: the Politics of Change. New York: Atheneum.

13. Wallerstein, Immanuel [1974]. The Modern World System. Vol. I: Capitalist Agriculture and the Origins of the European World-Economy in the Sixteenth Century. New York - London: Academic Press.

14. Wallerstein, Immanuel [1980]. The Modern World-System. Vol. II: Mercantilism and the Consolidation of the European World-Economy, 1600-1750. New York: Academic Press.

15. Wallerstein, Immanuel [1989]. The Modern World-System. Vol. III: The Second Great Expansion of the Capitalist World-Economy, 1730-1840's. San Diego: Academic Press.

16. Wallerstein, Immanuel [2000]. The Essential Wallerstein. New York: The New Press.

17. Wallerstein, Immanuel [2011]. The Modern World-System. Vol. IV: Centrist Liberalism Triumphant, 1789-1914. Berkeley: University of California Press.

Creative Commons License
Stopa Immanuela Wallersteina is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

230 x 157 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 120 Kč
ISSN: 1804-0616
E-ISSN: 2336-3525