AUC HISTORIA UNIVERSITATIS CAROLINAE PRAGENSIS

AUC HISTORIA UNIVERSITATIS CAROLINAE PRAGENSIS

Časopis AUC Historia Universitatis Carolinae Pragensis s podtitulem „Příspěvky k dějinám Univerzity Karlovy“ je periodikum věnované nejen historii pražské univerzity, ale i dějinám vzdělanosti a studentského hnutí v českých zemích. Časopis vycházející od roku 1960 v rámci univerzitní řady Acta Universitatis Carolinae přináší také materiálové studie uveřejňující původní historické prameny (všechny stati jsou opatřeny cizojazyčnými, zpravidla německými a anglickými souhrny). Časopis otiskuje pravidelně recenze a anotace prací k dějinám vzdělanosti a kroniku badatelské činnosti.

Dlouhodobou archivaci digitálního obsahu časopisu zajišťuje Portico.

AUC HISTORIA UNIVERSITATIS CAROLINAE PRAGENSIS, Vol 60 No 2 (2020)

Konkurz na profesora přirozeného práva roku 1758
Ivo Cerman

První absolventky – lékařky židovského původu z pražských univerzit a jejich kariérní možnosti mezi světovými válkami
Ivana Ebelová, Milada Sekyrková

Účast Československa na zřízení Spojeného ústavu jaderných výzkumů (Dubna, Rusko) a zastoupení v jeho prvním ředitelství
Emilie Těšínská

Po práci hladoví, na vlastních slovech si pochutnáváme aneb Strávník Jiří Wolker
Tereza Kopecká, Zuzana Schierová, Renata Ferklová, Aleš Misař

Zpráva z pracovního pobytu v Archivu Univerzity Komenského v Bratislavě (16. 2.–21. 2. 2020)
Marek Brčák, Roman Elner

Konference Zdeněk Kalista mezi historiografií a literaturou, 24. září 2020, Benátky nad Jizerou
Marek Brčák, Marek Ďurčanský

Ondřej Vodička, Exil českého a moravského duchovenstva za husitských válek
Jan Rejzek

Petra Zelenková, Sbírka univerzitních tezí z Národní knihovny ČR
Jiří Přenosil

Martina Bečvářová – Ivan Netuka, Dopady první světové války na mezinárodní spolupráci matematiků
Marie Štemberková

Petr Hlaváček, Otevřená univerzita. Filozofická fakulta Univerzity Karlovy a její cizinci 1918-1938-1948
Michal Továrek

Jiří Němec, Eduard Winter 1896–1982. Zpráva o originalitě a přizpůsobení se sudetoněmeckého historika
Jana Ratajová

Marek Vlha – Josef Šaur a kol., Kalendárium Masarykovy univerzity 1919–2019
Michal Továrek

Martin Franc – Věra Dvořáčková a kol., Dějiny Československé akademie věd I (1952–1962)
Petr Svobodný

Andrej Tóth – Aleš Skřivan ml. (edd.), Vysoká škola ekonomická v Praze a rok 1968
Michal Továrek

Veronika Stehlíková – Martin Vlach – Luboš Veverka, Tenkrát v listopadu: vzpomínky na Matfyz v čase zlomu
Michal Továrek

Michal Beck – Matouš Hartman – Alžběta Ambrožová – Anna Palánová – Aleš Palán (edd.), Ten den 17. listopad 1989
Michal Továrek

157 x 230 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 150 Kč
ISSN: 0323-0562
E-ISSN: 2336-5730

Ke stažení