HISTORICKÁ SOCIOLOGIE

HISTORICKÁ SOCIOLOGIE

Interdisciplinární časopis se zaměřuje především ze sociologického, politologického a historického hlediska na problematiku dlouhodobých sociálních procesů a trendů, modernizace, globalizačních tendencí a vlivů. Časopis vytváří širší platformu pro badatele v historických sociálních vědách. Epistemologické pole časopisu není striktně ohraničené a počítá s přesahy do civilizacionistiky, kulturní sociologie a dalších spřízněných oblastí.

Časopis vydává nakladatelství Univerzity Karlovy v Praze Karolinum ve spolupráci s Fakultou humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze.

Historická sociologie je vědecký časopis s otevřeným přístupem, což znamená, že veškerý obsah je volně k dispozici bez poplatku pro uživatele nebo instituci. Uživatelé mohou číst, stahovat, kopírovat, distribuovat, tisknout, vyhledávat nebo odkazovat na plné texty článků v tomto časopise, aniž by potřebovali předchozí povolení od vydavatele nebo autora.

Recenzovaný vědecký časopis vychází dvakrát ročně, v červnu a v prosinci.

Časopis je abstraktován a indexován v CEEOL, CEJSH, DOAJ, EBSCO, Emerging Sources Citation Index, ERIH PLUS, OAJI, recensio.net, Scopus, SSOAR, Ulrichsweb.

Dlouhodobou archivaci elektronického obsahu časopisu zajišťuje Portico.

HISTORICKÁ SOCIOLOGIE, Vol 11 No 2 (2019)

Historická sociologie – nenápadný půvab mezibilance
Bohuslav Šalanda

Tell a Story of the Nation: Image of Religion and Non-religion in the Czech National Museum
Tomáš Bubík

Shaping the Slovak Identity and the Manifestation Thereof in the Social Iconosphere. The Case of the Slovak National Museum
David Václavík

Interaction Between the Secular and the Religious: The Exhibition Latvia’s Century at the National History Museum of Latvia
Anita Stasulane

(Non)religion in a Museum: Alterna(rra)tives to the Estonian National Story
Atko Remmel

Odeon Publishing: The Island of Freedom
Vratislav Kozák

Od tréninkového centra k převládajícímu paradigmatu poválečné sociologické metodologie. Cesta kolumbijské školy od porážky k vítězství
Hynek Jeřábek

Jméno: jeho změna, ztráta a navrácení v rozhovorech s židovskými přeživšími holocaustu
Karolína Bukovská, Jakub Mlynář

Štátotvorné úvahy Uhro-Rusínov na konci 1. svetovej vojny – príklon k Československej republike
Alexander Onufrák

Rok 1989 v globální perspektivě: Pokusné úvahy
Johann Pall Arnason

Jiří Šubrt – Marek Německý a kol.: Jedinec a společnost. Úvahy nad konceptem homo sociologicus; Jakub Mlynář – Miroslav Paulíček – Jiří Šubrt a kol.: Člověk v teoretické perspektivě společenských věd
Matouš Veselský

Ivan Jakubec – Jan Štemberk: Cestovní ruch pod dohledem třetí říše
Jakub Drábek

Karel Černý (ed.), Jiří Šubrt: Historicko-sociologické reflexe
Daniela Kučerová

Miloš Doležal: Krok do tmavé noci. Příběhy faráře Josefa antropologů a soudního lékaře Toufara, jeho vrahů a čihošťského zázraku se zprávami archeologa, o exhumaci a identifikaci těla P. Josefa
Petr Hönig

Nicolas Maslowski – Bohuslav Šalanda (ed.): Jak studovat aktéra a sociální změnu z perspektivy historické sociologie
Robert Lebeda

Karel Černý: Velká blízkovýchodní nestabilita: Arabské jaro, porevoluční chaos a nerovnoměrná modernizace 1950–2015
Vít Klepárník

230 x 157 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 120 Kč
ISSN: 1804-0616
E-ISSN: 2336-3525

Ke stažení