HISTORICKÁ SOCIOLOGIE
HISTORICKÁ SOCIOLOGIE

Interdisciplinární časopis se zaměřuje především ze sociologického, politologického a historického hlediska na problematiku dlouhodobých sociálních procesů a trendů, modernizace, globalizačních tendencí a vlivů. Časopis vytváří širší platformu pro badatele v historických sociálních vědách. Epistemologické pole časopisu není striktně ohraničené a počítá s přesahy do civilizacionistiky, kulturní sociologie a dalších spřízněných oblastí.

Časopis vydává nakladatelství Univerzity Karlovy v Praze Karolinum ve spolupráci s Fakultou humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze.

Historická sociologie je vědecký časopis s otevřeným přístupem, což znamená, že veškerý obsah je volně k dispozici bez poplatku pro uživatele nebo instituci. Uživatelé mohou číst, stahovat, kopírovat, distribuovat, tisknout, vyhledávat nebo odkazovat na plné texty článků v tomto časopise, aniž by potřebovali předchozí povolení od vydavatele nebo autora.

Recenzovaný vědecký časopis vychází dvakrát ročně, v červnu a v prosinci.

Časopis je abstraktován a indexován v CEEOL, CEJSH, DOAJ, EBSCO, Emerging Sources Citation Index, ERIH PLUS, OAJI, recensio.net, Scopus, SSOAR, Ulrichsweb.

Dlouhodobou archivaci elektronického obsahu časopisu zajišťuje Portico.

HISTORICKÁ SOCIOLOGIE, Vol 12 No 1 (2020), 87–106

Welfare kapitalismus: koncepty a motivace podnikatelů při řešení sociální otázky, 1900–1930

[Welfare Capitalism: Entrepreneurs’ Conceptions and Motivations in Dealing with the Social Question, 1900–1930]

Svatopluk Herc

DOI: https://doi.org/10.14712/23363525.2020.6
zveřejněno: 12. 05. 2020

Abstract

The social question emerged in the 19th century, and there were three basic ways to deal with it. The position of the working class could be improved either by the state or by the workers’ movement and the unions, while the third possible actor was the entrepreneurial class itself. The principle whereby it took upon itself the obligation to look after the social security of its workers is described, particularly in American literature, as welfare capitalism, which was particularly widespread in the United States of America. Its heyday was the 1900–1930 period. This study presents a definition of this term and analyses the question of the motives and motivations behind the American entrepreneurs who started taking social care of their employees. The article shows that these motives were very diverse. Although welfare capitalism is primarily understood to be a pragmatic concept, the philanthropic motives involved also had some weight. It is pointed out that American welfare capitalism shared a number of features with the industrial paternalism that was widespread throughout Europe. Hence usage of the concept of welfare capitalism can also enhance research into the social policy of industrial works in the Czech lands. The text also provides a lively discussion of the success or failure of welfare capitalism and of its duration.

klíčová slova: welfare capitalism; industrial paternalism; United States of America; industrial relations; entrepreneur; worker

reference (58)

1. Bernstein, Irving [(1960) 1966]. The Lean Years: A History of the American Worker 1920-1933. Baltimore: Penguin Books.

2. Bolz, Cedric [2010]. From 'garden city precursors' to 'cemeteries for the living': Contemporary discourse on Krupp housing and Besucherpolitik in Wilhelmine Germany. Urban History 37 (1): 90-116. CrossRef

3. Borges, Marcelo J. - Torres, Susana B. [2012]. Company Towns: Concepts, Historiography, and Approaches. In. Borges, Marcelo J. - Torres, Susana B. (ed.). Company Towns: Labor, Space, and Power Relations across Time and Continents. New York: Palgrave Macmillan, s. 1-40. CrossRef

4. Bráf, Albín [1893]. Dělnická otázka. In. Ottův slovník naučný, 7. díl. Praha: J. Otto, s. 216-226.

5. Brandes, Stuart D. [1976]. American Welfare Capitalism: 1880-1940. Chicago - London: The University of Chicago Press.

6. Brody, David [1968]. The Rise and Decline of Welfare Capitalism. In. Braeman, John - Bremner, Robert H. - Brody, David (ed.). Change and Continuity in Twentieth-Century America: The 1920's. Columbus: Ohio State University Press, s. 147-178.

7. Brody, David [1980]. The Rise and Decline of Welfare Capitalism. In. Brody, David. Workers in Industrial America: Essays on the Twentieth Century Struggle. New York - Oxford: Oxford University Press, s. 48-81.

8. Buder, Stanley [1967]. Pullman: An Experiment in Industrial Order and Community Planning, 1880-1930. New York: Oxford University Press.

9. Cohen, Lizabeth [(1990) 2008]. Making a New Deal: Industrial Workers in Chicago, 1919-1939. Cambridge: Cambridge University Press.

10. Crawford, Margaret [1995]. Building the Workingman's Paradise: The Design of American Company Towns. London - New York: Verso.

11. De Gier, Erik [2015]. Avant-garde Welfare Capitalism: Corporate Welfare Work and Enlightened Capitalism in Great Britain, the United States of America, Germany and France (1880-1930). Warsaw Forum of Economic Sociology 6 (1): 117-129.

12. De Gier, Erik [2016]. Capitalist Workingman's Paradises Revisited: Corporate Welfare Work in Great Britain, the USA, Germany and France in the Golden Age of Capitalism. Amsterdam: Amsterdam University Press.

13. Derber, Milton [1970]. The American Idea of Industrial Democracy, 1865-1965. Urbana: University of Illinois Press. Ebbinghaus, Bernhard - Manow, Philip (ed.) [2001]. Comparing Welfare Capitalism: Social Policy and Political Economy in Europe, Japan, and the USA. London: Routledge.

14. Edwards, Richard [1979]. Contested Terrain: The Transformation of the Workplace in the Twentieth Century. New York: Basic Books.

15. Englová, Jana [2001]. K sociální politice velkých průmyslových závodů v druhé polovině 19. a na začátku 20. století. Studie k sociálním dějinám 6: 261-274.

16. Englová, Jana [2008]. Spolek a jeho lidé: Sociální politika Spolku v období od založení do první světové války. In. Dílo sedmi generací: 150 let Spolku pro chemickou a hutní výrobu v Ústí nad Labem. Ústí nad Labem: Spolek pro chemickou a hutní výrobu, s. 153-159.

17. Esping-Andersen, Gøsta [(1990) 2015]. The Three Worlds of Welfare Capitalism. Cambridge: Polity Press.

18. Green, Hardy [2010]. The Company Town: The Industrial Edens and Satanic Mills That Shaped the American Economy. New York: Basic Books.

19. Halpern, Rick [1992]. The Iron Fist and the Velvet Glove: Welfare Capitalism in Chicago's Packinghouses, 1921-1933. Journal of American Studies 26 (2): 159-183. CrossRef

20. Hicks, Alexander M. [1999]. Social Democracy and Welfare Capitalism: A Century of Income Security Politics. Ithaca - London: Cornell University Press.

21. Hlavačka, Milan [2015]. Boj proti chudobě, sociální otázka a sociální politika v českých zemích v 19. a na začátku 20. století: Definice, ideje a instituce. In. Hlavačka, Milan - Cibulka, Pavel a kol. Sociální myšlení a sociální praxe v českých zemích 1781-1939: Ideje, legislativa, instituce. Praha: Historický ústav, s. 11-107.

22. Holubec, Stanislav [2008]. Minulost, přítomnost a budoucnost sociálního státu. In. Šubrt, Jiří a kol. (ed.). Soudobá sociologie III: (Diagnózy soudobých společností). Praha: Karolinum, s. 142-162.

23. Honhart, Michael [1990]. Company Housing as Urban Planning in Germany, 1870-1940. Central European History 23 (1): 3-21. CrossRef

24. Hořejš, Miloš [2018]. Sociální aspekty podnikání F. L. Poppera v Chrudimi. In. Hlavačka, Milan - Bek, Pavel a kol. Rodinné podnikání v moderní době. Praha: Historický ústav, s. 233-248.

25. Jacoby, Sanford M. [1985]. Employing Bureaucracy: Managers, Unions, and the Transformation of Work in American Industry, 1900-1945. New York: Columbia University Press.

26. Jacoby, Sanford M. [1997]. Modern Manors: Welfare Capitalism since the New Deal. Princeton, NJ: Princeton University Press.

27. Jacoby, Sanford M. [(1985) 2004]. Employing Bureaucracy. Managers, Unions, and the Transformation of Work in the 20th Century. Mahwah, N. J.: Lawrence Erlbaum.

28. Janáček, František [1990]. Největší zbrojovka monarchie: Škodovka v dějinách, dějiny ve Škodovce 1859-1918. Praha: Novinář.

29. Jemelka, Martin - Ševeček, Ondřej [2016]. Tovární města Baťova koncernu: Evropská kapitola globální expanze. Praha: Academia.

30. Matějček, Jiří [1976]. K některým problémům sociálního vývoje Vítkovických železáren od začátku 70. let 19. století do roku 1918: Sociální politika závodu. Z dějin hutnictví 3: 118-126.

31. Matějček, Jiří [1977]. Sociální politika Vítkovických železáren od 70. let 19. století do 1. světové války. Ostrava: Sborník příspěvků k dějinám a výstavbě města 9: 236-249.

32. Matějček, Jiří [1986]. Takzvaná dobročinná zařízení Vítkovických železáren 1828-1918. Z dějin hutnictví 15: 164-177.

33. Matějček, Jiří [2010]. Paul Kupelwieser: Schöpfer des modernen Sozialsystems der Witkowitzer Eisenwerke. In. Fasora, Lukáš - Hanuš, Jiří - Malíř, Jiří (ed.). Sozial-reformatorisches Denken in den böhmischen Ländern 1848-1914. München: Meidenbauer, s. 285-301.

34. McCreary, Eugene C. [1968]. Social Welfare and Business: The Krupp Welfare Program, 1860-1914. The Business History Review 42 (1): 24-49. CrossRef

35. Migerka, Franz [1900]. Die Haushaltungs-Abendcurse für Arbeiterinnen in Österreich. Sociale Rundschau 1 (11), s. 729-737.

36. Myška, Milan [1960]. Založení a počátky Vítkovických železáren: 1828-1880. Ostrava: Krajské nakladatelství.

37. Nelson, Daniel [(1975) 1995]. Managers and Workers: Origins of the Twentieth-Century Factory System in the United States, 1880-1920. Madison, Wis.: The University of Wisconsin Press.

38. Nielsen, Niels Jul [1994]. Lifelong Care and Control: Paternalism in Nineteenth-Century Factory Communities. Ethnologia Scandinavica 24: 70-89.

39. Nielsen, Niels Jul [2000]. Industrial Paternalism in the 19th Century: Old or New? Ethnologia Europaea 30 (1): 59-74.

40. Ozanne, Robert W. [1967]. A Century of Labor-Management Relations at McCormick and International Harvester. Madison - Milwaukee - London: The University of Wisconsin Press.

41. Petrusek, Miloslav [1996]. Otázka sociální. In. Maříková, Hana - Petrusek, Miloslav - Vodáková, Alena (ed.). Velký sociologický slovník, I. svazek, A-O. Praha: Karolinum, s. 742.

42. Rákosník, Jakub [2004]. Sociální politika jako předmět historického zkoumání. In. Čechurová, Jana - Štaif, Jiří (ed.). K novověkým sociálním dějinám českých zemí VI.: Sociální dějiny dnes. Praha: Karolinum, s. 179-192.

43. Rákosník, Jakub [2014]. Otázka sociální. In. Čechurová, Jana - Randák, Jan a kol. Základní problémy studia moderních a soudobých dějin. Praha: NLN - FF UK, s. 509-528.

44. Rees, Jonathan [2013]. Employee representation plans. In. Dubofsky, Melvyn (ed.). The Oxford Encyclopedia of American Business, Labor, and Economic History, Vol. 1: Abra - Mutu. New York: Oxford University Press, s. 213-215.

45. Reid, Donald [1985]. Industrial Paternalism: Discourse and Practice in Nineteenth-Century French Mining and Metallurgy. Comparative Studies in Society and History 27 (4): 579-607. CrossRef

46. Reid, Donald [1993]. Schools and the Paternalist Project at Le Creusot, 1850-1914. Journal of Social History 27 (1): 129-143. CrossRef

47. Rodgers, Daniel T. [1998]. Atlantic Crossings: Social Politics in a Progressive Age. Cambridge, Mass.: Belknap Press of Harvard University Press.

48. Sweeney, Dennis [2009]. Work, Race, and the Emergence of Radical Right Corporatism in Imperial Germany. Ann Arbor: University of Michigan Press.

49. Ševeček, Ondřej [2009]. Zrození Baťovy průmyslové metropole: Továrna, městský prostor a společnost ve Zlíně v letech 1900-1938. České Budějovice - Ostrava: Veduta - Ostravská Univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta.

50. Ševeček, Ondřej - Jemelka, Martin (ed.) [2013]. Company towns of the Baťa concern. History - cases - architecture. Stuttgart: Steiner.

51. Tone, Andrea [1997]. The Business of Benevolence: Industrial Paternalism in Progressive America. Ithaca - London: Cornell University Press.

52. Welskopp, Thomas [1994a]. Betriebliche Sozialpolitik im 19. und frühen 20. Jahrhundert: Eine Diskussion neuerer Forschungen und Konzepte und eine Branchenanalyse der deutschen und amerikanischen Eisen- und Stahlindustrie von den 1870er bis zu den 1930er Jahren. Archiv für Sozialgeschichte 34, s. 333-374.

53. Welskopp, Thomas [1994b]. Arbeit und Macht im Hüttenwerk: Arbeits- und industrielle Beziehungen in der deutschen und amerikanischen Eisen- und Stahlindustrie von den 1860er bis zu den 1930er Jahren. Bonn: J. H. W. Dietz.

54. Zahavi, Gerald [1983]. Negotiated Loyalty: Welfare Capitalism and the Shoeworkers of Endicott Johnson, 1920-1940. The Journal of American History 70 (3): 602-620. CrossRef

55. Zahavi, Gerald [1988]. Workers, Managers, and Welfare Capitalism: The Shoeworkers and Tanners of Endicott-Johnson, 1890-1950. Urbana - Chicago: University of Illinois Press.

56. Zahavi, Gerald [2007]. Welfare Capitalism. In. Arnesen, Eric (ed.). Encyclopedia of U.S. Labor and Working-Class History, Vol. 3: O-Z. New York: Routledge, s. 1489-1496.

57. Zahavi, Gerald [2013]. Welfare Capitalim. In. Dubofsky, Melvyn (ed.). The Oxford Encyclopedia of American Business, Labor, and Economic History, Vol. 2: Naft - Yesh. New York: Oxford University Press, s. 388-392.

58. Zude, Heiko Ulrich [2010]. Paternalismus: Fallstudien zur Genese des Begriffs. Freiburg im Breisgau: Karl Alber.

Creative Commons License
Welfare kapitalismus: koncepty a motivace podnikatelů při řešení sociální otázky, 1900–1930 is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

230 x 157 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 120 Kč
ISSN: 1804-0616
E-ISSN: 2336-3525

Ke stažení