HISTORICKÁ SOCIOLOGIE
HISTORICKÁ SOCIOLOGIE

Interdisciplinární časopis se zaměřuje především ze sociologického, politologického a historického hlediska na problematiku dlouhodobých sociálních procesů a trendů, modernizace, globalizačních tendencí a vlivů. Časopis vytváří širší platformu pro badatele v historických sociálních vědách. Epistemologické pole časopisu není striktně ohraničené a počítá s přesahy do civilizacionistiky, kulturní sociologie a dalších spřízněných oblastí.

Časopis vydává nakladatelství Univerzity Karlovy v Praze Karolinum ve spolupráci s Fakultou humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze.

Historická sociologie je vědecký časopis s otevřeným přístupem, což znamená, že veškerý obsah je volně k dispozici bez poplatku pro uživatele nebo instituci. Uživatelé mohou číst, stahovat, kopírovat, distribuovat, tisknout, vyhledávat nebo odkazovat na plné texty článků v tomto časopise, aniž by potřebovali předchozí povolení od vydavatele nebo autora.

Recenzovaný vědecký časopis vychází dvakrát ročně, v červnu a v prosinci.

Časopis je abstraktován a indexován v CEEOL, CEJSH, DOAJ, EBSCO, Emerging Sources Citation Index, ERIH PLUS, OAJI, recensio.net, Scopus, SSOAR, Ulrichsweb.

Dlouhodobou archivaci elektronického obsahu časopisu zajišťuje Portico.

HISTORICKÁ SOCIOLOGIE, Vol 12 No 1 (2020), 49–63

Body-hacking: On the Relationship between People and Material Entities in the Practice of Technological Body Modifications

Jana Kadlecová

DOI: https://doi.org/10.14712/23363525.2020.4
zveřejněno: 12. 05. 2020

Abstract

The text focuses on a critical reflection on research conducted among Czech bodyhackers and, in general, on the possibilities and limitations of the conceptualization of the body, which is a product of technohuman interconnections, in socialscientific research. This issue logically directs me towards theoretical and conceptual foundations of symmetrical anthropology taking into account the role of nonhuman actors and the materiality of the world (based on the works of Bruno Latour, John Law, etc.) which constitute the core of the text. This study critically reflects upon the traditional foundations of social sciences that deal with an individual’s subjective perspective when studying corporeality. This leads to a reproduction of the dichotomy of subject/object and body/mind which are revealed as restrictive in the research of technological modifications and cybercorporeality in general and require a clear definition of the concepts of the “body” and “technologies” that are, however, limiting from the point of view of the lived experience of their users. The question arises of where the human body ends and technologies begin, whether the human body in its “natural” state has a certain integrity. This approach is demonstrated in the text on the case of Czech body-hackers, the NFC chip users.

klíčová slova: Body-hacking; corporeality; technology; body modifications; symmetrical anthropology; posthumanism; non-human actors

reference (54)

1. Barad, Karen [2003]. Posthumanist Performativity: Toward an Understanding of How Matter Comes to Matter. Signs: Journal of Women in Culture and Society 28 (3): 801-831. CrossRef

2. Blacking, John [1977]. The Anthropology of the Body. London; New York: Academic Press.

3. Braidotti, Rosi [2017]. Posthuman Critical Theory. Journal of Posthuman Studies 1 (1): 9-25. CrossRef

4. Butler, Judith [1993]. Bodies that Matter: On the Discursive Limits of "Sex". New York: Routledge.

5. Csordas, Thomas J. [1990]. Embodiment as a Paradigm for Anthropology. Ethos 18 (1): 5-47. CrossRef

6. Csordas, Thomas J. (ed.) [1994]. Embodiment and Experience: The Existential Ground of Culture and Self. Cambridge - New York: Cambridge University Press.

7. Csordas, Thomas J. [1999]. The Body's Career in Anthropology. In. Moore, Henrietta (ed.). Anthropological Theory Today. Cambridge - Malden, MA: Polity Press, pp. 172-205.

8. de Laet, Marianne - Mol, Annemarie [2000]. The Zimbabwe Bush Pump: Mechanics of a Fluid Technology. Social Studies of Science 30 (2): 225-263. CrossRef

9. Descola, Philippe [2014]. Beyond Nature and Culture. Chicago - London: The University of Chicago Press.

10. Douglas, Mary [1996]. Natural symbols: Explorations in Cosmology. London - New York: Routledge.

11. Duarte, Bárbara N. [2013]. The Body Hacktivism Movement: A Talk About the Body. PsychNology Journal 11 (1): 21-42.

12. Duarte, Bárbara N. [2014]. Entangled Agencies: New Individual Practices of Human-Technology Hybridism Through Body Hacking. NanoEthics 8 (3): 275-285. CrossRef

13. Dudziaková, Máša [2014]. Kyberpunkové maso po česku: funkční kyberpunkové tělesné modifikace v České republice. In. Soukup, Martin (ed.). Tělo: Čichat, česat, hmatat, propichovat, řezat. Červený Kostelec: Pavel Mervart, pp. 151-179.

14. Ferrando, Francesca [2014]. The Body. In. Ranisch, Robert - Sorgner, Stefan L. (eds.). Post- and Transhumanism. An Introduction. Frankfurt am Main - New York: Peter Lang D, pp. 213-226.

15. Foucault, Michel [1999]. Dějiny sexuality. Díl 1: Vůle k vědění. Prague: Herrmann & synové.

16. Foucault, Michel [1994]. The Order of Things: An Archaeology of the Human Sciences. New York: Vintage Books.

17. Foucault, Michel [2010]. Zrození kliniky. Červený Kostelec: Pavel Mervart.

18. Frank, Arthur [1991]. For a Sociology of the Body: An Analytical Review. In. Turner, Bryan - Hepworth, Mike - Featherstone, Mike (eds.). The Body: Social Process and Cultural Theory. London: SAGE Publications, pp. 36-102.

19. Geertz, Clifford [2000]. Interpretace kultur: vybrané eseje. Prague: Sociologické nakladatelství.

20. Haraway, Donna [1991]. Simians, Cyborgs, and Women: The Reinvention of Nature. New York: Routledge.

21. Harris, Oliver J. T. - Robb, John [2012]. Multiple Ontologies and the Problem of the Body in History. American Anthropologist 114 (4): 668-679. CrossRef

22. Hayles, Katherine [1999]. How We Became Posthuman: Virtual Bodies in Cybernetics, Literature, and Informatics. Chicago, Ill.: University of Chicago Press.

23. Hess, David J. [1997]. Science Studies: An Advanced Introduction. New York: New York University Press.

24. Holbraad, Martin - Pedersen, Morten A. [2017]. The Ontological Turn: An Anthropological Exposition. Cambridge - New York: Cambridge University Press.

25. Ingold, Tim [2000]. The Perception of the Environment: Essays on Livelihood, Dwelling & Skill. London - New York: Routledge.

26. Ingold, Tim - Pálsson, Gísli (eds.). [2013]. Biosocial Becomings: Integrating Social and Biological Anthropology. New York: Cambridge University Press.

27. Kadlecová, Jana [2017]. Body-hacking na české scéně: Politika těla nositelů čipových implantátů. In. Soukup, Martin (ed.). Tělo 2.0: Hranice těla a podoby bolesti. Červený Kostelec: Pavel Mervart, pp. 99-120.

28. Kobes, Tomáš [2015]. Když se lidé mění ve lvy: Problém překladu. Teorie vědy 37 (3): 303-325.

29. Kohn, Eduardo [2013]. How Forests Think: Toward an Anthropology Beyond the Human. Berkeley: University of California Press.

30. Latour, Bruno [1993]. We Have Never Been Modern. Cambridge, Mass: Harvard University Press.

31. Latour, Bruno [1994]. On Technical Mediation. Common Knowledge 3 (2): 29-64.

32. Latour, Bruno [2004]. How to Talk About the Body? The Normative Dimension of Science Studies. Body & Society 10 (2-3): 205-229. CrossRef

33. Latour, Bruno [2005]. Reassembling the Social: An Introduction to Actor-Network-Theory. Oxford - New York: Oxford University Press.

34. Law, John [2004]. After Method: Mess in Social Science Research. London - New York: Routledge.

35. Law, John [2007]. Actor Network Theory and Material Semiotics. Retrieved from: <http://www.heterogeneities.net/publications/Law2007ANTandMaterialSemiotics.pdf> [15. 7. 2018].

36. Leenhardt, Maurice [1979]. Do Kamo: Person and Myth in the Melanesian World. Chicago: University of Chicago Press.

37. Lupton, Deborah [2014]. Critical Perspectives on Digital Health Technologies: Digital Health Technologies. Sociology Compass 8 (12): 1344-1359. CrossRef

38. Macek, Jakub [2003]. Tělesnost a kyberkultura. Revue pro Média (5): 1-11.

39. Martin, Emily [1992]. The End of Body? American Ethnologist 19 (1): 121-140. CrossRef

40. Mauss, Marcel [1973]. Techniques of the Body. Economy and Society (2): 70-88. CrossRef

41. Michael, Mike [2000]. Reconnecting Culture, Technology and Nature: From Society to Heterogeneity. London; New York: Routledge.

42. Mol, Annemarie - Law, John [2004]. Embodied Action, Enacted Bodies: The Example of Hypoglycaemia. Body & Society 10 (2-3): 43-62. CrossRef

43. Pitts-Taylor, Victoria [2003]. In the Flesh: The Cultural Politics of Body Modification. New York: Palgrave Macmillan.

44. Rabinow, Paul [2005]. Artificiality and Enlightenment: From Sociobiology to Biosociality. In. Inda, Jonathan X. (ed.). Anthropologies of Modernity. Oxford, UK: Blackwell Publishing, pp. 179-193. CrossRef

45. Sanders, Rachel [2017]. Self-tracking in the Digital Era: Biopower, Patriarchy, and the New Biometric Body Projects. Body & Society 23 (1): 36-63. CrossRef

46. Sayej, Nadja [2016]. The World's First Cyborg Artist Can Detect Earthquakes with Her Arm. Vice, 23. 11. 2016. Retrieved from: <https://www.vice.com/en_us [20. 8. 2019].

47. Serres, Michel - Latour, Bruno [2008]. Conversations on Science, Culture, and Time. Ann Arbor, Michigan: University of Michigan Press.

48. Shilling, Chris [2003]. The Body and Social Theory. London; Thousand Oaks, Calif: SAGE Publications.

49. Scheper-Hughes, Nancy - Lock, Margaret [1987]. The Mindful Body: A Prologomenon to Future Work in Medical Anthropology. Medical Anthropology Quarterly 1 (1): 6-41. CrossRef

50. Turkle, Sherry [2005]. The Second Self: Computers and the Human Spirit. Cambridge, Mass.: MIT Press.

51. Warwick, Kevin [2017]. A Practical Guide to Posthumans. Journal of Posthuman Studies 1 (1): 61-74. CrossRef

52. Warwick, Kevin [2016]. Meet The Biohackers Letting Technology Get Under Their Skin. The Conversation, 27. 6. 2016. Retrieved from: <https://theconversation.com/uk> [11. 11. 2018].

53. Webmoor, Timothy - Witmore, Christopher L. [2008]. Things Are Us! A Commentary on Human/Things Relations under the Banner of a "Social" Archaeology. Norwegian Archaeological Review 41 (1): 53-70. CrossRef

54. Wegenstein, Bernadette [2010]. Body. In. Mitchell, W. J. T. - Hansen, Mark B. N. (eds.). Critical Terms for Media Studies. Chicago - London: The University of Chicago Press, pp. 19-34.

Creative Commons License
Body-hacking: On the Relationship between People and Material Entities in the Practice of Technological Body Modifications is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

230 x 157 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 120 Kč
ISSN: 1804-0616
E-ISSN: 2336-3525

Ke stažení