HISTORICKÁ SOCIOLOGIE

HISTORICKÁ SOCIOLOGIE

Interdisciplinární časopis se zaměřuje především ze sociologického, politologického a historického hlediska na problematiku dlouhodobých sociálních procesů a trendů, modernizace, globalizačních tendencí a vlivů. Časopis vytváří širší platformu pro badatele v historických sociálních vědách. Epistemologické pole časopisu není striktně ohraničené a počítá s přesahy do civilizacionistiky, kulturní sociologie a dalších spřízněných oblastí.

Časopis vydává nakladatelství Univerzity Karlovy v Praze Karolinum ve spolupráci s Fakultou humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze.

Historická sociologie je vědecký časopis s otevřeným přístupem, což znamená, že veškerý obsah je volně k dispozici bez poplatku pro uživatele nebo instituci. Uživatelé mohou číst, stahovat, kopírovat, distribuovat, tisknout, vyhledávat nebo odkazovat na plné texty článků v tomto časopise, aniž by potřebovali předchozí povolení od vydavatele nebo autora.

Recenzovaný vědecký časopis vychází dvakrát ročně, v červnu a v prosinci.

Časopis je abstraktován a indexován v CEEOL, CEJSH, DOAJ, EBSCO, Emerging Sources Citation Index, ERIH PLUS, OAJI, recensio.net, Scopus, SSOAR, Ulrichsweb.

Dlouhodobou archivaci elektronického obsahu časopisu zajišťuje Portico.

HISTORICKÁ SOCIOLOGIE, Vol 12 No 2 (2020)

Historická sociologie v přetíženém čase
Bohuslav Šalanda

A Dangerous Mood: Public Opinion and Mass Communication in the Czech Lands of 18th Century
Kateřina Soukalová, Jiří Šubrt, Jan Štemberk

Catholic Church Towards Sovietization of Culture and Polish Society in Communication of the Polish Embassy at the Vatican in the Years 1956–1968
Marek Bodziany, Tomasz Landmann

Elmira. Výskum Paula Lazarsfelda, Bernarda R. Berlsona a Williama N. Pheeho o formování volebních preferencí počas prezidentskej kampane
Roman Kollár

Otázka proměny politických elit maloměst po rozpadu Rakouska-Uherska: příklady Uherského Hradiště a Brixenu
Jan Zapletal, Markéta Zapletalová

Kralupy u Chomutova: Demolice obce kvůli rozšiřování těžby uhlí
Jana Vitíková

Vintage Car. The Beginnings of Czech Motoring in the Film
Jan Štemberk

Od filozofie k historické sociologii a zpět. Rozhovor s Jóhannem Pállem Árnasonem (dovětek)
Bohuslav Šalanda, Jiří Šubrt

Jiří Šubrt: Individualism, Holism and the Central Dilemma of Sociological Theory
Haylee Behrends

Hynek Jeřábek: Úspěšné ženy ve stínu slavných mužů: Příběhy pěti žen, které ovlivnily podobu sociologického výzkumu; Jeřábek, Hynek: Má sociologická dobrodružství. Lidé, místa, vědecká setkání
Šárka Tesařová

Barbora Půtová: Antropologie turismu
Petr Buchtyar

Jakub Beneš: Workers and Nationalism: Czech and German Social Democracy in Habsburg Austria, 1890–1918
Jonáš Kreisinger

Vít Horák: Společnost jako otázka: hermeneutický pohled na sociologii
Rostislav Gramskopf

230 x 157 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 120 Kč
ISSN: 1804-0616
E-ISSN: 2336-3525

Ke stažení